Het pedagogenteam van SKSG: opvoeding en kindontwikkeling

Vorige week werd bekend dat vanaf 11 mei onder andere de kinderopvang haar deuren weer mag openen. Voor veel ouders is dit een welkom vooruitzicht, andere ouders vinden het waarschijnlijk ergens ook wel jammer of zelfs spannend. We kunnen ons in ieder geval voorstellen dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, voor jou als ouder. Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om de juiste balans te vinden en de sfeer thuis goed te houden. De meeste opvanglocaties zijn de komende weken dan nog wel dicht, maar wij staan nog steeds voor jullie klaar om mee te denken. Niet alleen tijdens de maatregelen rondom het coronavirus, maar ook daarna.

Vragen over opvoeding en kindontwikkeling? Het pedagogenteam van SKSG staat voor je klaar! Het pedagogenteam is beschikbaar voor vragen over opvoeding en kindontwikkeling. Maar wat betekent dat precies? Wat doen onze pedagogen en welke rol spelen zij eigenlijk binnen SKSG? En wanneer kun je bij hen terecht? We gingen in gesprek met Nicole Scheffer, pedagoog bij SKSG.

Waarmee kunnen ouders precies bij jullie terecht?

“Ouders kunnen met allerlei vragen over hun kind bij het pedagogenteam terecht. Dat kunnen vragen zijn over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 13 jaar, zoals zindelijkheid, de babytijd, peuterpuberteit, lastige eters, keuze voor een vervolgschool, speciale opvoedsituaties, spelletjestips voor verschillende leeftijden, suggesties voor speelgoed en ga zo maar door. We kunnen in elke fase van de kindontwikkeling íets betekenen.”

Perspectief en informatie

“Vaak helpt het om de gang van zaken voor ouders in perspectief plaatsen. Daarnaast is mijn ervaring dat ouders het fijn vinden om te horen dat bepaalde dingen bij de ontwikkeling of leeftijd van kinderen passen. De peuterpuberteit bijvoorbeeld. Dit is een hele belangrijke en vooral leerzame periode voor peuters, wat daarnaast ook een hele zware of lastige fase kan zijn voor ouders. Veel ouders ervaren de peuterpuberteit als pittiger dan de ‘echte puberteit’. Het kan best een uitdaging zijn om met alle peuterbuien om te gaan. Het is daarom vaak een opluchting te weten dat iets ‘normaal’ is en dat meerdere ouders hier tegenaan lopen.”

Een soort hulplijn voor ouders, zeg maar?

“Ja, misschien wel, maar dan per mail: pedagogen@sksg.nl. De mail met de vraag komt terecht bij één van onze pedagogen. Voor ons is het wel handig wanneer er een telefoonnummer in de mail staat waarop ouders bereikbaar zijn. Als wij contact opnemen met de ouders kunnen zij aangeven of zij een telefonisch of persoonlijk gesprek wensen, want beide is natuurlijk mogelijk. Tijdens de corona periode is het natuurlijk lastig om fysiek met elkaar om tafel te gaan, maar een online videogesprek bestaat ook tot de mogelijkheden, zoals via Microsoft Teams of Skype en zelfs WhatsApp. Er zijn genoeg mogelijkheden die binnen de maatregelen passen!”

Is dat eigenlijk het enige dat jullie doen? Vragen van ouders behandelen?

“Nee, we doen nog meer dan dat. Samen met de pedagogisch medewerkers ontwikkelen en bewaken wij de pedagogische kwaliteit van SKSG. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het geven van pedagogische ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers. Als vaste pedagoog van verschillende locaties kan ik, met toestemming van ouders, meekijken met de medewerkers op de groep als zij vragen hebben over de ontwikkeling en/of het gedrag van kinderen om hen van tips te voorzien.”

