Pijlers van SKSG

Ruim 3.500 kinderen in Groningen en omgeving in de leeftijd van 4 tot 13 jaar brengen een groot deel van hun vrije tijd door op SKSG-locaties voor buitenschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen, ondersteund, begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling door goed opgeleide en creatieve pedagogisch professionals. SKSG biedt kinderen allereerst een veilige plek en een positief pedagogisch klimaat, maar voor de optimale kindontwikkeling bieden we daarnaast een veelzijdig activiteitenaanbod aan. Om er zorg voor te dragen dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen en ze de kans te geven om te ontdekken wat ze leuk vinden, richt SKSG zich met haar activiteitenprogramma op de BSO op een zes thema’s. De thema’s die centraal staan zijn:

Wetenschap & Techniek
Sport & Bewegen
Natuur & Duurzaamheid
Gelijk & Gelukkig
Kunst & Cultuur
Koken & Voeding

tuin SKSG Kameleon Kinderopvang BSO Peuterspeelzaal Beijum

Kinderen ontdekken hun talenten

Het doel van de activiteiten is om kinderen hun individuele voorkeuren en talenten te laten ontdekken. We laten kinderen kennismaken met elementen die hun ontwikkeling en welzijn bevorderen, maar ook leren  kinderen in groepsverband om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. De kinderen leren bij ons vaardigheden die gericht zijn op nu en op de toekomst, de zogeheten 21e -eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als zelfregulering, sociale vaardigheden, samenwerken, communiceren, probleem oplossen, creatief denken, kritisch denken, media wijsheid, ICT- basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking.

Een win-winsituatie

De activiteiten zijn niet alleen gericht op ontwikkeling, maar ook op uitdaging. Ze zijn zinvol, waardevol, aantrekkelijk, ambitieus en relevant. Om dit te bereiken worden binnen de zes thema’s lokale en regionale partners gezocht om mee op te trekken.  Zo kunnen de kennis, vaardigheden, nieuwe materialen en omgevingen van specialisten ingezet worden om nog meer kwalitatieve activiteiten aan te bieden. Hierbij streven we naar een win-winsituatie op basis van ons grote bereik bij ouders en kinderen in Groningen. In totaal biedt SKSG namelijk opvang aan ruim 6.500 kinderen.

Wetenschapen Techniek pijler SKSG Discovery Kids

Wetenschap & Techniek

SKSG wil kinderen volop laten ervaren wat wetenschap en techniek inhoudt en tegemoet komen aan de nieuwsgierigheid van kinderen. De activiteiten binnen dit kader hebben een enorme meerwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Naast het feit dat wetenschap en techniek een steeds grotere rol spelen in onze samenleving en de arbeidsmarkt vraagt om mensen met een technische achtergrond, doen deze activiteiten namelijk een sterk beroep op de 21e- eeuwse vaardigheden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om spelenderwijs te experimenteren met verschillende proefjes en het maken van verschillende constructies. SKSG Barabas, gevestigd in een pand met ‘De Jonge Onderzoekers’ is dé technieklocatie van SKSG.

De wereld beter leren kennen met wetenschap en techniek

De pijler Wetenschap & Techniek helpt kinderen om de wereld om hen heen beter te begrijpen. De activiteiten doen een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit, het leert ze verbanden te leggen en te reflecteren op hun eigen handelen. Het bereidt ze in feite voor op de toekomst. Binnen deze pijler komen hele brede thema’s aan bod, zoals bouwen, wonen en vrije tijd, transport en communicatie. Je kind ontdekt waar zijn interesses en talenten liggen en krijgt de mogelijkheid om deze verder te ontwikkelen.

Wetenschap en techniek sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen

Kinderen zijn vaak onderzoekers en creatieve probleemoplossers in de dop. Ze uiten hun nieuwsgierigheid door vragen te stellen, al hun zintuigen te gebruiken, dingen uit te proberen en “overal met hun handen aan te zitten.” Kortom: ze willen ontdekken en onderzoeken! Met de activiteiten die we binnen deze pijler aanbieden, spelen we daar op in. Hierdoor leren ze namelijk logisch denken en verbanden te leggen, creatief te zijn in het vinden van oplossingen, antwoorden te vinden op hun vragen en opnieuw vragen te stellen. Het grote event dat wordt georganiseerd onder de vlag van Wetenschap & Techniek is Discovery Kids. De kinderen kunnen zich dan een hele dag laten onderdompelen in de wereld van wetenschap en techniek en alles wat daarbij komt kijken. Dit event wordt georganiseerd in samenwerking met Groninger Forum.

