Waarom SKSG

Logo maatschappelijke kinderopvang

Gelijke kansen voor alle kinderen in Groningen

Als maatschappelijke kinderopvang droomt SKSG van gelijke kansen voor álle kinderen, want ieder kind telt mee. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven. Wij vinden dat de juiste aandacht en begeleiding voor ieder kind een maatschappelijk recht zou moeten zijn, direct vanaf de geboorte. Alleen dán krijgen kinderen ook echt een eerlijke kans om hun talenten optimaal te ontplooien. Als pedagogisch expertisecentrum dagen wij ouders, maatschappelijke partners en – niet te vergeten – onszelf dan ook uit om de best mogelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Baby kijkt in de spiegel bij SKSG, de Duurzame Kinderopvang

SKSG is altijd dichtbij

Met meer dan 100 locaties en gastouders in Groningen en het Westerkwartier is er altijd een locatie in de buurt die bij jouw wensen past. We zitten altijd dichtbij je huis of je werk, en we sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw wensen over kinderopvang. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een kleinschalige opvang of voor gastouderopvang, maar misschien voelt jouw kind zich het beste thuis op een locatie met een specifieke visie of activiteitenprogramma. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de antroposofische opvang, een speciale sport-BSO, of Engelstalige opvang. Bij elke locatie geldt: de ontwikkeling van jouw kind staat voorop!

elke dag naar buiten bij SKSG, de duurzame Kinderopvang

Elke dag naar buiten

Groente of fruit kweken in eigen moestuin, bijen of andere insecten leren kennen, bloemen zaaien en waar mogelijk voor dieren zorgen; de kinderen die aan de zorg van SKSG zijn toevertrouwd komen op verschillende manieren in contact met natuur. Tijdens uitstapjes of wandelingen in de stad, tijdens excursies of gewoon in de eigen (tuin van de) locatie. Respect voor alles wat leeft en groeit wordt bij SKSG gestimuleerd door elke dag met de kinderen naar buiten te gaan, ook met de baby’s. We gaan met de kleintjes wandelen en gaan lekker met de peuters spelen in onze grote ontdektuinen terwijl de BSO-kinderen allerlei stoere buitenactiviteiten doen.

SKSG is een duurzame kinderopvang

Dat kinderen bij ons kennis maken met de natuur vloeit voort uit één van onze belangrijkste ambities: een duurzame kinderopvangorganisatie zijn. Voor ons is duurzaamheid niet een loos modewoord en ook geen toverformule, maar wel een begrip dat onze ambitie goed samenvat. Daarbij houdt duurzaamheid veel meer in dan alleen het kennismaken met de natuur. Wij verstaan onder duurzaamheid het streven om ‘met alles wat in je vermogen ligt te zorgen voor het kapitaal van morgen’. Dit uitgangspunt is terug te vinden in onze dagelijkse manier van werken, in ons pedagogisch beleid, ons personeelsbeleid en in ons (solide) financieel beleid. Dit streven naar duurzaamheid gebeurt in samenwerking en wisselwerking met de omgeving en de ouders. De locaties van de gezonde kinderopvangorganisatie SKSG zijn daardoor een stevige basis voor duurzame kinderopvang. Het is onze ambitie om de natuur- en duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst op te zien groeien bij SKSG.

Zandbak bij SKSG UMCG kinderopvang peuterspeelzaal

Gezonde kinderopvang

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van een gezonde leefstijl! SKSG wil daar samen met ouders en andere partners graag vorm aan helpen geven. Het aanleren of bevorderen van een gezonde leefstijl doen we binnen diverse thema’s en activiteiten, maar ook bij de dagelijkse gang van zaken zoals op het gebied van hygiëne, fysieke veiligheid, buitenspelen, voeding, bewegen, duurzaamheid en bescherming tegen de zon. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, luidt een oud gezegde, en dat geldt al helemaal voor gezonde gewoontes en gebruiken. Alliantie Nederland Rookvrij, Stichting Kind & Voeding en het Voedingscentrum zijn partijen die we bij ons beleid hebben betrokken. Voeding is een belangrijk  deel van de zorg voor ‘onze’ KDV- en BSO-kinderen. Wij zijn trots op ons voedingsbeleid waarmee wij gezonde voeding voor de kind(eren) waarborgen.