Oudercommissies

Ouders praten en denken mee

Elk kindcentrum van Stichting Kinderopvang Stad Groningen heeft een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van de kinderen en vertegenwoordigt de ouders. De OC denkt mee over onderwerpen als veiligheid, hygiëne, gezondheid en het pedagogisch beleid en is een informatiebron voor de manager van het kindcentrum. De gastouderopvang heeft een digitale oudercommissie. Dit wordt het ouderpanel genoemd.

De centrale oudercommissie

Naast de oudercommissie per kindcentrum en het digitale ouderpanel is er ook een centrale oudercommissie (COC). De COC de behartigt belangen van de ouders op centraal niveau en adviseert SKSG over onderwerpen die op centraal niveau worden beslist. Zes keer per jaar praat de COC met de directie van SKSG over het beleid. Zo kan de COC gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van de opvang. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd hoe bindend het advies van de COC is. Het mailadres van de COC is: VZ.coc@sksg.nl

KIK Handvest voor ouders

SKSG maakt deel uit van KIK (Kwaliteit in Kinderopvang); een vereniging van twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van kinderopvang binnen de eigen organisaties en binnen de sector.

De leden van KIK zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 85.000 kinderen en 11.000 werknemers. KIK ziet het waarborgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de kinderopvang als belangrijkste taak en wil graag dat jij als ouder van mening bent dat de kinderopvang iets toevoegt aan de opvoeding thuis.

We hebben gezamenlijk het KIK Handvest opgesteld, met daarin tien punten waarvoor wij ons als kinderopvangcentra verantwoordelijk voelen en waarop je ons kunt en mag aanspreken.