overlay

Veel gestelde vragen coronavirus

Datum:

Beste ouder/verzorger,

English

Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. Deze pagina zullen we met enige regelmaat verversen. Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met Klantadvies. Dit kan via mail: klantadvies@sksg.nl, WhatsApp: 06 49 49 49 21 of door te bellen naar 050 317 1390.

SKSG werkt nauw samen met de primair onderwijs organisaties VCOG, CSG, Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen. Samen houden zij een liveblog bij.

Inhoud

Opening per 11 mei
Compensatie eigen bijdrage
Algemene vragen
Betalen, vergoeding en opzeggen
Ruildagen en tegoeden
Noodopvang vitale beroepen
24/7 opvang
Gastouder
BSO

Opening per 11 mei

 • Per 11 mei wordt de kinderopvang / gastouderopvang weer opgestart. Hoe werkt dit?
  Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang volgens hun normale schema. Voor de gastouderopvang geldt dat kinderen van 0 tot 12 jaar mogen komen.
 • Per 11 mei wordt de BSO weer langzaam opgestart. Wat betekent dit voor jou?
  Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. Hiermee is hun schema dus aangepast op het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.
 • Wanneer mag ik mijn kind niet brengen?
  Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, mag het kind niet naar de opvang.
 • Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?
  Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Compensatie eigen bijdrage

 • Hoe is de 100% compensatie van de eigen bijdrage geregeld?
  Optie 1: SKSG ontvangt de kinderopvangtoeslag
  Omdat jouw kinderopvangtoeslag via SKSG loopt kunnen wij de compensatie snel voor je regelen. Je hoeft hiervoor niks te doen. Factuur maart: Je ontvangt in de week van 6 april het teveel betaalde deel eigen bijdrage over de periode 16 t/m 31 maart op je rekening. Factuur april: Je hebt de normale factuur voor april reeds ontvangen. We zullen voorlopig nog niet incasseren.
  Optie 2: Je ontvangt de kinderopvangtoeslag op je eigen rekening
  Omdat je zelf de kinderopvangtoeslag ontvangt en de volledige factuur van SKSG, betaal je de eigen bijdrage eerst zelf. In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden door de Belastingdienst. Factuur april: Je hebt de normale factuur voor april reeds ontvangen. We incasseren het bedrag van deze factuur deze week. Wij zorgen ervoor dat we, zodra de eigen bijdrage compensatie vanuit de Belastingdienst is binnengekomen bij SKSG, jou de eigen bijdrage terugbetalen. Je hoeft in principe zelf niks te doen.
 • Ik wil graag een voorschot op de compensatie van de eigen bijdrage. Hoe vraag ik dit aan?
  Zorgt deze corona situatie voor jou voor financiële problemen, dan kun je de eigen bijdrage alvast als voorschot terug krijgen. Je zult hiervoor wel eerst de volledige factuur moeten betalen. Het vragen van een voorschot op de compensatie is niet verplicht, omdat je hoe dan ook volledig wordt gecompenseerd! Wil je dit wel, stuur dan een e-mail aan financien@sksg.nl. Daarin vermeld je:
  – Voornaam + achternaam:
  – Emailadres:
  – Telefoonnummer:
  – Kinderopvanglocatie:
  – Debiteurnummer: (jouw debiteurnummer staat op jouw maandelijkse factuur.)
  Voeg tevens de specificatie* van jouw kinderopvangtoeslag als bijlage toe in deze mail, zodat wij jouw eigen bijdrage kunnen berekenen.
  *) Uitleg opvragen specificatie: Log hiervoor in op www.toeslagen.nl met jouw Digid en ga naar het tabblad mijn beschikkingen. Bij het onderdeel kinderopvangtoeslag kunt je de meest recente specificaties opvragen. De meest recente specificatie download/kopieer je vervolgens en voeg je als bijlage toe in de email aan financien@sksg.nl.
 • Hoe zit dit precies voor de verschillende vormen van opvang en facturering?
  A. Ouders die de kinderopvangtoeslag op de eigen rekening ontvangen
  De maandelijkse facturen en incasso’s op het totale bedrag lopen normaal door. We voeren volgens reguliere planning (3 of 26 juni) de incasso voor de maand juni uit. Je ontvangt rond 13 juni een bevestiging van de SVB over de hoogte van de compensatie van de overheid voor de eigen bijdrage. Op 8 juli verwacht de SVB dit deel van de compensatie op jouw rekening te storten. Uiterlijk eind juni maakt SKSG de aanvulling, over de periode van 16 maart tot 20 mei 2020, tot 100% naar je over. Je ontvangt hiervan een creditfactuur van ons. Zo heb jij van 16 maart tot 20 mei in zijn geheel geen eigen bijdrage betaald. Dit geldt ook voor de gastouderopvang. Heb je nog niet alle facturen voldaan dan verrekenen we de compensatie met het openstaande bedrag.Nb. Mocht je reeds gebruik gemaakt hebben van een voorschot op de eigen bijdrage, dan verrekenen we dit in juni met de terugbetaling.
  B. Ouders die de kinderopvangtoeslag rechtsreeks naar de rekening van SKSG laten overmaken.
  Ouders die de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar SKSG laten overmaken, hebben in april en mei nog geen eigen bijdrage betaald. Wij hebben de automatische incasso eerst tegengehouden in afwachting van het kabinetsbesluit over de heropening en de duidelijkheid rond de regeling. Je bleef wel de normale maandfacturen ontvangen. Dit geldt ook voor de gastouderopvang.
 1. Compensatieregeling en incasso
  De overheid heeft er voor gekozen de compensatie direct naar jou als ouder/verzorger over te maken. Hoewel je dus nog geen facturen SKSG hebt betaald. Dit bedrag zal dan nog met je openstaande facturen SKSG moeten worden verrekend. Dat gaat als volgt in zijn werk. De compensatie van de eigen bijdrage wordt waarschijnlijk op 8 juli gestort op jouw eigen rekening door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je ontvangt rond 13 juni een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot 8 juni in één keer overgemaakt. Wij zullen je vervolgens een creditfactuur sturen voor het compensatiedeel tot 100% dat je van SKSG ontvangt over de periode 16 maart tot 20 mei. Deze SKSG compensatie verrekenen we met het te incasseren bedrag over de maanden april en mei. Op 8 juli zal SKSG het bedrag wat nog overblijft incasseren, zodat alle facturen zijn voldaan en de gehele compensatie over de crisisperiode goed is verwerkt. Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen, wel adviseren wij je de correspondentie vanuit de SVB goed door te lezen en te controleren.
 2. Reguliere incasso vanaf juni
  Nu de werkwijze rondom de compensatie bekend is en onze locaties weer regulier open zijn gaan wij de reguliere incasso voor de eigen bijdrage weer uitvoeren. Vanaf juni voeren wij de reguliere maandelijkse incasso’s weer uit. In juli wordt dus zowel de reguliere incasso verwerkt als de incasso waarin de compensatie vanuit SKSG is verrekend.

