Veel gestelde vragen coronavirus

Datum:

Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. Deze pagina zullen we met enige regelmaat verversen. Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met Klantadvies. Dit kan via mail: klantadvies@sksg.nl, WhatsApp: 06 49 49 49 21 of door te bellen naar 050 317 1390.

SKSG werkt nauw samen met de primair onderwijs organisaties VCOG, CSG, Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen. Openbaar Onderwijs Groningen houdt een nieuwsblog bij.

BSO weer open

Heropening BSO

Vanaf maandag 19 april kan naast het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal ook de buitenschoolse opvang weer regulier open. We stellen voor iedere BSO-locatie een locatieplan op. In dat plan-op-maat staat welke (aanvullende) maatregelen we nemen zodat we weer veilig open kunnen.

Contacten beperken

Om contacten te beperken, vormen we zoveel mogelijk vaste groepen (‘bubbels’) van kinderen en medewerkers. Deze nieuwe vaste groepen houden we ook aan bij activiteiten en het buitenspelen. Zo zorgen we voor maximale veiligheid voor kinderen en medewerkers.

Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te bewaren, volwassenen wel. Op de BSO gelden dezelfde regels als op school: bij besmetting moet de hele groep die in nauw contact geweest is thuisblijven.

OuderApp

BSO-opvang kun je vanaf nu weer aanvragen in de OuderApp. Ruilen en het inzetten van tegoeden bekijken we per situatie. Dit hangt erg af van hoe het op de locatie van jouw kind georganiseerd is met de ‘bubbels’. Heb je een verzoek? Stem dit dan goed af met de pedagogisch medewerkers van jouw groep.

Noodopvang vitale beroepen

Cruciale beroepen

Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de buitenschoolse opvang. We bieden noodopvang aan voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep. Hier vind je lijst met cruciale beroepen.

Eén ouder met een cruciaal beroep

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert en de partner niet, is het dringende verzoek van de overheid om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Noodopvang die door SKSG wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met SKSG en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is anders dan de situatie in het voorjaar. Mocht je hierdoor écht in de problemen komen, dan kun je contact opnemen met  jouw locatie.

Zo vraag je noodopvang aan

Noodopvang kun je aanvragen in de OuderApp. Doe dit door ‘extra opvang uren’ aan te vragen op de dagen dat jij dit nodig hebt. (Dit kan alleen op dagen dat je opvang hebt volgens je contract). Wij zorgen ervoor dat dit niet dubbel wordt gefactureerd.

Noodopvang tijdens reguliere lestijden basisonderwijs

Het basisonderwijs zorgt tijdens schooluren voor noodopvang, en SKSG biedt opvang op contracturen. We bieden voorlopig nog geen reguliere BSO aan. In overleg met de school kan er een afwijkend opvangbeleid gelden. Je wordt hierover dan later geïnformeerd door onze locatie en/of jouw basisschool.

Hoe zit dat met flexibele BSO?

Maak jij bij SKSG gebruik van flexibele BSO? Dan kun je vanaf dinsdag 8 februari flexibele opvang aanvragen via jouw flex-tegoed voor de maand maart. Omdat het hierbij vooralsnog gaat om noodopvang, vraag je dit weer aan via factuur. Er is automatisch ingesteld dat voor noodopvang voor BSO, geen aanvullende factuur komt. Zolang de deuren voor reguliere buitenschoolse opvang gesloten blijven, houden we deze werkwijze aan.

Extra opvang

Buiten lestijden en reguliere opvangtijden is extra opvang alleen op verzoek en goedkeuring van de manager van jouw locatie mogelijk.

Geen klant bij SKSG

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Kwetsbare kinderen zijn welkom

Onze deuren blijven altijd geopend voor kinderen die het moeilijk hebben of bij wie de thuissituatie moeilijk is. In de basis bieden we noodopvang voor kinderen die al gebruik maken van de kinderopvang bij SKSG. In overleg met Gemeente Groningen, onderwijs en zorgverleners wordt gekeken naar de opvangmogelijkheden van kwetsbare kinderen die regulier geen gebruik van de kinderopvang bij SKSG. Voor kwetsbare kinderen zullen wij samen met de WIJ-teams en zorgteams individuele afspraken maken zodat we voor deze kinderen gepaste opvangmogelijkheden kunnen bieden.