CREATIEVE PROBLEEMOPLOSSERS

CREATIEVE PROBLEEMOPLOSSERS

Kinderen zijn vaak onderzoekers en creatieve probleemoplossers in de dop. Ze uiten hun nieuwsgierigheid door vragen te stellen, al hun zintuigen te gebruiken en “overal met hun handen aan te zitten.”

DE WERELD BEGRIJPEN

DE WERELD BEGRIJPEN

De activiteiten doen een beroep op hun nieuwsgierigheid en creativiteit, het leert ze verbanden te leggen en te reflecteren op hun eigen handelen. Het bereidt ze in feite voor op de toekomst.

ONTDEKKEN VAN TALENTEN

ONTDEKKEN VAN TALENTEN

Binnen deze pijler komen hele brede thema’s aan bod, zoals bouwen, wonen en vrije tijd, transport en communicatie. Je kind ontdekt waar zijn interesses en talenten liggen.

Sport BSO sporten is gezond

Sport & Bewegen

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van een gezonde levensstijl. Het thema Sport & Bewegen is daar een essentieel onderdeel van, want bewegen is goed voor alle ontwikkelingsbieden van kinderen. Op elke locatie van SKSG is daarom veel aandacht voor sport en beweging, en een aantal BSO-locaties is zelfs volledig ingericht als sport-BSO. Ook zijn er meerdere sportladders met activiteiten waar alle kinderen in Groningen en omgeving aan mee kunnen doen: de JUMP-INS. We streven er naar om kinderen met zoveel mogelijk verschillende sport- en spelvarianten kennis te laten maken. Een positieve benadering en respect voor elkaar staan daarbij voorop, want wij geloven dat we zo het beste in elkaar naar boven kunnen halen.

Sport en sociale ontwikkeling

De kracht van sporten bij SKSG raakt vooral de sociale ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen samen tot een doel komen. Door van elkaars talenten gebruik te maken leren ze dat samenwerken veel meer oplevert dan als je iets als individu doet. Daarnaast ontstaan er veel nieuwe vriendschappen door samen te sporten. Omgaan met competitie kan kinderen helpen om op een eerlijke manier te winnen en om te gaan met teleurstellingen en het verleggen van eigen grenzen. Dit is goed voor het opbouwen van zelfvertrouwen en helpt bij het bereiken van andere doelen in hun leven.

Sport en gezondheid

Vanzelfsprekend is sporten en bewegen goed voor kinderen omdat het hun conditie verbetert en het samen met gezonde en gevarieerde voeding het gewicht van kinderen op peil houdt. Kinderen krijgen sterkere botten en spieren en hun afweersysteem wordt versterkt. Hierdoor worden ze minder snel ziek en hebben ze minder kans op een blessure of ongelukjes. Daarnaast is sport en bewegen belangrijk voor de motorische ontwikkeling van de jongere kinderen. Zij leren onder andere basisbewegingen als koppeltje duikelen en balans houden. Sport en leren Bewegen komt ook het leren ten goede. Er stroomt meer bloed naar de hersenen waardoor kinderen zich beter kunnen concentreren en het ze beter lukt het om verbanden te leggen. SKSG vindt het ook belangrijk dat kinderen via sport en bewegen leren ontspannen door inspanning. Op deze manier leren kinderen ontladen en zitten ze beter in hun vel.

SOCIALE ONTWIKKELING

SOCIALE ONTWIKKELING

We vinden het belangrijk dat kinderen samen tot een doel komen. Door van elkaars talenten gebruik te maken leren ze dat samenwerken veel meer oplevert dan als je iets als individu doet.

GOED VOOR IEDEREEN

GOED VOOR IEDEREEN

Door te sporten en te bewegen verbetert de conditie en kinderen krijgen sterkere botten en spieren en hun afweersysteem wordt versterkt. Samen met gezonde voeding leg je een basis waar je de rest van je leven wat aan hebt.

ONTSPANNEN DOOR INSPANNING

ONTSPANNEN DOOR INSPANNING

We vinden het belangrijk dat kinderen via sport en bewegen leren om te ontspannen door inspanning te levren. Op deze manier leren kinderen ontladen en zitten ze beter in hun vel.

