Kinderopvang volgens Emmi Pikler

Opvang volgens Emmi Pikler

Op onze babygroepen laten we ons inspireren door de visie van Emmi Pikler. Bij deze visie staan de competenties en mogelijkheden van de baby en de stabiele band tussen baby en pedagogisch medewerker centraal. We gaan er vanuit dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze de kans krijgen om ontdekkingen te doen en hun eigen fouten te maken. Als we ieder probleem voor de kinderen oplossen staan we hun mentale groei juist in de weg. Daarom geven we kinderen de ruimte. Dat betekent natuurlijk niet dat we ze geen aandacht geven. Integendeel: binnen de visie van Pikler wordt het belang van een warme interactie en een goede omgeving beklemtoond.

Emmi Pikler in de praktijk

We passen de visie van Emmi Pikler onder andere in de praktijk toe door een baby niet te vroeg (voordat ze het zelf kunnen) in de zithouding te zetten. We geven baby’s de mogelijkheid om vrij door de ruimte te bewegen, afgewisseld met momenten van individuele aandacht tijdens bijvoorbeeld het voeden en het verschonen (emotioneel bijtanken). Ook bieden we activiteiten (zintuiglijk gericht) en materialen aan die passen bij de individuele behoefte en de leeftijd van de baby. Op deze manier voldoen we aan de behoefte van veiligheid en aan de behoefte om te ontdekken.

Emmi Pikler

Emmi Pikler was een kinderarts uit Hongarije. Zij leefde aan het begin van de 20e eeuw en ontwikkelde een bepaalde manier van omgaan met baby’s. Zij ontdekte dat baby’s gebaat zijn bij uitgebreide verschoon en eetmomenten waarbij een goed contact en veel aandacht is tussen verzorger en kind. Door die intensieve contactmomenten, waarbij de verzorger veel praat en ‘uitlegt’ aan de baby’s, voelen baby’s zich veiliger, meer op hun gemak en kunnen ze meer tevreden spelen op de momenten dat ze even minder aandacht krijgen. Verder vond zij het erg belangrijk dat een baby zich, fysiek gezien, in zijn eigen tempo en op een natuurlijke manier ontwikkelt.