Veel gestelde vragen coronavirus

Datum:

Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. Deze pagina zullen we met enige regelmaat verversen. Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met Klantadvies. Dit kan via mail: klantadvies@sksg.nl, WhatsApp: 06 49 49 49 21 of door te bellen naar 050 317 1390.

SKSG werkt nauw samen met de primair onderwijs organisaties VCOG, CSG, Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen. Samen houden zij een liveblog bij.

Sluiting kinderopvang

Sluiting van de reguliere opvang
We sluiten 16 december, onze deuren. Kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gaan allemaal dicht. Hierin trekken we samen op met het primaire onderwijs. Deze maatregelen duren in ieder geval tot 9 februari 2021. Er is een mogelijkheid dat weer op 25 januari alweer open kunnen, samen met het basisonderwijs. Hierover laten we meer weten, zodra daar meer nieuws over bekend is. Er is een uitzondering voor ouders in vitale beroepen.

Waarom gaat kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij. De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Noodopvang vitale beroepen

Cruciale beroepen
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang. We bieden noodopvang aan voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep. Hier vind je lijst met cruciale beroepen.

Eén ouder met een cruciaal beroep
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert en de partner niet, is het dringende verzoek van de overheid om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Noodopvang die door SKSG wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met SKSG en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is anders dan de situatie in het voorjaar. Mocht je hierdoor écht in de problemen komen, dan kun je contact opnemen met  jouw locatie.

Zo vraag je noodopvang aan
Heb je op woensdag 16 december noodopvang nodig, geef het dan door aan de locatie. Noodopvang kun je aanvragen in de OuderApp. Doe dit door ‘extra opvang uren’ aan te vragen op de dagen dat jij dit nodig hebt. (Dit kan alleen op dagen dat je opvang hebt volgens je contract) Wij zorgen ervoor dat dit niet dubbel wordt gefactureerd.

Noodopvang tijdens reguliere lestijden basisonderwijs
Het basisonderwijs zorgt tijdens schooluren voor noodopvang, en SKSG biedt opvang op contracturen. In overleg met de school kan er een afwijkend opvangbeleid gelden. Je wordt hierover dan later geïnformeerd door onze locatie en/of jouw basisschool.

Ruildagen binnen de noodopvang
Wanneer je gebruik maakt van noodopvang binnen je reguliere contracturen, kun je wel dagen ruilen. Het gaat hierbij om je contracturen, niet om de dagen waarop je kind gewoonlijk opgevangen wordt.

Extra opvang
Buiten lestijden en reguliere opvangtijden is extra opvang alleen op verzoek en goedkeuring van de manager van jouw locatie mogelijk.

Geen klant bij SKSG
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Kwetsbare kinderen zijn welkom

Onze deuren blijven altijd geopend voor kinderen die het moeilijk hebben of bij wie de thuissituatie moeilijk is. In de basis bieden we noodopvang voor kinderen die al gebruik maken van de kinderopvang bij SKSG. In overleg met Gemeente Groningen, onderwijs en zorgverleners wordt gekeken naar de opvangmogelijkheden van kwetsbare kinderen die regulier geen gebruik van de kinderopvang bij SKSG. Voor kwetsbare kinderen zullen wij samen met de WIJ-teams en zorgteams individuele afspraken maken zodat we voor deze kinderen gepaste opvangmogelijkheden kunnen bieden.

Compensatie eigen bijdrage

100% compensatie
Het goede nieuws is dat je ook tijdens deze lockdown weer volledig wordt gecompenseerd in je eigen bijdrage. Jouw kosten voor de kinderopvang zijn dus, als je geen gebruik maakt van de noodopvang, tijdens deze periode van sluiting nihil. Blijf je facturen dus gewoon doorbetalen. Zo behoud je ook je plek in de kinderopvang, zodra we weer open zijn.

Tot aan het fiscaal maximum uurtarief wordt de compensatie geregeld door de overheid. Net zoals tijdens de eerste lockdown, wordt dit geregeld via de SVB. Controleer wel nu alvast bij de Belastingdienst, of het aantal opvanguren dat je daar hebt doorgegeven, klopt met de werkelijkheid. Dan kun je voorkomen dat je te weinig compensatie ontvangt.

