SKSG en IVN Noord werken aan gezamenlijke droom

Datum:

IVN Noord en SKSG gaan de komende jaren invulling geven aan een gezamenlijke droom. Een droom waarin de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid concreet handen en voeten gaan krijgen. Thema’s die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij en onderdeel uitmaken van het leven van kinderen en hun families en van medewerkers van SKSG zelf.

Natuur, milieu en duurzaamheid krijgen handen en voeten

SKSG en Renate ondertekenen samenwerking

SKSG geeft al op verschillende manieren invulling aan deze belangrijke thema’s. IVN Noord heeft ook al vaker bijgedragen aan de concretisering ervan, met bijvoorbeeld een training voor medewerkers of een activiteit voor kinderen. Nu willen we er samen voor zorgen dat de thema’s nog sterker geïntegreerd worden in het reilen en zeilen op de locaties van SKSG.

Samen kun je namelijk meer bereiken. Zoals kinderen de liefde en zorg voor de aarde meegeven, alle locaties en medewerkers meenemen naar een groene en duurzame wereld, natuur dichtbij kinderen brengen. Door een structurele, intensieve samenwerking aan te gaan kunnen we nog een stapje verder gaan en een gezamenlijke groene en duurzame visie opzetten.

We willen kinderen de liefde en zorg voor de aarde meegeven

Op dinsdag 7 september startten we dit traject op een symbolische, maar direct ook concrete manier: IVN overhandigde een droomboom aan SKSG. Deze boom reist de komende weken langs verschillende locaties om de dromen van medewerkers en kinderen op te halen. Dat dient als input voor de eerste gezamenlijke droomsessie. Vervolgens werken we stapsgewijs aan het concretiseren van de visie naar concepten en producten, die op locatieniveau uitgerold gaan worden.

IVN overhandigt een droomboom aan SKSG