Gelijke kansen voor alle kinderen

Datum:

SKSG tekent Maatschappelijk Akkoord Sociale Inclusie in het Onderwijs

Vandaag heeft SKSG samen met de gemeente Groningen, kinderopvang instellingen en onderwijsinstellingen een maatschappelijk akkoord ondertekend. De partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het akkoord en worden de komende tijd uitgevoerd.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff ziet dat in Groningen de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen. De gemeente en partners uit kinderopvang en het onderwijs willen dat álle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden.

Initiatieven voor optimale ontwikkelingskansen

De komende periode worden verschillende initiatieven ondernomen. Zo gaan scholen en kinderopvang gezamenlijke voor- en naschoolse activiteiten organiseren, zodat contacten tussen leerlingen van verschillende achtergronden en uit verschillende buurten worden bevorderd.

Voor vijftig weken per jaar wordt er een schools en naschools programma opgestart met optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dat gebeurt door tijdens schooltijd (scholen) en na schooltijd (kinderopvang en partners in de wijk) meer werk te maken van bewegen, rekenen, taal, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en beroepsleven.

De partners en de gemeente Groningen gaan voor meer diversiteit in het onderwijs. Zodat leerlingen met verschillende achtergronden weer samen naar school gaan. Dat is een belangrijke stap, die ervoor kan zorgen dat elk kind in de gemeente Groningen dezelfde kansen krijgt.

Renate Renkema tekent akkoord

Droom van SKSG

SKSG droomt van gelijke kansen voor álle kinderen. Ieder kind telt mee. En ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven. De juiste aandacht en begeleiding voor ieder kind zou een maatschappelijk recht moeten zijn, direct vanaf de geboorte. Alleen dán krijgen kinderen ook echt een eerlijke kans om hun talenten optimaal te ontplooien.