C. Compensatie eigen bijdrage bij subsidie door de gemeente (Peuterspeelzaal / VVE)
Gemeente Westerkwartier heeft aangegeven de subsidie tot 20 mei aan te vullen met de eigen bijdrage en dit uit te keren aan SKSG. We hebben de incasso daarom stopgezet voor de crisisperiode. Je ontvangt de facturen wel. De incasso start weer vanaf 20 mei.

Gemeente Groningen wacht nog op de richtlijnen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), voordat zij bekend maakt of en hoe zij gaat compenseren. We verwachten dat ook hier ouders volledig worden gecompenseerd. We hebben de incasso daarom gepauzeerd. Je ontvangt de facturen wel, maar het bedrag voor de periode tot 20 mei zal nog niet van je rekening af worden geschreven. We incasseren wel weer vanaf 20 mei.

 • Compensatie eigen bijdrage bij sociaal medische indicatie (SMI)
  Het is nu nog niet duidelijk of de eigen bijdrage hier ook wordt vergoed door de gemeente. We verwachten van wel en hebben de incasso voorlopig gepauzeerd. We informeren je als hier meer over bekend is. Je ontvangt de facturen wel, maar het bedrag voor de periode tot 20 mei zal nog niet van je rekening af worden geschreven. We incasseren wel weer vanaf 20 mei.
 • Correctie opgebouwde tegoeduren in crisisperiode
  Zoals in een eerdere nieuwsbrief gedeeld worden mogelijk opgebouwde tegoeduren, door het afmelden van jouw kind(eren) in de crisisperiode, gecorrigeerd. Deze correctie gaat deze week plaatsvinden. Het tegoedsaldo kan dus dalen.