Meisje klimt in boom

Natuur & Duurzaamheid

Bij SKSG gaan we elke dag met de kinderen naar buiten. Vrijwel alle BSO-locaties beschikken over een fantastisch grote (binnen)tuin en een aantal locaties van SKSG staat zelfs te boek als groenlocatie. BSO Boegbeeld is bijvoorbeeld gevestigd in een voormalige geitenboerderij en BSO Stadspark ligt midden in de Stadspark. Het thema Natuur & Duurzaamheid komt tot uiting in de volgende principes die SKSG hanteert:

  • Wij maken keuzes uit respect voor natuur en milieu. Bij aanschaf van producten kiezen wij voor milieuvriendelijke, duurzame kwaliteit en/of gebruikte alternatieven
  • Het belang van natuurbeleving en natuureducatie voor de ontwikkeling van het jonge kind staat bij ons voorop
  • Activiteiten dragen bij aan het ecologische bewustzijn van kinderen, ouders en medewerker.

Duurzaamheid is voor ons geen loos modewoord of een toverformule, maar het streven om ‘met alles wat in je vermogen ligt te zorgen voor het kapitaal van morgen’. Dat houdt dus meer in dan alleen het kennismaken met de natuur, maar het komt overal in terug. Wist je trouwens dat wij onlangs nog een duurzaamheidsprijs in ontvangst hebben mogen nemen?

Kinderen bewust maken van de natuur

Groente of fruit proeven uit eigen moestuin, bijen of andere insecten leren kennen, voor dieren zorgen en bloemen zaaien. De kinderen komen op verschillende manieren in contact met de natuur. Bij SKSG willen we kinderen bewust maken van de natuur en proberen we liefde voor de natuur mee te geven. Ze kunnen dagelijks buiten ontdekkend leren en leren door te ervaren met al hun zintuigen. Kinderen die voldoende buiten kunnen spelen en bewegen, ontwikkelen een brede basis aan motorische vaardigheden. Daardoor krijgen ze meer plezier in bewegen en zullen ze vaker bewegen, wat een positief effect heeft op de gezondheid. Samen met de zintuigelijke ontwikkeling vormt dit de basis voor de andere ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Door de natuur leren kinderen over oorzaak en gevolg en ze ontdekken hoe de wereld werkt en hoe groot de wereld is.

Natuur en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

SKSG is van mening dat als je wilt dat het beter gaat met de planeet, je moet beginnen met de generatie kinderen die nu leeft. We stimuleren respect voor alles wat leeft en groeit door kinderen te betrekken bij onderwerpen op het gebied van natuur en duurzaamheid, en we willen ze leren om rekening te houden met de mensen die na hen op de wereld leven. Dit is een gedachte die kinderen bijzonder aanspreekt; maar liefst tachtig procent van de kinderen zegt namelijk graag goed voor de aarde te willen zorgen zodat er later ook nog mensen kunnen wonen. Daarnaast wil bijna de helft van de kinderen graag zelf meedenken over de toekomst en actief iets doen om een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Als we kinderen zelf verantwoordelijkheden geven en laten zien waar het om gaat, zullen ze zelf met initiatieven en ideeën komen. Zo houden de kinderen zich bijvoorbeeld zelf actief bezig met afvalscheiding.

We willen de wereld een stukje beter maken. Daarvoor werken we ook samen met verschillende partners, waaronder bijvoorbeeld IVN Natuureducatie, om zo samen onze gezamenlijke dromen waar te maken. Het grote event dat georganiseerd wordt tijdens deze pijler is SKSG Goes Green.

ELKE DAG NAAR BUITEN

ELKE DAG NAAR BUITEN

Wij gaan elke dag met de kinderen naar buiten. Ook wanneer de zon niet schijnt en het regent of sneeuwt. Vrijwel alle BSO-locaties beschikken over een fantastisch grote (binnen)tuin.

GEEN LOOS MODEWOORD

GEEN LOOS MODEWOORD

Duurzaamheid is voor ons geen loos modewoord of een toverformule. We streven ernaar om met alles wat in ons vermogen ligt te zorgen voor het kapitaal van morgen.

EEN BETER MILIEU...

EEN BETER MILIEU...

Een beter milieu begint bij de generatie kinderen die nu leeft. Als we kinderen zelf verantwoordelijkheden geven en laten zien waar het om gaat, zullen ze zelf met initiatieven en ideeën komen.

Glijbaan Geke Minnema

Gelijk & Gelukkig

Wij dromen van gelijke kansen voor álle kinderen. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven. De juiste aandacht en begeleiding voor ieder kind zou een maatschappelijk recht moeten zijn, direct vanaf de geboorte. Alleen dán krijgen kinderen ook echt een eerlijke kans om hun talenten optimaal te ontplooien. Wij zijn een maatschappelijke organisatie, waarbij we ultieme kindontwikkeling als uitgangspunt hebben. We verbeteren onze maatschappelijke taak continu en bieden een veilige en vertrouwde plek voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar oud. Wij willen kinderen gelijke kansen bieden en goede gewoontes aanleren voor de toekomst. Niet alleen voor de kinderen van SKSG, maar ook daarbuiten. Hier willen wij kinderen in betrekken en zelf als SKSG en medewerkers een goed voorbeeld in geven.