Compensatie door SKSG
Ook compenseert SKSG opnieuw het deel van jouw eigen bijdrage dat boven het fiscaal maximum uurtarief valt. Dit geldt ook voor ouders en verzorgers die geen Kinderopvangtoeslag ontvangen. De compensatie geldt ook voor kinderen die gebruik maken van gesubsidieerde opvang, zoals VVE en SMI. Hoe de compensatie exact wordt uitgevoerd wordt op een later moment bekendgemaakt en dit zullen we dan ook met je delen.

Meer informatie over de vergoeding
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage kinderopvang. De website geeft informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag.

Betalen en opzeggen

Betaal je factuur zoals gebruikelijk
Onze facturering en incasso loopt gewoon door, zoals normaal. Blijf je facturen dus ook gewoon doorbetalen, je wordt volledig gecompenseerd. Zo behoud je ook je plek in de kinderopvang, zodra we weer open zijn.

Kun je niet betalen?
Kom je in de problemen, wanneer je de komende tijd de facturen gewoon door moet betalen? Laat het ons weten en dan kijken we of we je kunnen helpen. Je kunt een mailtje sturen naar financien@sksg.nl.

Minder inkomen
Daalt je inkomen sterk door de coronacrisis, geef dit dan door te aan de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Je zult dan dus meer kinderopvangtoeslag ontvangen, dat aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst. Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Opzeggen
De geldende opzegtermijn is één maand. Oók in het geval dat je kind niet naar de kinderopvang kan.

Tijdelijk stopzetten 
Wil je de kinderopvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor 2 maanden? We zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). We kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op jouw locatie dan sluit je onderaan aan. Je hebt dan dus geen garantie op een plek.

Gastouderopvang blijft open

Dringend verzoek: alleen voor ouders in cruciale beroepen
De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. Je kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Flexibele gastouderopvang 
Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Praktische zaken

Moet ik mijn kind afmelden als ik geen gebruik mag maken van de noodopvang?
Nee, dat is niet nodig. SKSG zal alle kinderen tot het einde van de lockdown afmelden.

Moet ik mijn kind aanmelden als ik wel gebruik mag maken van de noodopvang?
Ja, dat is wel de bedoeling. Je kunt dit doen in de ouder app door het aanvragen van ‘extra opvang uren’. Wij zorgen ervoor dat dit niet dubbel wordt gefactureerd.

Kan ik nog een rondleiding inplannen en/of gaat mijn rondleiding nog door?
Nee, rondleidingen zijn helaas gedurende de lockdown niet mogelijk.

Kan ik nog langskomen bij SKSG Klantadvies en/of gaat mijn geplande afspraak nog door?
Nee, fysieke bezoeken aan Klantadvies zijn helaas gedurende de lockdown niet mogelijk. Als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met Klantadvies opnemen klantadvies@sksg.nl, telefonisch (050) 317 1390 of per Whatsapp 06 49 49 49 21. Dan proberen we je op afstand te helpen bij je aanvraag.

Ruildagen
Heb je een dag geruild van vóór de reguliere sluiting naar een dag in de nu bekende sluitingsperiode van de reguliere kinderopvang? Deze dag ben je niet kwijt. We zullen hem omzetten naar additionele tegoeduren zodat je deze uren later, als we weer open kunnen voor alle kinderen, weer in kunt zetten. Heb je een dag geruild binnen de periode van de reguliere sluiting naar een dag buiten de nu bekende sluitingsperiode van de reguliere kinderopvang? Deze dag zullen we, net als in de sluiting in het voorjaar, annuleren. Je wordt volledig gecompenseerd voor je eigen bijdrage, dus je loopt hierdoor niks mis.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?
We zullen je middels berichten in het ouderportaal op de hoogte houden. Dit kunnen zowel nieuwsberichten met een pushbericht zijn als nieuwsbrieven die je per mail ontvangt. Houd je mailbox dus ook goed in de gaten

English version

We are closed for regular care until 18 January 2021
Starting tomorrow, Wednesday 16 December, we will close our doors for regular care. Child day care, pre-schools and after-school care will all close, just like primary schools. When the number of infections has fallen sufficiently according to the government, we hope to reopen our doors as soon as possible.

