overlay

Veel gestelde vragen coronavirus

Datum:

Beste ouder/verzorger,

English

Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. Deze pagina zullen we met enige regelmaat verversen. Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met Klantadvies. Dit kan via mail: klantadvies@sksg.nl, WhatsApp: 06 49 49 49 21 of door te bellen naar 050 317 1390.

SKSG werkt nauw samen met de primair onderwijs organisaties VCOG, CSG, Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen. Samen houden zij een liveblog bij.

Inhoud

Opening per 8 juni
Compensatie eigen bijdrage
Betalen, vergoeding en opzeggen
Ruildagen en tegoeden
Noodopvang vitale beroepen
24/7 opvang
Gastouder
BSO

Volledige opening per 8 juni

 • Per 8 juni wordt de BSO / kinderopvang / gastouderopvang weer volledig opgestart. Hoe werkt dit?
  Vanaf 8 juni 2020 mogen kinderen naar de dagopvang, gastouderopvang en BSO volgens hun normale schema.
 • Wanneer mag ik mijn kind niet brengen?
  Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, mag het kind niet naar de opvang. Voor kinderen jonger dan 6 jaar gelden er andere regels. Is je kind jonger dan 6 jaar en heeft het een snotneus, dan mag je je kind wel brengen.
 • Mijn kind is chronisch verkouden, en nu?
  Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
 • Mijn kind heeft een loopneus, en nu?
  Kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid of een loopneus mogen wél naar de opvang. Vanaf 6 jaar mag dat helaas niet.
 • Is het veilig voor mijn kind om weer naar de kinderopvang te gaan?
  Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.
 • Hoe gaat het nu met rondleidingen?
  – Kom alleen, er mag maximaal één persoon naar binnen. Kinderen mogen niet mee.
  – Kom op tijd. Wij plannen onze afspraken zo in dat er niet teveel mensen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn. Als je te vroeg bent, vragen we je buiten te wachten en uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de afspraak aan te bellen.
  – Je kunt geen gebruik maken van het toilet, deze is afgesloten voor bezoekers.
  Wanneer je één of meerdere van onderstaande vragen met ja moet beantwoorden, moet de afspraak uitgesteld worden.
  – Heb je de volgende (milde) klachten: Neusverkoudheid, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden).
  – Heb je een gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  – Heb je zelf het corona virus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  – Heeft iemand in je gezin het coronavirus en heb je korter dan 14 dagen geleden contact met deze persoon gehad?

Compensatie eigen bijdrage

 • Hoe is de 100% compensatie van de eigen bijdrage geregeld?
  Iedere ouder heeft recht op 100% compensatie eigen bijdrage van 16 maart tot 8 juni.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over het bedrag dat ik krijg uitgekeerd?
  Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage kinderopvang. De website geeft informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB waarin de SVB laat weten dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Let op: de peildatum hiervoor is 6 april. Vanaf 20 juni kunnen ouders inloggen op de website van de SVB met hun DigiD, en de hoogte en berekening van het bedrag zien. Ook zijn hier de gegevens te zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.
 • Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?
  Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost. Om deze groep goed in beeld te krijgen, adviseren we deze ouders om het online-formulier op de website van BOinK in te vullen. Er is een Nederlandse en een Engelstalige variant.
 1. Compensatieregeling en incasso
  De overheid heeft er voor gekozen de compensatie direct naar jou als ouder/verzorger over te maken. Hoewel je dus nog geen facturen SKSG hebt betaald. Dit bedrag zal dan nog met je openstaande facturen SKSG moeten worden verrekend. Dat gaat als volgt in zijn werk. De compensatie van de eigen bijdrage wordt waarschijnlijk op 8 juli gestort op jouw eigen rekening door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je ontvangt rond 13 juni een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot 8 juni in één keer overgemaakt. Wij zullen je vervolgens een creditfactuur sturen voor het compensatiedeel tot 100% dat je van SKSG ontvangt over de periode 16 maart tot 20 mei. De peildatum hiervoor is ook 6 april. Deze SKSG compensatie verrekenen we met het te incasseren bedrag over de maanden april en mei. Op 8 juli zal SKSG het bedrag wat nog overblijft incasseren, zodat alle facturen zijn voldaan en de gehele compensatie over de crisisperiode goed is verwerkt. Je hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen, wel adviseren wij je de correspondentie vanuit de SVB goed door te lezen en te controleren.
 2. Reguliere incasso vanaf juni
  Nu de werkwijze rondom de compensatie bekend is en onze locaties weer regulier open zijn gaan wij de reguliere incasso voor de eigen bijdrage weer uitvoeren. Vanaf juni voeren wij de reguliere maandelijkse incasso’s weer uit. In juli wordt dus zowel de reguliere incasso verwerkt als de incasso waarin de compensatie vanuit SKSG is verrekend.

