Disclaimer

Disclaimer

© Copyright SKSG

Alle rechten voorbehouden

Deze website wordt door SKSG met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van de site kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dat geldt voor tekst, beeld, en video die je op deze website aantreft.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door SKSG gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. SKSG aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

De informatie op de website van SKSG mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor persoonlijk, informatief, educatief en niet-commercieel gebruik.

SKSG garandeert dat persoonlijke informatie die je verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot jouw persoon – zorgvuldig en strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven.

Wij stellen het op prijs wanneer je doorlinkt of verwijst naar onze internetsite. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie: communicatie@sksg.nl

SKSG behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kun je je wenden tot:

SKSG
Afdeling Marketing & Communicatie
Heresingel 10
9711 ES Groningen
Tel: 050 313 77 27
E-mail: communicatie@sksg.nl