Algemene vragen

 • Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs en de reguliere kinderopvang tot 11 mei gesloten is. Alleen noodopvang wordt geregeld. Wat betekent dit voor jou?
  SKSG werkt nauw samen met de onderwijsorganisaties om opvang voor kinderen van ouders in de zorg of andere vitale beroepen mogelijk te maken. Ouders die niet werkzaam in de zorg of andere vitale beroepen houden hun kinderen tot 11 mei thuis.
 • Wanneer mag ik mijn kind naar de noodopvang brengen?
  De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Daarnaast bieden we noodopvang voor kwetsbare kinderen, die een onveilige thuissituatie hebben. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.
 • Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
  We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.
 • Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
  Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vind je hier.
 • Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
  Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als je niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot 11 mei 2020.
 • Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
  De Rijksoverheid heeft een lijst gemaakt met de vitale beroepsgroepen. De lijst kan nog aangepast worden. Alleen kinderen van ouders uit de vitale beroepsgroepen worden opgevangen.
 • Waar kan ik terecht voor vragen?
  Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
 • Welke maatregelen moet ik nemen?
  Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
  – Zorg dat jij en je kinderen regelmatig handen wassen met water en zeep en droog af met een papieren handdoek.
  – Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  – Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
  – Geen handen schudden.

Betalen, vergoeding en opzeggen

 • De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage?
  Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen, krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt.  Blijf de factuur van de kinderopvang betalen. Zo bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.
 • Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
  Ja. Dit betekent het volgende:
  – Je contract blijft gewoon geldig, ook al maken je kinderen nu geen gebruik van de opvang.
  – Betaal de factuur voor opvang zoals je dat altijd doet.
  – Pas niets aan bij de Belastingdienst voor jouw kinderopvangtoeslag, zo houd je recht op opvang en wordt de toeslag doorbetaald.
  – Je hoeft geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij je inkomen wijzigt. Geef dit wel door aan de Belastingdienst.
  – Je ontvangt geen extra tegoed voor de niet afgenomen opvang. De normale regels blijven gelden.
  – Je behoudt dan ook je plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  – Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt voor 100% gecompenseerd.
 • Mijn inkomen daalt sterk door de coronacrisis (als je bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten hebt. Wat kan ik doen? 
  Wanneer het inkomen wijzigt, geef dit dan door te aan de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Je zult dan dus meer kinderopvangtoeslag ontvangen, dat aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst. Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.
 • Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
  Ja. Je moet je factuur blijven betalen, en dus ook de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt door de overheid en SKSG volledig vergoed. Zodra wij de compensatie van de belastingdienst krijgen, betalen we de eigen bijdrage terug.
 • In mijn factuur van april staat wel een eigen bijdrage genoemd, terwijl deze niet betaald hoeft te worden. Hoe zit dit?
  Zoals we kort hebben omschreven in de begeleidende tekst wordt de factuur van april (voor de ouders met een netto factuur) niet geïncasseerd.
 • Mijn kind kan per direct niet naar de opvang, kan ik zonder opzegtermijn opzeggen?
  Nee, we houden ons aan de opzegtermijn van één maand.
 • Kan ik de opvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor twee maanden?
  We zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). We kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op jouw locatie dan sluit je onderaan aan. Je hebt dan dus geen garantie op een plek.