Mijn kind is verkouden, en nu?

De handreiking voor neusverkouden kinderen wordt op dit moment herzien door het RIVM. Zodra een nieuwe versie beschikbaar is, delen we deze per mail en delen we deze ook op deze pagina. Voor nu houden we de volgende richtlijnen aan: heeft jouw kind last van verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en of keelpijn? Of heeft je kind klachten die gerelateerd zijn aan hooikoorts? Dan kan jouw kind gebruik maken van de opvang. In de volgende gevallen willen we je verzoeken je kind thuis te houden:

  • Wanneer je kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19. Denk hierbij aan koorts (38 graden Celsius of hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten en plotseling verlies van reuk/smaak.
  • Wanneer een gezinslid uit hetzelfde huishouden besmet is met COVID-19.
  • Wanneer een gezinslid klachten heeft die herkenbaar zijn voor besmetting met COVID-19 en dit gezinslid in afwachting is van een testuitslag.

Bekijk ook deze beslisboom van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), om in te schatten of je kind naar de opvang kan, of niet.

Is jouw kind in contact geweest met iemand die besmet is met COVID-19?

Moet één van de kinderen uit het huishouden in quarantaine, omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat er nauw contact is geweest met iemand die besmet is met COVID-19? Dan mag je andere kind wel naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet in nauw contact zijn geweest met de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag geen enkel kind uit hetzelfde gezin meer naar de opvang. Er gelden dan de quarantaineregels zoals voorgeschreven door de RIVM.

Wanneer spreken we over nauw contact?

Dit wil zeggen dat er minimaal 15 minuten contact is geweest binnen 1,5 meter. Dit kwartier geldt voor het opgeteld aantal minuten binnen 24 uur.

Compensatie eigen bijdrage BSO

Nu de BSO vanaf 19 april weer opent, komt er ook een einde aan de compensatieregeling. Voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag vergoedt de overheid tot 19 april de eigen bijdrage tot het fiscaal maximum uurtarief. Deze vergoeding loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  SKSG vergoedt ook het deel boven het fiscaal maximum uurtarief voor ouders die geen gebruik konden maken van de BSO noodopvang. Voor beide hoef je niets te doen. Zorg er wel voor dat de gegevens over jouw kinderopvang kloppen bij de Belastingdienst.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de BSO kunnen de compensatie rechtstreeks via de SVB aanvragen. Deze aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB.

Meer informatie

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage kinderopvang. De website geeft informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag.

Betalen en opzeggen

Betaal je factuur zoals gebruikelijk

Onze facturering en incasso loopt gewoon door, zoals normaal. Blijf je facturen dus ook gewoon doorbetalen, je wordt volledig gecompenseerd. Zo behoud je ook je plek in de kinderopvang, zodra we weer open zijn.

Kun je niet betalen?

Kom je in de problemen, wanneer je de komende tijd de facturen gewoon door moet betalen? Laat het ons weten en dan kijken we of we je kunnen helpen. Je kunt een mailtje sturen naar financien@sksg.nl.

Minder inkomen

Daalt je inkomen sterk door de coronacrisis, geef dit dan door te aan de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Je zult dan dus meer kinderopvangtoeslag ontvangen, dat aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst. Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Opzeggen

De geldende opzegtermijn is één maand. Oók in het geval dat je kind niet naar de kinderopvang kan.

Tijdelijk stopzetten

Wil je de kinderopvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor 2 maanden? We zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). We kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op jouw locatie dan sluit je onderaan aan. Je hebt dan dus geen garantie op een plek.

