Privacyverklaring – website en SKSG App

Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG)

SKSG verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van SKSG, en/of omdat je deze zelf via de website aan SKSG verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • bijzondere persoonsgegevens van jou en je kind(eren).

Waarom hebben we je gegevens nodig?

SKSG verwerkt je persoonsgegevens zodat:

 • we telefonisch of schriftelijk contact met je op kunnen nemen
 • we de persoonsgegevens kunnen gebruiken om de met jou gesloten overeenkomst na te komen
 • we aan eventuele wettelijke verplichtingen kunnen voldoen

Hoe lang bewaren we je gegevens?

SKSG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld te realiseren of dan vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Daarna worden je gegevens verwijderd. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen
SKSG verkoopt je gegevens niet aan derden en zal je persoonsgegevens alléén verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van SKSG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
SKSG maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SKSG zijn.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van je computer, door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SKSG heeft hier geen invloed op.

SKSG heeft Google geen toestemming gegeven om via SKSG verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantadvies@sksg.nl. SKSG zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
SKSG neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SKSG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer wilt weten over de beveiliging van door SKSG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SKSG op via klantadvies@sksg.nl www.sksg.nl is een website van SKSG. We zijn als volgt te bereiken:

Postadres:
Heresingel 10, 9711 ES Groningen
Vestigingsadres:
Heresingel 10, 9711 ES Groningen
Telefoon:
050-3171390
E-mailadres: klantadvies@sksg.nl
Inschrijvingsnummer SKSG in handelsregister Kamer van Koophandel: 41012651

Op deze pagina vind je informatie over ons privacy- en cookiebeleid. Daarnaast staat op deze pagina meer informatie over de privacyverklaring en gebruikersovereenkomst van onze SKSG app.

Gebruik van cookies op SKSG.nl

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden en zo jouw gebruiksgemaakt op onze website te verbeteren. We gebruiken de informatie om de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze gebruikers. Er staan geen persoonsgegevens in de cookies en alle informatie wordt anoniem verzameld. Wij behandelen alle gegevens die door ons door middel van cookies zijn verzameld vertrouwelijk.

Cookies kun je uitzetten via de browser.

Functionele cookies
Voor een goede werking van onze website, zijn functionele cookies noodzakelijk. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.

Analytische cookies
Met jouw toestemming gebruiken wij analytische cookies. Toestemming kan je op ieder ogenblik weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van je computer, smartphone of tablet te verwijderen.

Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-campagnes bij Google zijn. De verkregen informatie wordt, samen met het IP-adres van je computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met deze cookies kunnen wij het surfgedrag meten en zo het gebruikersgemak van onze website verbeteren.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Indien je ons geen toestemming geeft voor het gebruik van GA cookies, dan zullen we alleen een functionele cookie plaatsen.

Google Tag Manager
De Google Tag Manager helpt ons bij het beheren welke cookies geplaatst mogen worden bij de bezoekers van onze website.

Hotjar
Wij maken gebruik van Hotjar-software om de gebruikerservaring te verbeteren. Hotjar plaatst cookies op je apparaat om gebruikersactiviteiten zoals muisbewegingen, klik- en scrollgedrag, te meten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Hotjar. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten waar de informatie voor onbepaalde tijd wordt opgeslagen.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook Pixel om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat er relevantie advertenties worden getoond. Toestemming kan altijd ingetrokken worden, bijvoorbeeld door de cookie te verwijderen van je computer, smartphone of tablet. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten waar deze voor onbepaalde tijd wordt opgeslagen.

Mijn SKSG APP

Konnect biedt een communicatieplatform voor organisaties om informatie te delen met hun klanten.
Meer specifiek organisaties in de kinderopvang, revalidatie en andere vormen van zorg. Omdat dit een beschermde omgeving betreft, hecht Konnect veel waarde aan het bewaken van de privacy van deze organisaties en haar klanten. In dit privacy beleid kun je meer informatie vinden over de gegevens die vastgelegd worden en wat hiermee gedaan wordt. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze helpdesk (info@konnect.nl).