Ruildagen en tegoeden

 • Ik had een ruildag aangevraagd voordat de reguliere kinderopvang moest sluiten. De dag waar ik naartoe wilde ruilen valt in de crisisperiode.
  Je hebt nu geen gebruik kunnen maken van onze ruilservice. SKSG komt je graag tegemoet door dit te compenseren. Dit doen we door je voor de ingeleverde ruildag in de crisisperiode een gelijk aantal tegoeduren te geven die je in overleg met de locatie in kunt zetten zodra de reguliere kinderopvang weer is geopend. Indien je zelf de ruildag al hebt geannuleerd na 16 maart 2020 dan kun je aan klantadvies@sksg.nl een verzoek sturen om alsnog je tegoed te ontvangen.
 • Ik heb een ruildag aangevraagd nadat de reguliere kinderopvang al was gesloten.
  Van de dag die je wilde ruilen omdat je kind geen gebruik kon maken van de reguliere kinderopvang wordt de eigen bijdrage gelukkig voor 100% gecompenseerd door de Belastingdienst en SKSG. Je hebt dus geen kosten gemaakt voor deze dag. Deze dagen kunnen daarom ook niet gespaard worden. Wij zullen de aangevraagde ruildagen vanaf 16 maart 2020 met terugwerkende kracht annuleren. Uitzondering hierop zijn ruildagen binnen de crisisperiode van ouders die gebruik maken van de noodopvang. Daarnaast zullen we de mogelijkheid tot ruilen via de ouder-app ook tijdelijk uitschakelen totdat de reguliere opvang weer open gaat.
 • Tegoeden na vroegtijdig afmelden van een kind
  Bij de start van de crisisperiode, waarbij de reguliere opvang werd gesloten, was nog onduidelijk welke financiële consequenties dit voor jou als ouder zou hebben. Daarnaast wilden we ook snel een indruk krijgen van hoeveel kinderen we konden verwachten in de noodopvang voor kinderen van ouders die werken in vitale beroepen. We hebben daarom het systeem van afmelden en tegoeden in eerste instantie zo gelaten, zodat bij een afmelding van een kind het tegoed kon worden opgebouwd tot het maximum van 42 uur op het KDV en 27 uur op de BSO. Een deel van de ouders heeft zijn/haar kind ook afgemeld in de crisisperiode en hiervoor tegoeduren ontvangen. Omdat ouders volledig worden gecompenseerd voor de betalingen tijdens de sluiting van de reguliere opvang komen opgebouwde tegoeden tijdens de crisisperiode te vervallen. Wij zullen alle opgebouwde tegoeden tussen 16 maart 2020 en de laatste dag van de sluiting corrigeren zodra de einddatum van deze maatregelen definitief is.
 • Ik heb een flex-contract. Hoe werkt de opbouw van tegoeden?
  Ook voor de flex-contracten geldt dat de eigen bijdrage voor 100% wordt gecompenseerd door de Belastingdienst en SKSG. Je maakt dus geen kosten voor de uren die je in de periode dat de reguliere kinderopvang is gesloten niet hebt kunnen gebruiken. Omdat deze uren 100% gecompenseerd zijn gaan we ze ook verrekenen met je tegoedsaldo. We zullen een correctie doen van het totale aantal uren dat je in de reguliere kinderopvang zou hebben gebruikt waarbij we ook rekening houden met schoolvakanties. We zullen daarom de tegoeden tussen 16 maart 2020 en de laatste dag van de sluiting corrigeren zodra de einddatum van deze maatregelen definitief is.Voorbeeld: jouw kind maakt 1 dag per week gebruik van de flexibele BSO voor 3 uur en in schoolvakanties 10 uren per dag. We halen dan voor de schoolvakantieweken 10 uur van je tegoed af en in de overige weken 3 uur per week.

