Klachten

Ouders en verzorgers zijn tevreden over de kinderopvang en diensten van SKSG. Toch is het mogelijk dat de opvang op een van de kindercentra, bij een gastouder of een dienst van het Service Centrum niet naar wens verloopt. Hiervoor heeft SKSG een klachtenprocedure. De procedure is op ieder kindercentrum, bij elke gastouder, op het Service Centrum en op onze website aanwezig. Bij medewerkers komen soms ook losse wensen en opmerkingen binnen met betrekking tot de kinderopvang of dienstverlening. Wij noemen dit geen klachten, maar vinden het wel van belang om deze opmerkingen te registeren en als dat nodig is tot handelen te komen. Deze gegevens worden regelmatig gebundeld en geanalyseerd.

Klachtenprocedure

Stap 1: klacht bespreekbaar maken
Als je ergens* ontevreden over bent of een klacht hebt, kun je dit met de pedagogisch medewerker van het kindcentrum of een medewerker van het Service Centrum bespreken. Zij zullen proberen je probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Stap 2: gesprek met leidinggevende
Kom je er met de betreffende (pedagogisch) medewerker niet uit, dan kun je contact opnemen met zijn/haar leidinggevende. Voor zaken die het kindcentrum betreffen is dit de ‘Manager Kindcentrum SKSG’ van de locatie. Voor het Service Centrum kun je terecht bij de directe leidinggevende.

Stap 3: interne klachtenregeling
Als je klacht na dit gesprek niet is opgelost, kun je een officiële klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. Dit formulier gaat naar de bestuursgroep van SKSG. Alleen schriftelijke klachten, gestuurd aan de bestuursgroep, doorlopen onderstaande procedure. Deze eis komt vanuit landelijk opgestelde wet- en regelgeving.

Klachtenformulier

  • Zo snel mogelijk na ontvangst van het klachtenformulier ontvang je van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging. Hierin wordt aangegeven hoe en binnen welke termijn (uiterlijk 6 weken) je klacht wordt afgehandeld. Wij houden je ondertussen schriftelijk zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de afhandeling. SKSG stelt een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Om tot een oplossing van je klacht en tot verbetering van onze processen te komen, nemen wij zowel met jou als met de betrokken medewerker(s) contact op. Het klachtenformulier vind je op het kindcentrum, op het Service Centrum en op deze pagina.

Het klachtenformulier en eventuele bijlagen vul je online in of stuur je naar:
SKSG, ter attentie van de Bestuursgroep, Heresingel 10, 9711 ES Groningen.

Stap 4: klachtloket Kinderopvang en de Geschillencommissie
Wanneer je de interne klachtenprocedure doorlopen hebt en de afhandeling van je klacht niet tot een bevredigende oplossing of uitkomst heeft geleid, kun je je richten tot het Klachtloket. Het Klachtloket probeert via advies, bemiddeling of mediaton, samen met de ouder(commissie) en SKSG te komen tot een oplossing (www.klachtloket-kinderopvang.nl).

Als deze stappen zijn doorlopen en er nog geen bevredigende oplossing is gevonden, kun je je richten tot de Geschillencommissie. Dat kan alleen als:

  • van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij SKSG indient.
  • de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070-3105310 ( ma t/m vr 9.00 tot 17.00 )

Alle informatie over de Geschillencommissie is terug te vinden op de website www.degeschillencommissie.nl.