Contact

Heb je een vraag als klant?

Klantadvies (050) 317 1390
Gastouderopvang (050) 317 1391
WhatsApp 06 49 49 49 21
Live chat Starten
Mailen Naar contactformulier »
Adres Heresingel 10 9711 ES Groningen

Heb je een vraag als medewerker / leverancier?

Bel dan met:

Aanmelden en plaatsing

 • Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

  Je kunt je kind via onze website aanmelden. Kom je er niet uit? Dan mag je ons ook een e-mail sturen (klantadvies@sksg.nl) of telefonisch contact opnemen via 050-3171390.

 • Kan mijn kind ook wennen voordat de opvang start?

  Jazeker. Zodra je de overeenkomst hebt getekend, zal de locatie van jouw voorkeur ook geïnformeerd worden over de komst van jouw kind. De medewerkers nemen ongeveer twee weken voor de start van de opvang contact met je op om een intake gesprek in te plannen. Tijdens dit gesprek maak je afspraken over het wennen. Het wennen is uiteraard nog mogelijk vóór de startdatum van de opvang en is geheel kosteloos. Bij gastouderopvang worden na de kennismaking individuele afspraken gemaakt.

 • Hoe kan ik een wijziging van de opvang doorgeven of mijn opvang opzeggen?

  Als je je huidige contract wilt wijzigen, dan hebben wij hiervoor een schriftelijk verzoek nodig. Je mag je verzoek mailen naar planning@sksg.nl. Tevens kun je gebruik maken van het contactformulier onderaan deze pagina. Een uitbreiding of wijziging van locatie kan per de eerstvolgende mogelijke datum, voor het verminderen of opzeggen rekenen wij een maand opzegtermijn (opzeggen kan per de 1e of 16e van de maand). Voor het opzeggen van gastoudervang mail je naar goo@sksg.nl.

 • Mag ik eerst een kijkje komen nemen voordat ik mij aanmeld?

  Uiteraard is het mogelijk om een keertje te gaan kijken bij het kindcentrum van je voorkeur. Wij adviseren je wel om van tevoren een afspraak te maken bij het kindcentrum zodat de medewerkers tijd vrij kunnen maken om je uitgebreid rond te leiden en je vragen te beantwoorden. Je kunt hiervoor bellen met onze klantenservice op 050-3171390 of je kunt rechtstreeks met de locatie een afspraak inplannen. Ook kun je direct een rondleiding inplannen via de website.

 • Wat is de minimale afname van de kinderopvang?

  De minimale afname voor kinderdagopvang (0-4 jaar) is 2 dagdelen per week. Voor buitenschoolse opvang (4-13 jaar) is dat 1 dag per week. Peuterspeelzaal is in bijna iedere gemeente een combinatie van 2 dagdelen per week. Voor gastouderopvang geldt een minimale afname in de leeftijd van 0-4 jaar 32 uur per maand, in de leeftijd van 4-13 jaar is dat 20 uur per maand.

 • Wat is het (minimum) aantal uur opvang per dag?

  We werken met standaard dagdelen. Voor het kinderdagverblijf gelden de tijden ’s ochtends van 7.30-13.00 en ’s middags van 12.30-18.00 uur. Bij de buitenschoolse opvang worden de kinderen opgevangen na schooltijd tot 18:00 uur. Op een lange middag (wo en vr)  eventueel van na schooltijd tot 15.00 (zie BSO op maat in ons dienstenaanbod). Vanaf 2 jaar kan je kind ook gebruik maken van peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal in de regio is 2 keer 4 uur per week en in de stad is het 2, 3 of 4 keer per week 4 uur, zonder schoolvakanties. Bij gastouderopvang kun je in overleg wel 2 uur op een dag opvang afnemen. Houd in dat geval wel de minimale uren afname in de gaten.

 • Zijn er wachtlijsten?

  Dit hangt af van je wensen. Belangrijk hierbij is de leeftijd van jouw kind, de gewenste startdatum, opvangdagen en opvanglocatie. We zoeken de mogelijkheden graag voor je uit.

