SKSG @OverSKSG RT @Semmeke: Die Linda @OverSKSG kan al lekker koken maar ook nog een #creabea !heerlijke tijden! https://t.co/18cTNFmPZn 23-11-2015
SKSG @OverSKSG RT @gic_nl: Sinterklaas komt aan in Stad https://t.co/EuofgCaL3Q 21-11-2015
SKSG @OverSKSG RT @jufkatelijne: Dat is pas lekker buitenspelen! Op je buik in de modder en dan maar onderzoeken bij de Toverlantaarn van @OverSKSG https:… 20-11-2015
SKSG @OverSKSG Veilige en vertrouwde babyopvang. https://t.co/AgAviUEBjb. Één maand gratis luiers bij plaatsing. 050 3171390 https://t.co/vqq6LHVpG0 20-11-2015
SKSG @OverSKSG RT @schoolvanbinnen: Nu ook virtueel rondlopen door SKSG Vuurtoren in Lewenborg: https://t.co/VvcZLNZ5V4 #Binnenkijken @OverSKSG https://t.… 19-11-2015

Mijn SKSG

 
Mijn SKSG voor ouders

Klanttevredenheidsonderzoek

           Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek (4-maands) SKSG
                                                           KDV en BSO
                                      Periode 1-7-2011 t/m 31-12-2011

Bij SKSG ontvangen alle nieuwe klanten na vier maanden een uitnodiging voor deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Doel van dit  onderzoek is om voor SKSG breed en voor alle kindercentra specifiek in beeld te krijgen wat we goed doen en waar de verbeterpunten zitten.
Naast het 4-maands KTO wordt er drie jaarlijks een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek gehouden door een onafhankelijk bureau. Dit zal in 2013 weer plaatsvinden.

Respons
De respons van het 4-maands KTO kinderdagopvang (KDV) was hoger dan de 1e helft van 2011.
Voor KDV heeft 51,3 % van de respondenten gereageerd. Dat is een stuk hoger dan de 27,4 % van de 1e helft van 2011. Voor de buitenschoolse opvang was dit 37,9%. Niet zo hoog als bij KDV maar wel een stuk hoger in vergelijking met de respons van BSO in de eerste helft van 2011, dat was namelijk 13,8 %.
In maart 2011 zijn we gestart met de enquêtes digitaal te versturen en vanaf juli is de vragenlijst ingekort. Na deze acties is een duidelijke stijging waargenomen. Voor 2012 verwachten we dat de respons nog hoger zal zijn.


Samenvatting
SKSG scoort gemiddeld goed bij de respondenten.
Voor kinderdagopvang (KDV) scoren we een 8,3 en voor buitenschoolse opvang (BSO) scoren we een 7,7.


SKSG scoort het hoogst op de openingstijden met een 8,6  bij KDV en voor BSO eveneens met een 8,4. 
Bij KDV scoren we met een 8,5 ook hoog op de dienstverlening van het Centraal Bureau (bij BSO is dit een 7,7) . Ook scoren we hoog op de begeleiding van het kind met een 8,3 bij KDV en een 7,8 bij BSO.
Onvoldoendes zijn er niet. De laagste gemiddelde score bij KDV is een 7,8 op de kennismaking met de organisatie en dat is nog steeds goed. De laagste score bij BSO is een 7,3 op huisvesting  en dat is nog steeds ruim voldoende.
De meeste ouders van KDV kwamen via internet in aanraking met SKSG 43,7%. De belangrijkste reden waarom men voor een kindercentrum kiest is de afstand tot de woning, 78,4% geeft hier de voorkeur aan. Bij BSO geeft 65,5% van de respondenten aan dat het een goede oplossing voor de opvang van hun kind is. Gevolgd door een goede samenwerking met de school, namelijk 40,9%.
Per kindercentrum konden respondenten aangeven of ze nog opmerkingen hadden. Bij KDV liepen de opmerkingen over de kennismaking met de organisatie wat uiteen. Daar waar de ene ouder heel erg tevreden is over het kennismakingsgesprek is de andere ouder dat minder. De persoonlijke aandacht voor het kind bij komst en vertrek scoort ook erg goed. Er zijn geen ouders die aangeven daarover ontevreden te zijn. Over het algemeen scoren de buitenspeelplaatsen erg goed. De klant vindt dit ook belangrijk, daar waar een kindercentrum een kleinere buitenspeelplaats heeft wordt hier ook een opmerking over geplaatst. De communicatie en taalvaardigheid van de pedagogisch medewerker is ten opzichte van het vorige onderzoek duidelijk verbeterd. In de begeleiding en deskundigheid scoren de pedagogisch medewerkers opnieuw erg goed. 
Bij de BSO werd door negen respondenten aangegeven dat ze graag sport aan het activiteitenaanbod toegevoegd zien. Verreweg de meeste ouders zijn tevreden over de huidige diensten en hoeven er geen andere diensten bij. De ouders die er wel extra diensten tegen een meerprijs bij zouden willen geven aan dat ze graag muziekles of een warme maaltijd toegevoegd willen zien. Aan de enquête was ook een vraag toegevoegd over het thematisch werken op de BSO omdat dit een speerpunt is. De meeste respondenten geven de score voldoende t/m goed. Aangezien thematisch werken een speerpunt is moet het percentage die de score goed geeft (36,4%) hoger.
Kortom, een goede score waar wij als organisatie erg blij mee zijn! Geen enkele gemiddelde beoordeling komt onder de ruim voldoende.


Mei 2012

Media is not available or selected...