Vragen over noodopvang voor vitale beroepen

 • Tot wanneer wordt de noodopvang geboden?
  Tot 8 juni kun je bij SKSG terecht voor noodopvang.
 • Ik werk in een vitaal beroep. Mag mijn kind komen?
  Tot 11 mei is de kinderopvang gesloten. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken is en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. Als jij werkt in een vitaal beroep zoals zorg of hulpdiensten en jouw kind(eren) hebben geen gezondheidsklachten, dan zijn jouw kinderen welkom. Dit geldt voor alle vormen van kinderopvang bij SKSG, ook gastouderopvang. Werk je niet in een vitaal beroep, dan blijven je kind(eren) thuis.
 • Ik werk niet in een vitaal beroep, maar heb toch noodopvang nodig vanwege problemen thuis. 
  Is jouw kind niet veilig thuis, vanwege problemen in de thuissituatie? SKSG verzorgt voor de gemeente ook noodopvang voor kwetsbare kinderen. Hiervoor werken we samen met WIJ-teams en het onderwijs. Het aanmelden hiervoor kun je niet zelf doen. Neem voor een verwijzing contact op met het WIJ-team in jouw wijk.
 • Wat als ik in een vitale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
  Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Probeer ook met je werkgever te overleggen of je écht niet thuis kunt werken. De lijst van vitale beroepen wordt mogelijk ook nog aangevuld. Houd onze website en social mediakanalen in de gaten voor de laatste updates.
 • Ik werk in een vitaal beroep en mijn partner heeft een medische indicatie. Mag mijn kind naar de opvang?
  Ja, als je partner in verband met de medische situatie niet in staat is te zorgen voor het kind dan mag het naar de opvang gebracht worden.
 • Ik werk in een vitale beroepsgroep. Mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
  Nee, jouw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met jouw huisarts. Als je kind gezondheidsklachten heeft gehad waarvoor hij/zij thuis is gebleven dan moet je kind minimaal 24 uur klachtenvrij zijn geweest voordat hij/zij weer naar de noodopvang kan. Voor onze pedagogisch medewerkers is dit ook een spannende tijd. Je helpt ze door deze regel goed op te volgen. Daarnaast is het voor andere ouders in vitale beroepen ook belangrijk dat hun kinderen niet in contact komen met zieke kinderen.
 • Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? Nee, hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat je extra uren afneemt).
  Indien je in een cruciaal beroep werkt, hebben wij je op dit moment hard nodig.
  Indien je al kinderopvangtoeslag ontving, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je je normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat je in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.
 • Wat zijn vitale beroepen?
  Op deze pagina kun je controleren of je in een vitaal beroep of sector met vitale processen werkt.
 • Ik werk in een vitaal beroep, maar kon de opvang de eerste weken zelf regelen. Echter lukt de opvang thuis nu niet meer. Kan ik mijn kind alsnog aanmelden voor de noodopvang?
  Ja, dit is mogelijk. Je mag de locatie een bericht sturen via de SKSG ouderapp. Hierin geef je aan op welke dagen en tijden je de opvang nodig hebt. De pedagogisch medewerker van jouw locatie zal je verzoek beantwoorden.

24/7 opvang

 • Tot wanneer wordt de 24/7 noodopvang geboden?
  Tot 1 juli kun je bij SKSG terecht voor 24/7 noodopvang.
 • Ik heb noodopvang nodig buiten jullie normale openingstijden. Kan dit? 
  Ben jij ook ’s avonds en ’s nachts op de been om je vitale beroep uit te oefenen, dan kun je van deze mogelijkheid gebruik maken. Je kunt je wensen voor weekend, avond- of nachtopvang bij SKSG Klantadvies bekend maken. In overleg wordt gekeken welke vorm van noodopvang het beste bij je gezin past, zodat jij gerust aan het werk kan. De noodopvang kan bij een gekwalificeerde SKSG gastouder zijn. Gastouders vangen dagelijks kinderen bij hun thuis op en hun huis is daarop goed ingericht. Gastouders vangen zowel kinderen bij hen thuis op, als dat zij naar het gezin toegaan waar op de kinderen gepast worden. Ook kan één van onze pedagogisch medewerkers naar het gezin komen om voor opvang te zorgen.

Vragen over BSO

 • Mijn kind is welkom op school, maar is er ook BSO?
  Jouw kind is welkom op school als jij en je partner werken in een vitale beroepsgroep en jouw kind geen gezondheidsklachten heeft. Als jouw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan hij op de BSO terecht.
 • Mijn kind maakt gebruik van de noodopvang van school, wordt hij/zij ook door SKSG opgehaald voor de BSO?
  Ja, we halen de kinderen op.

Vragen over gastouderopvang

 • Gelden deze maatregelen ook voor gastouderopvang of een gastouder die bij mij thuis de kinderen opvangt?
  Ja, dit geldt voor alle vormen van opvang bij SKSG, dus ook voor gastouderopvang.
 • Ik neem flexibele gastouderopvang af. Wat moet ik doen?
  Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

FAQ corona virus

Contents

Opening per May 11
Common questions
Payment and cancellation
Exchange days and credits
Emergency services vital professions
24/7 emergency care
Gastouder (nanny)
After-school facilities
SKSG works closely together with primary schools VCOG, CSG, Quadraten and Openbaar Onderwijs Groningen. Together they share a (Dutch) liveblog.