 • Wat is de opzegtermijn?

  Voor het verminderen of beëindigen rekenen wij een maand opzegtermijn. (opzeggen kan per de 1e of 16e van de maand).

SKSG App

Financieel

 • Wat zijn de kosten van kinderopvang?

  Onze tarieven vind je hier. Soms kan een kostenberekening behoorlijk ingewikkeld zijn, hiervoor hebben wij een rekencalculator ontwikkeld. Deze vind je ook bij de tarieven. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via 050 3171390, of voor vragen over gastouderopvang via 050 3171391.

 • Hoe en wanneer ontvang ik een factuur?

  SKSG factureert op het moment dat de toeslag van de belastingdienst ook net is uitbetaald (rond de 21e van de maand voor de daaropvolgende maand). De incasso vindt ongeveer 2 weken later plaats. SKSG heeft een convenant met de belastingdienst, waardoor het mogelijk is de kinderopvangtoeslag direct op rekening van SKSG te laten storten. Jouw kinderopvangtoeslag kan vervolgens meteen op je factuur verrekend worden waardoor alleen jouw eigen bijdrage nog geïncasseerd wordt. Dit noemen we een netto factuur.

 • Wat houdt kinderopvangtoeslag in?

  De wet kinderopvang houdt in dat de overheid meebetaalt aan de kosten van jouw kinderopvang. Voorwaarde is wel dat beide (ouders) toeslagpartners werkzaam zijn of een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. De bijdrage van de overheid heet kinderopvangtoeslag, deze wordt maandelijks door de belastingdienst uitbetaald. De hoogte van deze toeslag is inkomensafhankelijk. Voor meer informatie kun je terecht op www.toeslagen.nl.

 • Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag berekenen?

  Met onze kinderopvangcalculator bereken je eenvoudig je eigen bijdrage voor de kinderopvang. Als je weet hoeveel uur per maand je kind naar de opvang gaat plus het bijbehorende uurtarief, dan kun je tevens een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.

 • Hoe vraag ik een netto factuur aan?

  Een netto factuur houdt in dat de kinderopvangtoeslag gelijk naar SKSG wordt overgemaakt. Na het aanvragen van deze kinderopvangtoeslag bij Mijn Toeslagen klik je op 'ik wil de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvang laten uitbetalen'. Vervolgens maak je een kopie van de specificatie van de kinderopvangtoeslag (te vinden onder 'Beschikkingen') en mail je deze naar financien@sksg.nl. We doen ons best jou aanvraag voor een netto factuur zo snel mogelijk te verwerken.

 • Hoe worden de nationale feestdagen verrekend in mijn contract?

  Salariskosten en huurlasten lopen tijdens de feestdagen gewoon door, deze uren worden daarom meegenomen in het totaal aantal jaarlijks te betalen uren. Het uurtarief zou namelijk stijgen als deze uren niet meegerekend zouden worden. Dit is conform de geldende afspraak tussen het ministerie van Sociale Zaken en de kinderopvangbranche. Voor alle partijen is een stijging van het uurtarief een ongewenste situatie.

 • Hoe zijn de uren op mijn overeenkomst precies berekend?

  De uren op je overeenkomst zijn de uren die wij voor je gereserveerd hebben. Bij het KDV zijn dat de uren tussen 7.30-18.00 uur op de door jouw gewenste dagen voor 52 of 41 weken (afhankelijk van jouw overeenkomst). Voor BSO rekenen wij de uren van na schooltijd (afgerond op een half uur) tot 18.00 uur voor 41 weken* per jaar en als je een contract hebt inclusief schoolvakanties daarbij ook nog van 7.30-18.00 uur tijdens de 11 schoolvakantieweken. Bij peuterspeelzaaluren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen (dit zijn niet de gesubsidieerde peuterspeelzaal plaatsen) zijn de uren die voor jouw kind gereserveerd zijn; ’s ochtends van 8.30-12.30 uur en ’s middags van 13.00-17.00 uur voor 40 weken per jaar. Bij alle opvangsoorten delen wij het totaal aantal uren op jaarbasis door 12 maanden. Bij gastouderopvang worden de uren op je overeenkomst naar schatting berekend. Uiteindelijk worden alleen de gebruikte uren geïncasseerd. *Opvang op een vaste dag per week m.u.v. van alle vakantieweken zoals vastgesteld door ministerie van OCW. Bij beëindiging in de loop van het jaar wordt nacalculatie toegepast.