In de zomerperiode besteden we hier extra aandacht aan met allemaal toffe activiteiten: Summerfun4All. Alle pijlers komen samen in de pijler Gelijk & Gelukkig. Er worden gedurende de zomermaanden activiteiten georganiseerd die aansluiten op de andere thema’s, zoals Wetenschap & Techniek en Sport & Bewegen.

GELIJKE KANSEN VOOR ÁLLE KINDEREN

GELIJKE KANSEN VOOR ÁLLE KINDEREN

Wij dromen van gelijke kansen voor álle kinderen. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven. De juiste aandacht en begeleiding voor ieder kind zou een maatschappelijk recht moeten zijn.

ULTIEME KINDONTWIKKELING

ULTIEME KINDONTWIKKELING

Wij zijn een maatschappelijke organisatie, waarbij we ultieme kindontwikkeling als uitgangspunt hebben. Alle kinderen verdienen een eerlijke kans om hun talenten optimaal te ontplooien.

SUMMERFUN4ALL ECHT VOOR IEDEREEN

SUMMERFUN4ALL ECHT VOOR IEDEREEN

We organiseren niet alleen activiteiten voor kinderen van SKSG. Ook kinderen die niet bij SKSG zitten, mogen aansluiten bij diverse activiteiten. We zijn er voor iedereen.

BSO atelier bij SKSG Kastanjeplein BSO Kinderopvang Peuterspeelzaal Groningen Centrum

Kunst & Cultuur

Op het gebied van kunst en cultuur is er het hele jaar veel te beleven in Groningen. Dus ook bij SKSG. We organiseren regelmatig culturele uitstapjes en kunstgerelateerde workshops. Dit doen we vaak ook samen met onze partners. Van talentenshows (SKSG Got Talent) tot beeldende kunst en van toneelvoorstellingen tot klassieke sprookjes. De activiteiten die aangeboden worden hebben een breed spectrum en houden meer in dan het gebruikelijke schilderen, kleien, muziek en dansen.

Kinderen vinden hun weg in een complexe wereld

Door kinderen met kunst in aanraking te laten komen, bijvoorbeeld door zelf kunstwerken te maken, leren ze met andere ogen naar zichzelf, elkaar én hun omgeving te kijken. Maar ook letterlijk door te voelen, te luisteren en te kijken naar andermans kunstwerk leren ze te kijken door de ogen van een ander. Ze ontwikkelen zo een nieuwe blik op hun eigen mogelijkheden. Bezig zijn met kunst en cultuur is een manier voor kinderen om zich te uiten, hun gevoelens en/of gedachten om te zetten in iets tastbaars en iets te vertellen. Het begint al met het tekenen van uithalen en strepen (een kleine creatie kan groot zijn in de verbeelding) en breidt zich uit tot het ontwikkelen van enorme bouwwerken met allerlei vernuftigheden. Eenmaal iets gemaakt zijn zij enorm trots en blij, willen dit aan anderen laten zien en genieten zelf volop van hetgeen ze gemaakt hebben. Een extra dimensie krijgt het wanneer dit tot stand komt samen met andere kinderen.

Kunst en cultuur leidt tot innovatie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en onderzoekend. Ze proberen alles uit wat ze tegenkomen, willen graag iets maken, hebben een groot doorzettingsvermogen en vinden het fijn om zaken te herhalen om een stap verder te gaan en tot oplossingen te komen. De pijler Kunst & Cultuur biedt een plek waar fouten maken mag en zelfs onvermijdelijk is. Dit is een heel belangrijk element voor innovatie. Innovatie komt namelijk niet zomaar tot stand; er gaat altijd een proces van trial and error aan vooraf. Falen en van daaruit weer verder ontwikkelen en tot iets nieuws komen kun je leren. Hier hebben kinderen hun leven lang iets aan. Het doet een beroep op hun denkvermogen en op hun creativiteit en daagt uit tot experimenteren. Binnen deze pijler bieden we betekenisvolle mogelijkheden voor samenwerking, kritisch denken, en voor het ontwikkelen van een kritische kijk op de wereld met oog voor de medemens.

