overlay

Kinderopvangtoeslag

Werkende of studerende ouders hebben recht op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten via de belastingdienst. Deze toeslag geldt als beide ouders werken of studeren en wanneer zij kinderopvang afnemen bij het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang,  gastouders en/of de peuterspeelzaal. Vraag altijd vooraf Kinderopvangtoeslag aan, ook als je denkt dat je er vanwege de hoogte van je inkomen misschien geen recht op hebt. Waarom? Omdat je nu nog niet kunt voorzien wat de exacte hoogte is van je jaarinkomen en het aanvragen van deze toeslag niet met terugwerkende kracht mogelijk is. Kijk op www.toeslagen.nl of je voldoet aan de voorwaarden hiervoor.

Aanvragen en wijzigingen van kinderopvangtoeslag

Zodra de kinderopvang of gastouderopvang geregeld is, kun je de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl of www.belastingdienst.nl. Ook wijzigingen in de afname van kinderopvang of gastouderopvang kun je hier doorgeven. Doe dit zo snel mogelijk, in verband met de verwerkingstijd bij de belastingdienst. De belastingdienst stort de bijdrage maandelijks (vooraf) op je eigen rekening of op de rekening van SKSG, afhankelijk waar je voor kiest. Bekijk ook het stappenplan voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Bij de aanvraag en het wijzigen van de toeslagen heb je het registratienummer van de opvanglocatie of gastouder nodig. De registratienummers voor alle vormen van kinderopvang en de gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De gemeente waar de opvanglocatie gevestigd is, verzorgt de opname in het register. Daarmee voldoet de opvang aan de kwaliteitseisen zoals deze zijn vermeld in de Wet kinderopvang. Je kunt het registratienummer vinden via de website van het LRKP: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Kinderopvang na ontslag

De hoogte van de Kinderopvangtoeslag is gebaseerd op je inkomen. Dit houdt in dat de tegemoetkoming wijzigt als je ontslag neemt, werkloos wordt of stopt met je onderneming en niet meer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Als je kind nog naar de kinderopvang gaat, heb je nog 3 maanden recht op Kinderopvangtoeslag. Deze drie maanden gaan in op de eerste dag na afloop van je dienstverband. Voor reacties of meer informatie kun je contact opnemen met onze afdeling klantadvies op 050 – 317 13 90 of klantadvies@sksg.nl.

Opvang tussen de middag

De tussenschoolse opvang (in de gemeenten Zuidhorn en Grootegast) en de tussen de middagopvang vallen niet onder de Wet kinderopvang. De tussenschoolse opvang is gebaseerd op de daadwerkelijk door ons gemaakte kosten. Om de opvang betaalbaar te houden proberen wij zoveel mogelijk vrijwilligers in te zetten voor de tussenschoolse opvang.