 • Ik heb een jaaroverzicht nodig, hoe kom ik daaraan?

  Het jaaroverzicht vind je in de SKSG App. Om in te loggen heb je je debiteurnummer nodig, deze is te vinden op je overeenkomst en op de facturen. Ben je je wachtwoord vergeten, dan kun je een nieuwe opvragen met jouw debiteurnummer. Het nieuwe wachtwoord wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij SKSG bekend is. Het jaaroverzicht en de facturen zijn ook te vinden in de SKSG App. Dit doe je door te kiezen voor de optie 'meer'.

 • Voor hoeveel uren mag ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

  Volgens de wet kinderopvang kun je toeslag aanvragen voor 140% van de arbeidsuren van de minst werkende ouder voor kinderen van 0-4 jaar. Bij kinderen van de leeftijd 4-13 jaar is dat 70% van de arbeidsuren van de minst werkende ouder. Wanneer je maandelijks voor minder uren kinderopvangtoeslag aanvraagt dan kun je de resterende uren eventueel opsparen en later gebruiken als dat nodig is. Deze uren zijn de zogenaamde bufferuren. Je kunt overigens voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • Waarom betaal ik in de zomermaanden als ik 41 weken opvang heb?

  De totale kosten voor jouw 41 weken overeenkomst verdelen wij over 12 maanden zodat je iedere maand dezelfde factuur van ons ontvangt. Dit scheelt extra administratiekosten en daarnaast hoef je op deze manier niet iedere maand een wijziging aan de belastingdienst door te geven.

Afwezigheid melden

Extra opvang en ruilen

Flexibele opvang

 • Op welke manier kan ik mijn flexibele opvang betalen?

  Je ontvangt maandelijks automatisch een factuur voor het maandbedrag, zoals is vastgesteld in de overeenkomst. Bij het doorgeven van de nieuwe planning van de flexibele opvang via de SKSG App kies je voor: betalen middels tegoed. Je gebruikt hiervoor het flextegoed of eventueel afwezigheidstegoed. Is je flextegoed reeds opgenomen, maar wil je toch extra opvang afnemen, dan kun je ook kiezen voor: 'de aanvraag in rekening brengen op de factuur'. Je ontvangt dan een aanvullende factuur voor de afgenomen dagen.

 • Hoe moet ik de gewenste flexibele opvang doorgeven?

  Heb je een contract voor flexibele opvang, dan verzoeken wij je om je gewenste flexibele opvang door te geven via de SKSG App. Kies in ‘Mijn gegevens’ voor ‘aanvragen’. Kies vervolgens voor ‘dag aanvragen’ en vink ‘meerdere dagen’ aan. Vervolgens kies je een periode waarvoor je de gewenste opvang wilt doorgeven, waarna je de gewenste opvang voor je kind kunt aanvinken en versturen. Als je het rooster voor de 15e van elke maand door geeft, wordt de opvang automatisch goedgekeurd. Geef je het rooster later door, dan komt deze ter goedkeuring terecht bij de groep van je kind.

 • Voor welke datum moet ik mijn gewenste flex opvang doorgeven?

  Je kunt de planning van de aanwezige dagdelen tot uiterlijk de 15e van de maand doorgeven voor de komende maand, dan is de opvang gegarandeerd.  Na de 15e zal de locatie het verzoek beoordelen op basis van  beschikbaarheid. Indien je in de gelegenheid bent om de dagen eerder door te geven dan vragen wij je dit te doen. Voor onze personele planning is het erg prettig om vroeg op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van de kinderen.