Extra opvang vragen voor het KDV, ruilen of tegoed gebruiken

Het is vanaf dinsdag 9 februari weer mogelijk om extra opvang voor het kinderdagverblijf aan te vragen of ruildagen in te dienen via de OuderApp. We zullen bij de beoordeling van deze aanvragen extra kritisch wegen of dit past binnen de richtlijnen. De opvang van de kinderen zal daarbij zoveel mogelijk in hun eigen (stam)groep plaatsvinden. Ook zullen we het inzetten van pedagogisch medewerkers over meerdere groepen zoveel mogelijk proberen te beperken.

Het gebruiken van het tegoed is vanaf dinsdag 9 februari ook weer mogelijk. Reeds bestaande ruildagen vanuit de periode van de reguliere sluiting naar de periode vanaf 8 februari worden door ons uit het systeem gehaald. Dit geldt ook voor tegoeden die zijn opgebouwd in de sluitingsperiode van de reguliere kinderopvang.

Kan ik tegoed opbouwen over de gemiste opvangdagen tijdens quarantaine?

Ja, dit kan. Door je kind in betreffende periode af te melden via de OuderApp, kun je de afwezige contractdagen terug krijgen in vorm van tegoeduren, mits de afmelding 48 uur van te voren is gedaan. Als dit niet meer haalbaar is kun je voor desbetreffende dag helaas geen tegoed ontvangen. Er is een maximum aan het tegoed dat opgebouwd kan worden, wat ook in dit geval geldt. Voor kinderdagopvang is dit 42 uur en voor de BSO is dit 27 uur per kalenderjaar. In geval van quarantaine gelden de reguliere regels over afmelden en tegoed opbouwen.

Gastouderopvang

Dringend verzoek: alleen voor ouders in cruciale beroepen
De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. Je kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Flexibele gastouderopvang 
Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Praktische zaken

Moet ik mijn kind afmelden als ik geen gebruik mag maken van de noodopvang?
Nee, dat is niet nodig. SKSG zal alle kinderen tot het einde van de lockdown afmelden.

Moet ik mijn kind aanmelden als ik wel gebruik mag maken van de noodopvang?
Ja, dat is wel de bedoeling. Je kunt dit doen in de ouder app door het aanvragen van ‘extra opvang uren’. Wij zorgen ervoor dat dit niet dubbel wordt gefactureerd.

Kan ik nog een rondleiding inplannen en/of gaat mijn rondleiding nog door?
Nee, rondleidingen zijn helaas gedurende de lockdown niet mogelijk.

Kan ik nog langskomen bij SKSG Klantadvies en/of gaat mijn geplande afspraak nog door?
Nee, fysieke bezoeken aan Klantadvies zijn helaas gedurende de lockdown niet mogelijk. Als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met Klantadvies opnemen klantadvies@sksg.nl, telefonisch (050) 317 1390 of per Whatsapp 06 49 49 49 21. Dan proberen we je op afstand te helpen bij je aanvraag.

Ruildagen
Heb je een dag geruild van vóór de reguliere sluiting naar een dag in de nu bekende sluitingsperiode van de reguliere kinderopvang? Deze dag ben je niet kwijt. We zullen hem omzetten naar additionele tegoeduren zodat je deze uren later, als we weer open kunnen voor alle kinderen, weer in kunt zetten. Heb je een dag geruild binnen de periode van de reguliere sluiting naar een dag buiten de nu bekende sluitingsperiode van de reguliere kinderopvang? Deze dag zullen we, net als in de sluiting in het voorjaar, annuleren. Je wordt volledig gecompenseerd voor je eigen bijdrage, dus je loopt hierdoor niks mis.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?
We zullen je middels berichten in het ouderportaal op de hoogte houden. Dit kunnen zowel nieuwsberichten met een pushbericht zijn als nieuwsbrieven die je per mail ontvangt. Houd je mailbox dus ook goed in de gaten.

English version

BSO reopened

Reopening BSO

As of Monday, April 19, in addition to the daycare center and the preschool, the BSO reopens. We draw up a location plan for each BSO location. This tailor-made plan states which (additional) measures we will take so that we can safely reopen.