Emergency care for parents and carers working in vital professions
If in a family one parent performs a vital profession and the partner does not, the urgent request of the government is to take care of your children yourself as much as possible. Emergency care provided by SKSG is only available for children of parents who have a contract with SKSG and for the number of hours agreed in the contract. Please note that this is different from the situation in the spring. If you run into problems because of this, please contact your location.

For vulnerable children, we will make individual arrangements with the WIJ teams and care teams so that we can provide appropriate care facilities for these children.

Am I working in a vital sector?
Take a look at this Rijksoverheid list for a complete list of all vital professions.

What does emergency care mean for you?
All children are reported absent via the ParentalApp. Do you need childcare tomorrow? Please inform the group today. If you are going to use emergency care, you can arrange this in the parent app starting tomorrow.

In the coming week, primary education will provide emergency care during the regular teaching hours. Where necessary, this will be done in consultation with us. We provide emergency care during the regular opening hours of childcare during the Christmas holidays. In the coming hours we will consult with our partners in primary education to coordinate the implementation of emergency care after the Christmas holidays. We will inform you about this as soon as we know more.

What about compensation for my own contribution?
The good news is that you will also be fully compensated for your own contribution during this lockdown. Our invoicing and collection will continue as usual. Make sure you keep on paying your invoices; you will be fully compensated. This is how you will also retain your place in the childcare location as soon as we reopen. The government will take care of the compensation up to the maximum hourly tax rate, just like the first lockdown. You can arrange this via the SVB. Do check with the Tax Authorities right now whether the number of hours of childcare that you have passed on is correct, to avoid receiving too little compensation. In addition, make sure that you inform the Tax Authorities of the changes for 2021 as soon as possible.

SKSG also compensates the part of your own contribution that exceeds the maximum hourly tax rate. This also applies to parents and caretakers who do not receive childcare allowance. The compensation also applies to children who use childcare facilities subsidised by the municipality, such as Peuterspeelzaal, VVE and SMI. How this compensation will be implemented will be announced at a later date, we will share this information with you as soon as it becomes available.

If you have trouble paying your invoices in the near future, please let us know and we will see if we can help you. Send an e-mail to financien@sksg.nl.

Practical matters

Do I have to deregister my child if I am not allowed to use emergency care?
No, that is not necessary. SKSG will deregister all children during the lock down.

Do I have to register my child if I am allowed to use emergency care?
Yes. You can do this in the parent app by requesting ‘extra childcare hours’. We will make sure that this is not invoiced twice.

Can I still schedule a tour and/or will my tour continue?
No, unfortunately, tours will not be possible until during this lock down.

Can I still visit SKSG Customer Advice and/or will my planned appointment still go ahead?
No, physical visits to Customer Advice are unfortunately not possible. Should you have any questions, please do not hesitate to contact Customer Advice at klantadvies@sksg.nl, by telephone (050) 317 1390 or by Whatsapp 06 49 49 21. We will try to help you remotely with your request.

I swapped a day from before the regular closure to a day in the new lockdown period of regular childcare. Have I lost this day now?
No, you have not lost this day. We will convert it into additional credit so that you can use it again later, when we reopen.

I swapped a day within the period of the regular closure to a day outside the new closure period of regular childcare. Will I keep this day?
No, we are going to cancel this day, as we did in the spring closure. You will be fully compensated for your own contribution.

What happens to my credit?
It will not be possible to build up credit during the lockdown period. If you have reported your child absent for a day during the lockdown period and you have received a credit for this, this credit will expire.

How will I be kept informed?
We will keep you informed through messages in the parents’ portal. You will receive either news items with a push message or newsletters by email. So keep a close eye on your mailbox

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact Customer Advice klantadvies@sksg.nl, by telephone (050) 317 1390 or by Whatsapp 06 49 49 21.