overlay

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerkers van SKSG krijgen diploma

Datum:

Ruim twee jaar geleden zag SKSG aankomen dat er meer pedagogisch medewerkers met een MBO niveau 4 diploma nodig zijn om de pedagogische kwaliteit ook op de lange termijn op een hoog niveau te houden. In samenwerking met Noorderpoort werd daarom de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker ontwikkeld. De eerste achttien pedagogisch medewerkers mochten deze week hun diploma in ontvangst nemen. Reden voor een feestje op de locatie SKSG Melkweg!

SKSG hecht waarde aan een hoge, constante pedagogische kwaliteit. Ouders en kinderen mogen daarop rekenen. De pedagogisch medewerkers bieden dagelijks die hoge pedagogische kwaliteit, maar toen SKSG twee jaar geleden signaleerde dat de toekomstige vraag en eisen aan pedagogisch medewerkers zouden veranderen, werd contact gezocht met Noorderpoort om pedagogisch medewerkers “fit for the future” te maken. Niet omdat het een wettelijke verplichting was, maar omdat het nodig is om de pedagogische kwaliteit continu te verbeteren, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en passend bij de wensen van ouders.

De pedagogisch medewerkers die hun diploma in ontvangst namen, zijn de afgelopen twee jaren verder gegroeid in hun vak. Ze zijn opgeleid naar de huidige inzichten en hebben aanvullende kwalificaties behaald. De kennis en kunde die zij hebben opgedaan, hebben ze gedurende de opleiding gedeeld met de teams waar ze onderdeel vanuit maken. Op die manier heeft een groter deel van de organisatie kansen gekregen om te groeien. Het volgen van een opleiding naast een baan in de kinderopvang is pittig, daarom is SKSG extra trots op deze medewerkers.