“Opvoeden doen we samen met ouders”

Het belang van wederzijdse betrokkenheid.

Natuurlijk is het na een dagje crèche belangrijk om te weten hoe jouw kind heeft geslapen, gegeten, geplast of gepoept, het bewijst namelijk vaak voor ouders dat hun kind zich bij ons net zo gedraagt als thuis en dat stelt gerust. Toch zeggen deze slaap-,  eet-, poep- en plasfeiten niet alles over een kind. Want hoe en met wat heeft hij gespeeld,  met wie heeft hij gespeeld, gelachen en gehuild? Heeft hij stappen in zijn ontwikkeling gemaakt en toevallig spelenderwijs ook nog iets nieuws geleerd? Heeft hij zich anders gedragen dan thuis, wat deed hij dan precies en wat zegt dat dan over het kind?

Een goede samenwerking en fijn contact tussen ouders  en leidsters op de groep is van groot belang om het kind te leren kennen, te kunnen volgen en te laten groeien in zijn ontwikkeling. Zowel voor de ouders als voor onze leidsters. Het geeft informatie over de behoeftes van het kind, zodat we hier op in kunnen spelen en samen een steentje kunnen bijdragen aan de opvoeding, thuis én in de kinderopvang. Hiervoor is wederzijds begrip en waardering nodig, maar ook wederzijdse uitwisseling van advies en informatie. Opvoeden in een gezinssituatie verschilt nu eenmaal van het opvoeden in een kinderopvanggroep:

Thuis/ouders SKSG/leidsters
Levenslange sterke persoonlijke band Kortdurende warme persoonlijke relatie
Zorg voor enkele kinderen Zorg voor groep kinderen
Omgeving waarin ook volwassenen leven en werken Kindgerichte omgeving
(vaak) Geen kindgerichte opleiding Professionals
Vergelijkt kind met familieleden (“dat heeft ze echt van oma”) Vergelijkt met andere kinderen van dezelfde leeftijd (“zij loopt voor in ontwikkeling op andere kinderen”)

 

Dit schema verklaart soms de verschillende manieren van aanpak van een kind door ouders of leidsters, wat overigens niet wil zeggen dat het ene beter is dan het andere. Het laat vooral de mooie kansen zien die er liggen voor het kind, ouders en leidsters om met elkaar in gesprek  te gaan en van elkaar te leren over het kind thuis en in de groep, want bij SKSG doen we het opvoeden SAMEN!