C. Compensatie eigen bijdrage bij subsidie door de gemeente (Peuterspeelzaal / VVE)
Gemeente Westerkwartier heeft aangegeven de subsidie tot 8 juni aan te vullen met de eigen bijdrage en dit uit te keren aan SKSG. We hebben de incasso daarom stopgezet voor de crisisperiode. Je ontvangt de facturen wel. De incasso start weer vanaf 20 mei, maar wordt gecompenseerd tot 8 juni.

Gemeente Groningen wacht nog op de richtlijnen van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), voordat zij bekend maakt of en hoe zij gaat compenseren. We verwachten dat ook hier ouders volledig worden gecompenseerd. We hebben de incasso daarom gepauzeerd. Je ontvangt de facturen wel, maar het bedrag voor de periode tot 20 mei zal nog niet van je rekening af worden geschreven. We incasseren wel weer vanaf 20 mei.

 • Compensatie eigen bijdrage bij sociaal medische indicatie (SMI)
  Het is nu nog niet duidelijk of de eigen bijdrage hier ook wordt vergoed door de gemeente. We verwachten van wel en hebben de incasso voorlopig gepauzeerd. We informeren je als hier meer over bekend is. Je ontvangt de facturen wel, maar het bedrag voor de periode tot 20 mei zal nog niet van je rekening af worden geschreven. We incasseren wel weer vanaf 20 mei.

Betalen, vergoeding en opzeggen

 • Mijn inkomen daalt sterk door de coronacrisis (als je bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten hebt. Wat kan ik doen? 
  Wanneer het inkomen wijzigt, geef dit dan door te aan de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Je zult dan dus meer kinderopvangtoeslag ontvangen, dat aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst. Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.
 • Mijn kind kan per direct niet naar de opvang i.v.m. coronaklachten, kan ik zonder opzegtermijn opzeggen?
  Nee, we houden ons aan de opzegtermijn van één maand.
 • Kan ik de opvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor 2 maanden?
  We zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). We kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op jouw locatie dan sluit je onderaan aan. Je hebt dan dus geen garantie op een plek.

Ruildagen en tegoeden

 • Gelden de reguliere regels voor ruildagen inmiddels weer?
  Sinds 4 juni gelden de normale regels weer. Ook voor de BSO kunnen er weer ruildagen aangevraagd worden. Vanaf nu mogen er weer 60 dagen zitten tussen een aanwezige en afwezige dag.

24/7 opvang

 • Tot wanneer wordt de 24/7 noodopvang geboden?
  Tot 1 juli kun je bij SKSG terecht voor 24/7 noodopvang.
 • Ik heb noodopvang nodig buiten jullie normale openingstijden. Kan dit? 
  Ben jij ook ’s avonds en ’s nachts op de been om je vitale beroep uit te oefenen, dan kun je van deze mogelijkheid gebruik maken. Je kunt je wensen voor weekend, avond- of nachtopvang bij SKSG Klantadvies bekend maken. In overleg wordt gekeken welke vorm van noodopvang het beste bij je gezin past, zodat jij gerust aan het werk kan. De noodopvang kan bij een gekwalificeerde SKSG gastouder zijn. Gastouders vangen dagelijks kinderen bij hun thuis op en hun huis is daarop goed ingericht. Gastouders vangen zowel kinderen bij hen thuis op, als dat zij naar het gezin toegaan waar op de kinderen gepast worden. Ook kan één van onze pedagogisch medewerkers naar het gezin komen om voor opvang te zorgen.