Opening per May 11

 • Per May 11, the daycare and gastouder (nanny) will start again. How does this work?
  Children from 0 to 4 years can go to daycare and children from 0 to 12 years can go to the gastouder according to their normal schedule per May 11, 2020. j
 • The afterschool facilities will start gradually per May 11. What does this mean for you?
  Children between 4 and 12 years, that normally make use of the afterschool facilities, can go to the afterschool facilities on the days they go to school. This means, their afterschool care is adjusted to the rhythm of the school. On other days, they cannot go to the afterschool facilities. The government will reemburse the own contribution for childcare as long as the corona regulations last.
 • In what case can I NOT bring my child?
  Attention: Your child cannot go to childcare if your child has one of the following complaints: sneazing, sour throat, runny nose, light cough, a rise in temperature till 38 degrees or another member in the household with complaints of a cold and fever (above 38 degrees) and/or stuffiness.
 • Is it safe for my child to attend childcare after May 11?
  Yes. The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the nanny or childcare employee. However, parents and childcare employees must keep their distance from each other. The current hygiene regulations, like not shaking hands, still rule. Adults and children with health issues or in high risk groups (70 years and older or certain continous health issues) cannot come to school or the childcare facility. The effects of opening the childcare facilities and schools is closely monitored.

Common questions

 • Our government has decided that schools and regular childcare will be closed up to May 11th. Only emergency childcare will be arranged, what does this mean for you?
  SKSG works closely with educational organisations to provide care for children of parents in care or other vital professions. Parents not working in care or other vital professions have to keep their children home up to May 11th.
 • In which situation can I bring my child to daycare. 
  The daycare that is offered now at schools and daycare centres is emergency care, at no extra expense. The purpose of the emergency care is that people in crucial professions can continue to do their work for the society. People in these professions are requested to look for a solution themselves first. This way, their children don’t have to go to school or daycare, which means the government regulations of march 15 will have the maximum effect. The list of crucial professions is not complete. However, it does provide insight in the most important professions to keep society running. In addition, people working in indispensable facilitating or supportive jobs, (like cleaning, security, ICT) are in one of the crucial professions, and can bring their children to daycare. It is up to the parents and their employers to make the right decisions. It is indeed an emergency care, only when all other options are exeeded. Children with disease signals, are exempted of emergency care and have to stay at home. Is it impossible to arrange alternative daycare, but you are not working in a crucial profession? Try to discuss the situation with you employer to find a solution.
 • I am self-employed. Can I bring my child to daycare?
  We understand the worries of those that are self-employed. The daycare is now only available for people working in crucial professions. This means that those self-employed in crucial professions can use the emergency care. All other self-employed people have to arrange alternative solutions for their children. Unfortunately, the daycare is not available for everyone at this moment.
 • Am I working in a vital profession?
  A list of all vital professions can be found here (in Dutch).
 • Do I have to go to work, since my children can not go to daycare?
  Daycare services are only available for children with parents working in vital professions. For anyone that doesn’t work in these professions, the urgent advice is to work from home up to May 11th 2020.
 • Can my child still come?
  If you work in a vital profession* such as care or emergency services and your child(ren) have no health problems, then your children are welcome. This applies to all forms of childcare at SKSG, including guest parent care. If you do not work in a vital profession, your child(ren) have to stay at home.
 • Who decides which children are admitted to school and daycare?
  The Dutch government made a list of vital professions. The list may still be adjusted. Only children from parents working in vital professions will be admitted to daycare.
 • Where can I ask questions?
  See Rijksoverheid.nl/coronavirus for the most up-to-date information (in Dutch).
 • What precautions should I take?
  Take the usual precautions to prevent flu or cold.
  – Make sure you and your children wash hands regularly with water and soap. Dry with a paper towel.
  – Teach children to sneeze and cough in the inside of their elbow.
  – Use paper towels when sneezing or coughing. Trow away immediately.
  – Do not shake hands.