LEREN KIJKEN MET ANDERE OGEN

LEREN KIJKEN MET ANDERE OGEN

Door kinderen met kunst in aanraking te laten komen, bijvoorbeeld door zelf kunstwerken te maken, leren ze met andere ogen naar zichzelf, elkaar én hun omgeving te kijken.

FOUTEN MAKEN MAG

FOUTEN MAKEN MAG

Kinderen krijgen alle ruimte om fouten te maken. Innovatie komt niet zomaar tot stand. Falen en van daaruit weer verder ontwikkelenm, daar hebben kinderen de rest van hun leven wat aan.

OOG VOOR DE MEDEMENS

OOG VOOR DE MEDEMENS

We bieden betekenisvolle mogelijkheden voor samenwerking, kritisch denken, en voor het ontwikkelen van een kritische kijk op de wereld met oog voor de medemens.

Koken en voeding gezonde kinderopvang

Koken & Voeding

SKSG staat synoniem voor gezonde kinderopvang. Dat zie je terug op al onze locaties en bij onze gastouders. Omdat de basis voor een gezond of ongezond voedingspatroon al wordt gelegd als kinderen jong zijn, hanteert SKSG een actief voedingsbeleid waarbij vragen als ‘wat eten we met kinderen?’ en ‘hoe eten we met kinderen?’ van groot belang zijn. Daarnaast organiseren we activiteiten binnen het thema Koken en Voeding om kinderen met gezonde voeding in aanraking te laten komen. Door de combinatie van het gezonde voedingsbeleid en het activiteitenaanbod brengen wij kinderen spelenderwijs kennis bij over gezonde, gevarieerde en verantwoorde voeding, zodat ze nu en in de toekomst handvatten hebben voor een gezonde leefstijl.

Goede en verantwoorde voeding

Als kinderopvangorganisatie zorgen we dagelijks voor de kinderen van nu, de volwassenen van de toekomst. Tijdens hun tijd op onze kindercentra willen we ze goede, verantwoorde en gezonde voeding aanbieden; voeding die passend is bij de leeftijdsfase van het kind en voor elk kind de basis geeft voor de dag. Daarom bieden we kinderen producten aan die passen binnen ons voedingsbeleid. Door de grote variatie in het voedingsaanbod geven wij kinderen meer keuze en leren ze dingen te proeven. Deze variatie is ook belangrijk om alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen: gezonde voeding heeft namelijk een enorme impact op de gezondheid van de hersenen. Bij SKSG leggen we met de juiste voeding de basis voor de verschillende cognitieve vaardigheden, zoals het concentratievermogen en het onthouden en verwerken van informatie.

Gezond koken

Kinderen komen bij SKSG spelenderwijs op allerlei manieren met voeding in aanraking; door zelf groentes te telen, door hun eigen maaltijden te bereiden en door middel van unieke activiteiten met onder andere de smaakrobot en koken in een heksenketel. We stimuleren kinderen om zelf hun eten te bereiden, zodat ze meer betrokken raken bij het eten en precies weten hoe het tot stand komt en wat erin zit. Hierdoor worden alle kinderen, ook kinderen die slecht eten of eetproblemen hebben, (on)bewust gemotiveerd om beter te eten. Door zelf te koken bevorderen we niet alleen de zelfstandigheid van kinderen, maar het heeft ook een positieve invloed op de taal- en rekenvaardigheid en de motorische vaardigheden van kinderen: handelingen als snijden, rollen en kloppen zijn goed voor de fijne motoriek en stimuleren de oog-hand coördinatie. Door samen te koken leren kinderen daarnaast samen te werken, geduldig te zijn, en om te gaan met teleurstellingen. Tijdens SKSG Masterchef wordt pas echt duidelijk hoe lekker gezond eten kan zijn. En ook hoeveel kooktalent we binnen SKSG hebben rondlopen!

KOKEN EN PROEVEN

KOKEN EN PROEVEN

We stimuleren kinderen om zelf hun eten te bereiden, zodat ze meer betrokken raken bij het eten en precies weten hoe het tot stand komt en wat erin zit.

VAN TUIN NAAR BORD

VAN TUIN NAAR BORD

Kinderen komen spelenderwijs op allerlei manieren met voeding in aanraking; door zelf groentes te telen, door hun eigen maaltijden te bereiden en door middel van unieke activiteiten.

GEZONDE KINDEROPVANG

GEZONDE KINDEROPVANG

SKSG is een gezonde kinderopvang. Omdat de basis voor een gezond of ongezond voedingspatroon al wordt gelegd als kinderen jong zijn, hanteert SKSG een actief voedingsbeleid.