Spelregels SKSG App

Afwezigheid omzetten naar tegoed

 • Wanneer je je kind afmeldt voor de opvang, worden de afgemelde uren niet in mindering gebracht op de factuur. Wel kun je een tegoed ontvangen voor een afwezigheidsmelding.
 • Een afmelding kan tot 30 dagen van tevoren ongedaan gemaakt worden. Na deze termijn kan dit alleen in overleg met de groep waar je kind geplaatst is.
 • Wanneer je je kind minimaal 48 uur van tevoren afmeldt via Mijn SKSG, dan worden de opvanguren automatisch omgezet naar een tegoed. Voor het afmelden van een margedag of peuterspeelzaal opvang ontvang je geen tegoed.
 • Per kalenderjaar kun je eenmalig een tegoed opbouwen tot een maximum van 42 uur op het KDV en 27 uur op de BSO.
 • Stroomt je kind door van ons KDV naar onze BSO, dan verhuist het tegoed met je kind mee.
 • Let wel, het maximum tegoed geldt voor een kalenderjaar, en geldt niet per opvangsoort. Wanneer je op het KDV reeds meer dan 27 uur tegoed opgebouwd hebt, is het in dat betreffende kalenderjaar niet mogelijk om op de BSO nog 27 uur tegoed op te bouwen.
 • Het tegoed is inzetbaar vanaf 60 dagen voor de afwezige dag.
 • Het opsparen en vervolgens inzetten van tegoeden is een extra service van SKSG. Wij proberen zoveel mogelijk aan je verzoek gehoor te geven maar kunnen hiervoor geen garanties geven.
 • Het tegoed is geldig tot een jaar na de afgemelde dag. Bij beëindiging van de kinderopvang van je kind, vervalt het tegoed vanaf de einddatum van de opvang. Overgebleven tegoed kan niet in mindering gebracht worden op de factuur.
 • Tegoeden zijn kindgebonden, en zijn niet over te dragen aan broertjes of zusjes.
 • Maakt u gebruik van peuterspeelzaal opvang, en valt u niet onder de wet kinderopvang, dan is het helaas niet mogelijk om afwezigheidstegoed op te bouwen.
 • Afwezigheidstegoed is niet van toepassing op flexibele plaatsingen. Voor de tegoeden regeling van flexibele opvang, zie spelregels voor flexibele opvang.

Ruildagen aanvragen

 • Je hebt onbeperkt de mogelijkheid om ruildagen aan te vragen.
 • Een ruildag kan maximaal 60 dagen van tevoren en minimaal 2 dagen van tevoren worden aangevraagd.
 • Er mag maximaal 60 dagen tussen de afgemelde en aangevraagde dag zitten.
 • Het ruilen van dagen is een service. Wij proberen zoveel mogelijk aan je verzoek gehoor te geven maar kunnen hiervoor geen garanties geven.
 • Tot 30 dagen voor aanvang van de afwezige dag kan de ruildag ongedaan gemaakt worden. Na deze termijn is dit alleen mogelijk via de medewerkers van de groep.
 • Een dag die je in de toekomst afwezig gemeld hebt, kun je alsnog als ruildag opgeven.
 • Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.
 • Maakt u gebruik van peuterspeelzaal opvang, en valt u niet onder de wet kinderopvang, dan is het helaas niet mogelijk om ruildagen aan te vragen.

Extra opvang

 • Je kunt vanaf 90 dagen van tevoren extra opvang aanvragen. Een uitzondering hierop zijn de margedagen. Deze kunnen voor het hele jaar worden aangevraagd.
 • De aanvraag voor extra opvang komt eerst ter goedkeuring op de groep. Wij proberen zoveel mogelijk aan je verzoek gehoor te geven maar kunnen hiervoor geen garanties geven.
 • Je kunt een extra aangevraagd dagdeel verwijderen tot maximaal 2 dagen voor de betreffende dag. Bij een afmelding korter dan 48 uur van tevoren zal SKSG de dag in rekening brengen.
 • Maakt u gebruik van peuterspeelzaal opvang, en valt u niet onder de wet kinderopvang, dan is het helaas niet mogelijk om extra opvang aan te vragen.

Flexibele opvang

 • De gewenste flexibele opvang geef je door via Mijn SKSG (www.sksg.nl en kies vervolgens voor Mijn SKSG).
 • Je hebt een flexibel contract voor een aantal dagdelen per week of per maand afgesloten. Op basis van je contracturen ontvang je per kalenderjaar een flextegoed. Het is de bedoeling dat je maandelijks zoveel mogelijk vasthoudt aan het aantal dag(del)en waarvoor je een contract hebt.
 • Wordt de opvang beëindigd, dan zal het jaarlijkse flextegoed aangepast worden aan de nieuwe einddatum. Mocht hierdoor blijken dat je teveel uren hebt afgenomen, dan volgt er een naheffing.
 • De aanwezige dagdelen van je kind kun je uiterlijk tot de 15e van de maand doorgeven, voor de komende maand. Dan is de opvang gegarandeerd.  Na de 15e zullen we je verzoek beoordelen op basis van  beschikbaarheid. Indien je in de gelegenheid bent om de dagen eerder door te geven dan vragen wij je dit te doen. Je kunt bij wijze van spreken nu al de data doorgeven voor het hele jaar. Voor onze personele planning is dit erg prettig.
 • Je ontvangt maandelijks een factuur voor het maandbedrag, welke is vastgesteld in je overeenkomst. Bij het doorgeven van de flexibele opvang via Mijn SKSG kies je voor: betalen middels tegoed. Je gebruikt hiervoor je flextegoed of eventueel afwezigheidstegoed.
 • Het jaartegoed is inzetbaar tot en met 31 december van het betreffende jaar. Eventuele overschotten aan het eind van het kalenderjaar kunnen niet in geld worden teruggeboekt en komen te vervallen.
 • Wanneer je minimaal 48 uur van tevoren je kind afwezig meldt voor een reeds goedgekeurde dag, ontvang je hiervoor het flextegoed retour. Wanneer je minder dan 48 uur van tevoren je kind afwezig meldt voor een reeds goedgekeurde dag, ontvang je geen tegoed.

Vakantieopvang

 • Wanneer je incidenteel extra opvang wilt afnemen in de vakanties, of wanneer je enkel een contract voor vakantieopvang hebt, dien je de gewenste vakantieopvang door te geven via Mijn SKSG.
 • Heb je een contract voor alleen vakantieopvang en margedagen, dan is de opvang gegarandeerd wanneer je de aanvraag minimaal zes weken van tevoren doorgeeft via Mijn SKSG.
  Heb je geen apart vakantieopvangcontract dan kun je ook extra vakantieopvang aanvragen. In dat geval bekijken de medewerkers van uw kindercentrum of er op de gewenste dag(en) voldoende ruimte is.
 • Je kunt de aangevraagde vakantieopvang tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Na deze periode zal SKSG de dag in rekening brengen.