Payment and cancellation

 • Childcare facilities will stay closed till May 11, will parents be reimbursed till that time?
  Yes. Parents that pay the bill for the childcare, will be reimbursed by the government as long as the corona regulations for childcare and schools continue. Make sure to pay the bill of the childcare. This way you are ensured of your place at the childcare facilities and you will continue to receive childcare allowance.
 • My child will be required to stay at home from 16 March, do I have to continue paying for care?
  Yes.
  – Your care contract will remain valid, even if your children do not use this care at the moment.
  – Pay the bill for care as you always do.
  – Do not adjust anything at the Tax Authorities for your childcare allowance, this way you keep your right to childcare and the allowance, and it will be paid.
  – You don’t have to make any changes or stop your childcare at the Tax Authorities, unless your income changes. This is something you should tell the Tax Authoroties.
  – You will not receive any extra reimbursements for the care that has not been taken. The normal rules continue to apply.
  – This way, you will keep your spot at the daycare centre when it opens for everyone again.
  – Part of the daycare cost are own contribution. You must continue to pay the own contribution to the daycare organisation.
 • Do I have to pay own contribution to the daycare centre?
  Yes. You will be compensated later. But first, you have to pay the whole bill, also the owen contribution.
 • Will I receive repair of own contribution afterwards? Yes, the government and SKSG will compensate you 100%.
 • How is the 100% compensation of the own contribution organised?
  Option 1: your childcare allowance runs via SKSG
  Because your childcare allowance runs via SKSG, we can quickly arrange the compensation for you. You don’t have to do anything. Invoice March: The second week of April you will receive the overpaid part of your own contribution for the period 16 to 31 March on your account. Invoice April: You have already received the regular invoice for April. We will not collect for the time being.
  Option 2: You receive childcare allowance on your private account. Because you receive the childcare allowance yourself and the full invoice from SKSG, you first pay the contribution yourself. Tax Authorities will reimburse you in June or July. Invoice April: You have already received the regular invoice for April. We will collect the amount of this invoice this week. We will ensure that, as soon as the own contribution compensation from the Tax Authorities has been received by SKSG, we will refund your own contribution. You don’t have to do anything
 • How do I receive an advance on the compensation of the own contribution?
  If this corona situation causes you financial problems, we would like to offer you to get your own contribution back as an advance payment. You will have to pay the full invoice first. Asking for an advance payment on the compensation is not mandatory, because you will be fully compensated anyway! To apply for an advance on the own contribution, just send an e-mail to financien@sksg.nl, and mention the following: First name + last name, E-mail address, Phone number, childcare location, Debit number: (your debit number is on your monthly invoice). Please also include the specification* of your childcare allowance as an attachment in this e-mail so that we can calculate your own contribution.
  *) Request specification explanation:
  To do this, log in at www.toeslagen.nl with your Digid and go to the tab mijn beschikkingen. In the section kinderopvangtoeslag you can request the most recent specifications. Download/copy the most recent specification and add it as an attachment in the e-mail to financien@sksg.nl
 • My child is not allowed at the daycare centre. What is the cancellation policy in this situation? 
  The legal cancellation term will continue to be one month.
 • Can I temporarily stop daycare; for instance for 2 months? 
  A temporary cancellation is regarded as a regular cancellation (with one month cancellation term). Next, we can process your request as a new registration. In case of a waiting list at your specific daycare centre, you will have to cue at the end of the list. This means that we cannot guarantee your spot.

