Zand en water, goed voor kinderen!

Zand en water zijn materialen waarmee een kind vrij is in wat hij er mee doet en van kan maken. Er is namelijk heel eenvoudig een vorm aan te geven.  Het ongevormde materiaal geeft hem enerzijds de macht om te maken wat hij wil en anderzijds de veiligheid van hun bestendigheid: dit materiaal kan nooit stuk en je kan telkens weer opnieuw beginnen. Eindeloos herhalen. Het gaat dan ook meer om de bezigheid zelf dan om het eindproduct. Spelen met zand en water is ontspannend. Door te verkennen, ontdekken, onderzoeken, bedenken en genieten geeft spelen met zand en water het kind rust en zelfvertrouwen. Goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling dus!

Zand en water zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de grove en de fijne motoriek. Een kind gebruikt al zijn zintuigen: kijkt, voelt en ruikt. Het lokt daardoor veel motorische actie uit. Tactiele ervaringen, eerst een beetje griezelig, maar ook aantrekkelijk. Het gaat om het gevoel en het effect. Goed voor de motorische ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling dus!

Spelen met water en zand maakt veel specifieke ervaringen mogelijk. Je leert er veel van, zoals drijven en zinken. Door te vullen en te gieten leert een kind inhoud en meten. Bouwen met nat zand leert ervaren wat de invloed van water is op zand, over stevigheid, wegzakken, afdekken, opnemen en beschermen. Fantasie en rollenspel: taarten bakken, ballen maken, ‘opeten’, doen alsof. Goed voor de cognitieve ontwikkeling dus!

Spel met zand en water is de voorloper van het latere constructiespel: ordenen, bouwen, stapelen, uit elkaar halen worden zo steeds meer doelgerichte activiteiten.

!Geef kinderen dus veel ruimte om te experimenteren en te spelen met zand en water!