overlay

SKSG en Stichting Quadraten tekenen intentieverklaring

Datum:

Onderwijsorganisatie Stichting Quadraten en kinderopvangorganisatie SKSG tekenden donderdag 4 juli de intentieverklaring waarmee ze verklaren een nauwe samenwerking op bestuurlijk niveau te onderzoeken. Beide partijen willen beter inspelen op de kindontwikkeling en daarmee de kwaliteit en continuïteit van onderwijs en opvang in het Westerkwartier borgen.

De stichting Quadraten en SKSG onderzoeken de komende maanden de mogelijkheden om vanuit één gezamenlijke visie duurzaam samen te werken. Beide partijen willen werken aan hoogwaardig, bereikbaar en gevarieerd onderwijs en opvang voor alle kinderen van 0-13 jaar oud. Met gebruikmaking van elkaars expertise willen ze zo meer keuzevrijheid bieden aan ouders, en onderwijs en opvang organiseren die aansluit bij de talentontwikkeling van kinderen. Een verdere samenwerking met andere instellingen voor onderwijs en kinderopvang wordt niet uitgesloten.

Huidige samenwerking

Op dit moment werken beide partijen al verregaand samen op CBS het Anker en OBS De Borgh en de nieuwe school Het Nautilus te Zuidhorn. In Leek werken SKSG Liekelei en de Nijenoert al samen, en SKSG Vlindertuin, CBS Van Panhuys en OBS Hasselbraam bouwen samen een nieuwe brede school in Leek.