Exchange days and credits

 • I had applied for an exchange day before regular childcare had to close. The day I wanted to exchange falls in the crisis period.You haven’t been able to use our exchange service. SKSG is happy to compensate this for you. We do this by giving you an equal number of credit hours for the returned exchange day in the crisis period, which you can use in consultation with the location as soon as the regular childcare is reopened. If you have already cancelled the exchange day after 16 March 2020, you can send a request to klantadvies@sksg.nl to still receive your credit.
 • I applied for an exchange day after the regular childcare was already closed.The own contribution for a day you wanted to exchange in the crisis period, because your child could not make use of the regular childcare, will fortunately be compensated 100% by the Tax Authorities and SKSG. You did not incur any costs for this day. These days can therefore not be accrued. We will retroactively cancel the requested exchange days from 16 March 2020. Exceptions to this are exchange days within the crisis period for parents using the emergency care. In addition, we will also temporarily deactivate the possibility of exchanging via the parent app until regular care reopens.
 • Credits after early deregistration of a child
  At the start of the crisis period, when regular care was closed down, the possible financial consequences for you as a parent were still unclear. We also wanted to get a quick impression of how many children we could expect in the emergency care for children of parents working in vital professions. We therefore initially left the system of deregistration and credits as it was, so that when a child was deregistered, the credit could be built up to the maximum of 42 hours at childcare (KDV) and 27 hours at after-school facilities (BSO). Some of the parents deregistered their child during the crisis period and received credit hours for this. Because parents are fully compensated for the payments made during the closure of the regular childcare, accrued credits will lapse during the crisis period. We will correct all accrued credits between 16 March 2020 and the last day of closure as soon as the end date of these measures is final.
 • Flex contracts
  In the case of the flex contracts, too, the Tax Authorities and SKSG will compensate 100% of the own contribution. This means that you do not incur any costs for the hours that you have not been able to use during the period that regular childcare is closed. Because these hours are compensated 100%, we will also offset them against your credit balance. We will make a correction of the total number of hours you would have used in the regular childcare, taking into account school holidays. We will therefore correct the credits between 16 March 2020 and the last day of the closure as soon as the end date of these measures is final. Example: your child uses the flexible BSO 1 day a week for 3 hours and in school holidays 10 hours a day. We take 10 hours off your credit for the school holidays and 3 hours per week for the other weeks.

 

Emergency services vital professions

 • I work in a vital profession. Can my child come?
  Regular childcare is closed till 11 May. For children with one parent working in a vital profession, emergency care is arranged, also after May 11.If you work in a vital profession, and your children have no health issues, then your children are welcome at our emergency care. This also includes gastouders (nanny).
 • I am working in a vital profession and my partner has a medical indication. Can my child come to daycare? 
  Yes, if your partner is not able to care for your child due to his medical situation, your child may go to the daycare centre provided he /she has no health issues. This goes for all types of SKSG childcare, also gastouder care (nanny). Are you not working in a vital profession, your children must stay at home.
 • What are vital professions?
  On this page you can check whether you work with vital processes in a vital profession or sector.
 • What if I work in a vital profession but my partner doesn’t?
  If you can take care of your child at home, the request is to do so. If this really doesn’t work out, you can appeal to the school or childcare. Also try to discuss with your employer if it really is impossible to work from home. The list of vital professions may also be supplemented.
 • I am working in a vital profession. My child attends daycare, but he has mild health concerns (sneazing, sour throat, runny nose, light cough, a rise in temperature till 38 degrees). May I bring my child to daycare?   
  No, your child cannot attend daycare. If the symptoms worsen, please contact your physician by telephone. If your child has had health complaints for which they stayed at home, make sure that there have been no more complaints for at least 24 hours. For our pedagogical staff too, these are no easy times. You help them by following this rule.
 • I work in a vital profession which keeps my child going to day care. Do I have to pay extra for this? No,- There are no extra costs involved. You do not have to make a (new) request or pass on any changes (e.g. because you are taking extra hours).
  – If you work in a vital profession, our society needs you right now.
  – If you already received childcare allowance, you do not have to change anything. We ask you to continue to pay your normal invoice. If you use extra childcare because you work in a vital profession, no extra costs are added.
  – If you do not normally use childcare, but you need it now because you work in a vital profession, you do not have to apply for childcare allowance. You do not incur any costs for the use of this childcare.

After-school facilities

 • My child is welcome at school, but are after-school facilities available?
  Your child is welcome at school if you and your partner work in a vital profession and your child has no health problems. If your child normally makes use of after-school facilities, they are allowed to go there. We will pick up your child at the school. NB: This may change after Tuesday 17 March.

Gastouder (nanny)

 • Do these rules apply for gastouder care or a gastouder that cares for my children at our home?
  Yes, these rules apply to all childcare services SKSG offers, thus also for gastouder care.
 • I have flexible gastouder care. What should I do? 
  Should you use a different amount of hours every month at your gastouder, you should register the amount of hours that you would normally have used this month. This can be the instance when you work unregular hours. The administration stays the same as if the daycare would continue normally. This also applies for passing along changes to the Tax Authoroties.