Aansluiten bij gesprekken

“We sluiten ook wel eens aan bij gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en ouders. Dit doen we alleen als daar behoefte aan is, dus we schuiven niet zomaar onaangekondigd aan. Na een observatie van ons vinden ouders het ook fijn om daar een terugkoppeling van te krijgen. In principe bespreekt de pedagogisch medewerker dit met de ouders of we gaan gezamenlijk met ouders en de pedagogisch medewerker om tafel. Het is het fijn om met elkaar de opvoeding of ontwikkeling van kinderen gezamenlijk te bespreken. Het is prettig om de thuissituatie en de opvang goed op elkaar te laten aansluiten, want dat is heel duidelijk voor kinderen, en duidelijkheid geeft veiligheid. Het doel is natuurlijk om het kind op een zo prettig en plezierig mogelijke manier te laten ontwikkelen en dat ouders zich daar goed bij voelen. Door de handen ineen te slaan kunnen we daar samen met elkaar voor zorgen.”

Wat vind jij als pedagoog belangrijk?

“Ik vind het vooral belangrijk om ouders erkenning te geven wanneer zij ergens tegenaan lopen, zonder dat ze daar specifiek om vragen. Ik herken dat namelijk wel als ouder, want: ‘ik mag eigenlijk niet zeuren’, ‘andere mensen hebben het vast veel zwaarder’, ‘ik stel me vast aan’ of ‘het valt eigenlijk wel mee’. Maar toch hoop ik dat ouders dat een beetje los kunnen laten. Het één ligt namelijk niet zwaarder op de weegschaal dan het ander. Ouders lopen niet voor niets tegen bepaalde dingen aan. Als ouders iets lastig vinden dan is dat zo en dat mag! Het ouderschap ís zwaar, daar mag echt over gesproken worden.”

Gemeende complimenten

“Gemeende complimenten maken vind ik ook heel belangrijk. Het huilen van baby’s of dreumesen komt bijvoorbeeld ook regelmatig als onderwerp van gesprek terug. Dit is zo’n pittige periode voor ouders! Je ziet regelmatig dat ouders soms hun handen niet vrij hebben thuis en het drinken van een bakje koffie al een onmogelijke opgave is, omdat hun baby of dreumes alle aandacht opeist.”

Doen wat goed voelt

“Het kan zijn dat ouders dit als iets negatiefs ervaren, dat ze denken dat ze het verkeerd aanpakken. Maar als je het vanuit het perspectief van een kind bekijkt spreek je eigenlijk van een heel veilig en goed gehecht kind, dus is het eigenlijk een groot compliment dat kinderen graag bij hun veilige haven in de buurt willen zijn. Dit kan ouders ook verlichting geven: ‘oh, eigenlijk doen we het heel goed’. Ik vind het heel belangrijk om daarbij stil te staan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het lastig voor ouders kan zijn om spreekwoordelijk ‘je kont niet te kunnen keren’. Ik probeer dan vooral met ouders te kijken hoe het wel kan lukken om bepaalde dingen in huis te doen en geef tips mee wat ze zouden kunnen zeggen of doen om de situatie voor het kind wat makkelijker of overzichtelijker te maken. Ouders halen daar zelf de adviezen uit waar zij zich fijn bij voelen of wat bij hen past. Dat vind ik vooral belangrijk, dat ouders doen wat goed voelt!’

Nicole Scheffer werkt sinds 2017 met veel plezier als pedagogisch beleidsmedewerker bij SKSG Kinderopvang. Als vaste pedagoog van verschillende locaties geef ik pedagogische ondersteuning aan de medewerkers op de groep. Daarnaast heeft ze regelmatig adviesgesprekken met ouders als er vragen zijn over de ontwikkeling of opvoeding van kinderen. “De afwisseling in mijn werk vind ik fantastisch: de pedagogische kaders goed uitzetten in samenwerking met de pedagogisch medewerkers en op de locaties het contact met de medewerkers en kinderen. Heerlijk om te zien hoe pedagogisch medewerkers met de kinderen omgaan en wat dat voor invloed heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Fantastisch om al die verschillende snoetjes te zien. Daar bloei ik elke dag weer van op!”