Meervoudige Intelligentie

Op de buitenschoolse opvang van SKSG werken we thematisch aan de hand van de theorie van de Meervoudige Intelligentie (MI), van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. MI is een theorie die ervan uitgaat dat kinderen verschillende soorten intelligenties hebben. Gardner onderscheid acht intelligenties die we ‘KNAPS’ noemen: woordknap, rekenknap, beeldknap, muziekknap, beweegknap, natuurknap, mensknap en zelfknap.  Vaak ontwikkelt een kind zich in een aantal van deze intelligenties sterker dan in de andere. Kinderen kunnen op verschillende manieren ‘KNAP’ zijn. Vanuit Meervoudige Intelligentie vragen wij niet: “Hoe knap ben jij?” maar “Hoe ben jij knap?”.

Kinderen doen al spelend, kijkend en luisterend veel ervaringen op: leuk en leerzaam!

  • Woordknap: deze kinderen zijn goed in lezen, verhalen vertellen, schrijven en spreken, lezen graag en beschikken over een uitgebreide woordenschat. Kinderen die Woordknap zijn, houden van lezen, voorlezen of voorgelezen worden. Ook spelen deze kinderen graag met woorden.
  • Rekenknap: deze kinderen zijn goed in cijfers, berekeningen, hoeveelheden, reeksen en analyseren.  Kinderen die Rekenknap zijn houden er van om te meten of het (her) kennen van cijfers. Ze vinden het een uitdaging om oorzaak- gevolg verbanden te leggen.
  • Beeldknap: deze kinderen beschikken over goede creatieve vaardigheden, hebben oog voor detail en kleur en vinden schilderen en tekenen leuk. Kinderen die Beeldknap zijn houden van puzzels waarbij ruimtelijke verhoudingen een rol spelen, deze puzzels weten deze kinderen goed en snel op te lossen.
  • Muziekknap: deze kinderen hebben het vermogen om te communiceren door middel van muziek, bespelen een instrument en zingen. Kinderen die Muziekknap zijn bedenken zelf nieuwe liedjes en leren vaak het beste als er muziek wordt gedraaid op de achtergrond of ze zorgen zelf voor achtergrond muziek.
  • Beweegknap: Deze kinderen beschikken over goede motorische vaardigheden, bewegen graag, gebruiken hun lichaam om te communiceren. Kinderen die Beweegknap zijn, leren van en door hun lichaam te gebruiken.
  • Natuurknap: deze kinderen voelen zich aangetrokken tot dieren, planten of natuurlijke voorwerpen. Kinderen die Natuurknap zijn analyseren graag en vinden het interessant wat de namen van planten en dieren zijn.
  • Mensknap: deze kinderen kunnen gemakkelijk vriendschappen opbouwen en onderhouden, vinden het leuk om ergens voor te zorgen. Kinderen die Mensknap zijn die zijn goede leiders en organisators, kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.
  • Zelfknap: deze kinderen hebben graag tijd voor zichzelf om na te denken, ze fantaseren en dromen graag. Kinderen die Zelfknap zijn leren vaak het beste als ze de tijd krijgen om informatie te verwerken, hun eigen ideeën te formuleren en na te denken over wat ze geleerd hebben. Ze kunnen goed alleen bezig zijn.