overlay

Bemiddelingsprocedure en bemiddelingskosten Gastouderopvang

Intake ouders

Voordat ouders in contact worden gebracht met een gastouder bezoekt een bemiddelingsmedewerkster de ouders thuis. Tijdens dit gesprek probeert zij een goed beeld te krijgen van wensen en ideeën over de opvang. Zij zoekt dan een gastouder die daar het beste bij past.

Bemiddeling

Vervolgens vindt op voorstel van de bemiddelingsmedewerker een kennismakingsgesprek plaats tussen beide partijen bij de gastouder thuis. Bij opvang aan huis vindt dit gesprek bij de ouders plaats.

Overeenkomst tussen ouders en gastouder

Wanneer ouders en gastouder het eens zijn legt de bemiddelingsmedewerker de afspraken over de opvang en verzorging vast in een “Overeenkomst tot gastouderopvang”. Deze wordt getekend door ouders en gastouder.

Evaluatiegesprekken

De opvang begint met een proefperiode van zes weken. Daarna vindt er bij de gastouder of ouder thuis een evaluatiegesprek plaats tussen de gastouder, de ouders en de bemiddelingsmedewerker. Gezamenlijk wordt gekeken of er aanpassingen of veranderingen in de opvang nodig zijn. Wanneer alle partijen tevreden zijn over de opvang wordt deze voortgezet. Het evaluatiegesprek wordt jaarlijks herhaald en wordt vastgelegd in een verslag.

Bemiddelingskosten

Wat doet SKSG voor de bemiddelingskosten?

Regelmatig krijgen we deze vraag van ouders en gastouder, hier geven we graag antwoord op.

SKSG zorgt ervoor dat ouders verzekerd zijn van een professionele gastouder die aan alle eisen voldoet die de Wet Kinderopvang stelt. Dit is een voorwaarde voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)  zodat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Gastouders werken volgens het Pedagogisch Werkplan van SKSG.
SKSG Gastouderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Onze werkzaamheden zijn als volgt onder te verdelen:

 1. Bemiddelen
 2. Ondersteunen / relatiebeheer
 3. Administratie

Bemiddelen:

 • Zorgvuldig werven en selecteren van gastouders
 • Intakegesprekken houden met ouders
 • Gastouders en ouders met elkaar laten kennismaken
 • Het voeren van een koppelingsgesprek met gastouder en ouders
 • Het aanbieden van een evaluatiegesprek met ouders en gastouder (na proeftijd van 6 weken en vervolgens jaarlijks)
 • Indien nodig verzorgen van noodopvang / vakantieopvang bij afwezigheid gastouder

Ondersteuning

 • Het desgevraagd geven van pedagogisch advies en begeleiding
 • Op aanvraag doen van observaties bij gastouder
 • Bemiddeling bij onenigheid: ontstaat er een verschil van mening tussen ouder en gastouder kan onze medewerker bemiddelen
 • Maandelijkse koffieochtenden voor collegiaal overleg gastouders en onderling contact
 • Aanbieden van pedagogische trainingen en workshops, waaronder jaarlijkse EHBO herhalingen
 • Jaarlijkse inspectie van de woonruimte van de gastouder (Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid)
 • Ondersteuning gastouders voor GGD controle + voldoen aan alle voorwaarden die de Overheid stelt aan gastouderopvang
 • Zorgdragen voor handboek met informatie en protocollen
 • Ondersteuning aan (ZZP) gastouders w.b. boekhouding door belastingdeskundige
 • Zorg dragen van zichtbaarheid gastouder (profiel op website, deurbordje, flyer, Facebook)
 • Jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst voor gastouders
 • Jaarlijkse ouderavond
 • Uitleen meerlingbuggy’s

Administratief

 • Registratie gastouders in LRKP, SKSG neemt de kosten voor inschrijving en wijzigingen in LRKP in gemeenten voor haar rekening
 • SKSG vergoedt de kosten van de VOG aanvraag van de gastouder
 • Contractbeheer + verslaglegging
 • Facturering aan ouders en uitbetaling gastouders (kassiersfunctie)
 • Debiteurenbeheer
 • Jaaropgaaf ouders en gastouders
 • Aanleveren jaargegevens aan Belastingdienst
 • Ondersteuning door SKSG Klantenservice bij vragen over Kinderopvangtoeslag
 • Overleg met Oudercommissie
 • Overleg met Gastoudercommissie / overleg met Manager Kinderopvang over oa. jaarlijkse tarieven

Vind een bemiddelingsprocedure en bemiddelingskosten gastouderopvang bij jou in de buurt

SKSG | Gastouder Josan Bensink

J.W. Frisostraat 51A 9717 EM Groningen
(050) 317 1390 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Bartje Stienstra

Groot Hoefblad 3 9861 EX Grootegast
(050) 317 1390 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Stephanie Drent

Johan Willem Frisostraat 43A 9717 EM Groningen
06 44910855 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

Kleinschalig Kindercentrum Marion Doorten

Bonhoefferstraat 34 9746 BX Groningen
(050) 5711114 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Janine Martini

De Bongerd 7 9801 AN Zuidhorn
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Ellen Prins

De Hooizolder 6 9356 DR Tolbert
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Heleen Wagter

Kerkstraat 168 9745 CN Groningen
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Jolanda Leurs

Jensemaheerd 59 9736 CD Groningen
06 47365872 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Elly de Munck

Sijgersmaheerd 77 9737 VH Groningen
(050) 5419604 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Krisma Paulina

Boelemaheerd 127 9736 HH Groningen
(050) 8501565 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Marjolein de Haas

Sibrandaheerd 57 9737 NR Groningen
06 83358773 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Sandra van der Werf

Hiddemaheerd 69 9737 JS Groningen
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Ria Lukassen

Wilkemaheerd 63c 9736 BN Groningen
06 21974468 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Petra Zuidema

Hazelaarstraat 8 9861 CV Grootegast
06 83241676 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Hala Edghayes

Pasteurlaan 31 9728 LB Groningen
(050) 3643606 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Rieneke Millenaar

Kamerlingheplein 24 9712 TR Groningen
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Lia Stoit

Tjalkstraat 18 9745 BX Groningen (Hoogkerk)
(050) 5565313 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Janny Antoons

Zuiderweg 281 9744 AG Hoogkerk
06 20486939 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Gerda Schippers

Industriestraat 105 9744 BR Hoogkerk
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Aaltje Vernimmen

Christinastraat 1 9744 CG Groningen
06 23564468 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder José Poel

De Ommegang 8 9822 AZ Niekerk
0594 507267 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Annet Saathof

De Terp 4 9363 XG Marum
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Wieneke de Haan

Kraaienest 53 9733 HD Groningen
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Marleen Kadijk

Pluit 4 9801 MP Zuidhorn
0594 500966 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Janine Huizinga

Antaresstraat 2 9801 WC Zuidhorn
06 28175065 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Vanessa Groeneveld

Meeroeverslaan 198 9613 AH Meerstad
06 39492895 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Nassira Al Hanachi

Mergelstraat 11 9743 ST Groningen
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Miranda Uuldriks

Populierenlaan 44 9741 HE Groningen
06 10677815 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Dianne Horenga

Provincialeweg 6 9862 PE Sebaldeburen
(050) 3171391 Gastouderopvang Bekijk deze locatie

SKSG | Gastouder Margit Rademacher

Holmsterheerd 50 9737LW Groningen
06 21948404 Gastouderopvang Bekijk deze locatie