 • Wanneer vervalt mijn flextegoed?

  Je ontvangt per kalenderjaar een flextegoed. De hoogte van dit tegoed is gebaseerd op het aantal dagdelen waarvoor je een contract hebt afgesloten. Het jaartegoed is inzetbaar tot en met 31 december van het betreffende jaar. Eventuele overschotten aan het eind van het kalenderjaar kunnen niet in geld worden teruggeboekt en komen te vervallen.

 • Ik wil een reeds goedgekeurde opvangdag alsnog annuleren. Krijg ik mijn tegoed terug?

  Voor flexibele opvang geldt dat wanneer je voor de 15e van de maand opvangdagen annuleert voor de komende maand, deze uren automatisch worden bijgeboekt op het flextegoed. Wanneer je na de 15e van de maand en minimaal 48 uur van tevoren een afwezigheid doorgeeft voor een reeds goedgekeurde dag, ontvang je hiervoor een tegoed. Per kalenderjaar bouw je maximaal 42 uur afwezigheidstegoed op voor het KDV en 27 uur voor de BSO. Wanneer je de afmelding minder dan 48 uur van tevoren doorgeeft voor een reeds goedgekeurde dag, ontvang je geen tegoed.

 • Hoeveel uren flextegoed ontvang ik?

  Je hebt een flexibel contract voor een aantal dagdelen per week afgesloten. Op basis hiervan krijg je per kalenderjaar een tegoed toebedeeld. Het is de bedoeling dat je maandelijks zoveel mogelijk vasthoudt aan het aantal dag(del)en waarvoor je een contract hebt. Als je meer dagdelen wilt afnemen dan dat je in het contract hebt afgesproken, dan kun je extra dagdelen bijkopen (tegen het flextarief) in het ouderportaal.  Wil je de standaard gereserveerde dagdelen verhogen of juist verlagen dan mag je dit doorgeven aan planning@sksg.nl.

Tegoed

 • Hoe ontvang ik een tegoed?

  Wanneer je je kind minimaal 48 uur van tevoren afmeldt via Mijn SKSG, dan worden de opvanguren automatisch omgezet naar een tegoed. Hierbij geldt een maximum jaartegoed van 42 uur voor ons KDV en 27 uur voor onze BSO.

 • Ik heb geen tegoed ontvangen. Hoe kan dat?

  Wanneer je geen tegoed hebt ontvangen voor een afmelding, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • De afmelding is korter dan 48 uur van tevoren doorgegeven.
  • Het maximum jaartegoed is bereikt (42 uur voor KDV en 27 uur voor BSO).
 • Hoe lang is mijn tegoed geldig?

  Het tegoed is geldig tot een jaar na de afgemelde dag. Bij beëindiging van de kinderopvang van je kind, vervalt het tegoed vanaf de einddatum van de opvang.

 • Hoeveel tegoed kan ik opbouwen?

  Per kalenderjaar kun je eenmalig een tegoed opbouwen tot een maximum van 42 uur op het KDV en 27 uur op de BSO. Wanneer hier uren van worden ingezet, kan het aantal uren tegoed niet opnieuw worden aangevuld tot 42 c.q. 27 uur.

 • Mijn kind stroomt halverwege het jaar door van KDV naar BSO. Wat gebeurt er met mijn tegoed?

  Stroomt je kind door van ons KDV naar onze BSO, dan verhuist het tegoed met je kind mee. Let wel, het maximum tegoed geldt voor een kalenderjaar en geldt niet per opvangsoort. Wanneer je kind op het KDV reeds 27 (of meer uren) tegoed opgebouwd heeft, dan is het in dat betreffende kalenderjaar niet meer mogelijk om op de BSO tegoed op te bouwen.

Vakantieopvang

Diversen

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Vul dan het klachtenformulier in.