Welke gegevens leggen we van je vast?
De volgende gegevens van jou worden vastgelegd tijdens het gebruik van het platform door de organisatie en hun klanten (afhankelijk van de modules kan dit minder zijn):

 • Gegevens van de ouder (gebruiker): naam, gebruikersnaam, wachtwoord in onleesbare vorm, e-mailadres, telefoonnummer(s), relatie tussen ouder en kinderen, berichten tussen ouder en organisatie, adres (adres is geanonimiseerd opgeslagen, zodat geen relatie tot de ouder gelegd kan worden).
 • Gegevens van een kind: naam, geboortedatum, geslacht, school, foto’s, digitaal schriftje.
 • Er zijn geen BSN nummers opgeslagen in Konnect.

Tevens worden een aantal gegevens geautomatiseerd door het platform vastgelegd, ten behoeve van het monitoren van het platform, verzamelen van statistieken en het kunnen corrigeren van fouten. Dit betreft de volgende gegevens:
Informatie over gebruikte client:

 • user-agent, operating system, type (mobile) device, device identifier
 • IP adres adres
 • Login pogingen en het resultaat daarvan
 • Verstuurde berichten

Wat doen we met je gegevens?
Gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van:

 • De toepassing van het communicatieplatform
 • Analyseren van foutsituaties
 • Geanonimiseerde statistieken
 • Monitoren van de werking van het platform
 • Wat doen we niet met je gegevens?
 • Wij stellen jouw gegevens niet ter beschikking aan derden. Konnect Privacy beleid September 2014.

Waar bewaren we je gegevens?
Al jouw gegevens zijn opgeslagen in een professionele hosting-omgeving in Nederland (Dronten). De hosting partij die dit verzorgd heeft diverse maatregelen genomen om de beveiliging te waarborgen en zo ongeoorloofde toegang tot de server omgeving te voorkomen, alsmede DDoS aanvallen te signaleren en blokkeren.

Beveiliging van je gegevens
Bij de ontwikkeling van Konnect zijn hoge eisen gesteld aan de mate van beveiliging. Dit heeft er toe geleid dat beveiliging in alle onderdelen van het platform is doorgevoerd. Het communicatieplatform heeft een strikte toegangsbeveiliging, waardoor de organisatie bepaalt welke ouders (klanten) en medewerkers toegang hebben. Daarnaast is het internetverkeer beveiligd op dezelfde bewezen veilige manier als bijvoorbeeld bij internetbankieren en worden de gegevens in het platform beveiligd opgeslagen.

Hieronder is een kort overzicht gegeven van de belangrijkste maatregelen die in het kader van de beveiliging genomen zijn.

 • Toegangsbeveiliging: op basis van een gebruikersnaam en zelf gekozen wachtwoord wordt toegang verleend. Na meer dan 5 foutieve inlogpogingen wordt de gebruikersaccount voor een bepaalde tijd geblokkeerd om misbruik te voorkomen.
 • Rolgebaseerde autorisatie: op basis van de rol die de gebruiker heeft, wordt bepaald welke functies de gebruiker mag uitvoeren. Zonder de benodigde autorisatie wordt geen toegang verleend. Alle pogingen om niet-geautoriseerde functies uit te voeren worden gelogd en actief gemeld bij de beheerders.
 • Beveiliging van de verbinding: er vindt alleen communicatie plaats via een beveiligde verbinding tussen de gebruiker en het platform op basis van een SSL v3 certificaat.
 • Gegevensbeveiliging: een gebruiker heeft alleen toegang tot de gegevens waar de gebruiker recht op heeft. Voor een ouder is dit informatie die over de eigen kinderen gaat, medewerkers hebben over het algemeen recht tot informatie voor een aantal groepen. Op hoeveel groepen een medewerker rechten heeft, is instelbaar door de organisatie.
 • Back-ups van de gegevens zijn op twee fysiek gescheiden locaties.
 • Traceerbaarheid van het gebruik: het platform voorziet in de mogelijkheid om bepaalde acties die optreden in het ouderportaal te traceren. Indien acties leiden tot fouten, wordt dit tevens vastgelegd. De gegevens ten behoeve van de traceerbaarheid worden vastgelegd in de auditlog en technische logging.