Over SKSG

Bij Stichting Kinderopvang Stad Groningen dromen we van gelijke kansen voor álle kinderen, zodat ze het beste en het mooiste uit zichzelf kunnen halen. We verwelkomen rond de 7.000 kinderen en 1.000 pedagogische professionals (inclusief gastouders) op meer dan 100 SKSG-locaties in Groningen en het Westerkwartier. Daarmee zijn we de grootste kinderopvang van het noorden met enorm veel ervaring in de kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar oud. Onze overtuiging? Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf!

tekenen pedagogisch expertisecentrum

Van bewaarschool naar pedagogisch expertisecentrum

Het verhaal van SKSG begint al in 1903, toen we zijn begonnen als bewaarschool voor jonge kinderen. Gezinnen uit de arme stand konden hier gratis gebruik van maken zodat moeders meer zouden kunnen werken. Artsen bezochten de locaties en gaven adviezen over hygiëne en gezondheid, waardoor de zuigelingensterfte verminderde. Tegenwoordig is SKSG veel meer dan alleen een opvang voor kinderen, maar hét pedagogisch expertisecentrum van Groningen waar plezier en de ontwikkeling van jouw kind centraal staan.

Missie en visie

In onze visie zien wij kinderen die zelfbewust, vol zelfvertrouwen en zelfstandig hun weg kiezen en daarbij hun talenten en mogelijkheden (leren) kennen en gebruiken. Dit alles met respect voor anderen, voor de omgeving én zichzelf. Zo kijken de pedagogisch medewerkers en gastouders van SKSG iedere dag opnieuw naar elk kind. Ze geven hen persoonlijke aandacht en bieden ruimte om de wereld te verkennen, zodat de kinderen zich spelenderwijs steeds verder kunnen ontwikkelen.

Onze missie is het vanuit een maatschappelijke taak waarborgen en continu verbeteren van veilige, verantwoorde en veelvormige kindontwikkeling voor ieder kind van 0-13 jaar, en het bieden van comfort aan ouders passend bij hun behoefte. Dat doen wij met deskundige en gemotiveerde medewerkers die altijd voor het belang van het kind en het gezin staan. SKSG droomt van gelijke kansen voor álle kinderen. We stimuleren en begeleiden kinderen en helpen ze te ontwikkelen tot het beste en mooiste wat ze kunnen worden, zichzelf.

Buitenspelen SKSG

Samenwerken

Samenwerking en het uitwisselen van kennis is onmisbaar om kinderen de allerbeste omgeving voor kindontwikkeling te kunnen bieden. Allereerst met ouders en kinderen zelf, daarnaast met verschillende welzijns-, zorg- en kennisinstellingen. We werken nauw samen met het onderwijs, gemeenten, centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, andere kinderopvangorganisaties en nog veel meer! Ook op het gebied van de vijf thema’s in het activiteitenaanbod werken we veel samen met partners. Zo geven we kinderen, met partners zoals Staatsbosbeheer, FC Groningen en MartiniPlaza alle ruimte om nieuwe ervaringen op te doen. Bekijk ook de partijen die meewerken aan de SKSG Voordeelpas.