Limiting contact

To limit contacts, we form as many permanent groups (‘bubbles’) of children and staff members as possible. These new fixed groups are also used for activities and outdoor play. This way we ensure maximum safety for children and staff.

ParentApp

BSO care can now be requested in the ParentApp. We look at each situation individually for exchanges and the use of credit. This is highly dependable on how it is organized at the location of your child. Do you have a request? Please discuss it with the pedagogical staff in your group.

Emergency care for vital professions

Vital professions

Children with parents working in vital professions can attend after-school care. We offer emergency care to children with one or both parents working in a vital profession. You can find the list of vital professions here.

One parent with a vital profession

If one parent has a vital profession and the partner does not, the government urges parents to care for their children themselves as much as possible. Emergency care provided by SKSG is only available to children of parents who have a contract with SKSG and for the number of hours agreed upon in the contract. Please note: this is different from the situation in spring. If you run into problems, please contact your location.

How to apply for emergency care

Emergency care can be requested in the ParentApp. You can do this by requesting ‘extra care hours’ on the days you need them (this is only possible on days that you have care according to your contract). We will make sure that this will not be billed twice.

Emergency care during regular school hours

Primary education provides emergency care during school hours, and SKSG provides care during contract hours. We do not yet offer regular BSO. In consultation with the school, a different childcare policy may apply. You will be informed later by our location and/or your primary school.

Flexible BSO, how does that work?

If you use flexible BSO at SKSG, you can request flexible care for the month of March using your flex credit from Tuesday 8 February. Because this is emergency care for now, you can request this via an invoice. It is automatically set that for emergency care for BSO, no additional invoice will be sent. As long as regular after-school care remains closed, we will continue to use this method.

Extra care

Outside of class and regular childcare hours, additional childcare is only possible upon request and approval of the manager of your location.

Not a customer at SKSG

Emergency care provided by a childcare organisation is only available to children of parents who have a contract with the childcare organisation and for the number of hours agreed in the contract. Please note that this is different from the situation in spring.

Vulnerable children are welcome

Our doors are always open to children who are struggling or whose home situation is difficult. We offer emergency care for children who already make use of the childcare services provided by SKSG. In consultation with the municipality of Groningen, education and care providers, we will look into care options for vulnerable children who do not regularly make use of SKSG’s childcare facilities. Together with the WIJ teams and care teams, we will make individual agreements for vulnerable children so that we can offer these children suitable care options.

 

Practical matters

Do I have to deregister my child if I am not allowed to use emergency care?
No, that is not necessary. SKSG will deregister all children during the lock down.

Do I have to register my child if I am allowed to use emergency care?
Yes. You can do this in the parent app by requesting ‘extra childcare hours’. We will make sure that this is not invoiced twice.

Can I still schedule a tour and/or will my tour continue?
No, unfortunately, tours will not be possible until during this lock down.

Can I still visit SKSG Customer Advice and/or will my planned appointment still go ahead?
No, physical visits to Customer Advice are unfortunately not possible. Should you have any questions, please do not hesitate to contact Customer Advice at klantadvies@sksg.nl, by telephone (050) 317 1390 or by Whatsapp 06 49 49 21. We will try to help you remotely with your request.

I swapped a day from before the regular closure to a day in the new lockdown period of regular childcare. Have I lost this day now?
No, you have not lost this day. We will convert it into additional credit so that you can use it again later, when we reopen.

I swapped a day within the period of the regular closure to a day outside the new closure period of regular childcare. Will I keep this day?
No, we are going to cancel this day, as we did in the spring closure. You will be fully compensated for your own contribution.

What happens to my credit?
It will not be possible to build up credit during the lockdown period. If you have reported your child absent for a day during the lockdown period and you have received a credit for this, this credit will expire.

How will I be kept informed?
We will keep you informed through messages in the parents’ portal. You will receive either news items with a push message or newsletters by email. So keep a close eye on your mailbox

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact Customer Advice klantadvies@sksg.nl, by telephone (050) 317 1390 or by Whatsapp 06 49 49 21.