Vragen over gastouderopvang

 • Gelden deze maatregelen ook voor gastouderopvang of een gastouder die bij mij thuis de kinderen opvangt?
  Ja, dit geldt voor alle vormen van opvang bij SKSG, dus ook voor gastouderopvang.
 • Ik neem flexibele gastouderopvang af. Wat moet ik doen?
  Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij je gastouder, bijvoorbeeld omdat je onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

FAQ corona virus

Contents

Opening per May 11
Common questions
Payment and cancellation
Exchange days and credits
Emergency services vital professions
24/7 emergency care
Gastouder (nanny)
After-school facilities
SKSG works closely together with primary schools VCOG, CSG, Quadraten and Openbaar Onderwijs Groningen. Together they share a (Dutch) liveblog.

Opening per May 11

 • Per May 11, the daycare and gastouder (nanny) will start again. How does this work?
  Children from 0 to 4 years can go to daycare and children from 0 to 12 years can go to the gastouder according to their normal schedule per May 11, 2020.
 • The afterschool facilities will start gradually per May 11. What does this mean for you?
  Children between 4 and 12 years, that normally make use of the afterschool facilities, can go to the afterschool facilities on the days they go to school. This means, their afterschool care is adjusted to the rhythm of the school. On other days, they cannot go to the afterschool facilities. The government will reemburse the own contribution for childcare as long as the corona regulations last.
 • In what case can I NOT bring my child?
  Attention: Your child cannot go to childcare if your child has one of the following complaints: sneazing, sour throat, runny nose, light cough, a rise in temperature till 38 degrees or another member in the household with complaints of a cold and fever (above 38 degrees) and/or stuffiness.
 • Is it safe for my child to attend childcare after May 11?
  Yes. The RIVM says the health risks for children are minimal. Therefore, it is not necessary for children to keep their distance of 1,5 meter, not to other children nor to the nanny or childcare employee. However, parents and childcare employees must keep their distance from each other. The current hygiene regulations, like not shaking hands, still rule. Adults and children with health issues or in high risk groups (70 years and older or certain continous health issues) cannot come to school or the childcare facility. The effects of opening the childcare facilities and schools is closely monitored.

Common questions

 • Our government has decided that schools and regular childcare will be closed up to May 11th. Only emergency childcare will be arranged, what does this mean for you?
  SKSG works closely with educational organisations to provide care for children of parents in care or other vital professions. Parents not working in care or other vital professions have to keep their children home up to May 11th.
 • In which situation can I bring my child to daycare. 
  The daycare that is offered now at schools and daycare centres is emergency care, at no extra expense. The purpose of the emergency care is that people in crucial professions can continue to do their work for the society. People in these professions are requested to look for a solution themselves first. This way, their children don’t have to go to school or daycare, which means the government regulations of march 15 will have the maximum effect. The list of crucial professions is not complete. However, it does provide insight in the most important professions to keep society running. In addition, people working in indispensable facilitating or supportive jobs, (like cleaning, security, ICT) are in one of the crucial professions, and can bring their children to daycare. It is up to the parents and their employers to make the right decisions. It is indeed an emergency care, only when all other options are exeeded. Children with disease signals, are exempted of emergency care and have to stay at home. Is it impossible to arrange alternative daycare, but you are not working in a crucial profession? Try to discuss the situation with you employer to find a solution.
 • I am self-employed. Can I bring my child to daycare?
  We understand the worries of those that are self-employed. The daycare is now only available for people working in crucial professions. This means that those self-employed in crucial professions can use the emergency care. All other self-employed people have to arrange alternative solutions for their children. Unfortunately, the daycare is not available for everyone at this moment.
 • Am I working in a vital profession?
  A list of all vital professions can be found here (in Dutch).
 • Do I have to go to work, since my children can not go to daycare?
  Daycare services are only available for children with parents working in vital professions. For anyone that doesn’t work in these professions, the urgent advice is to work from home up to May 11th 2020.
 • Can my child still come?
  If you work in a vital profession* such as care or emergency services and your child(ren) have no health problems, then your children are welcome. This applies to all forms of childcare at SKSG, including guest parent care. If you do not work in a vital profession, your child(ren) have to stay at home.
 • Who decides which children are admitted to school and daycare?
  The Dutch government made a list of vital professions. The list may still be adjusted. Only children from parents working in vital professions will be admitted to daycare.
 • Where can I ask questions?
  See Rijksoverheid.nl/coronavirus for the most up-to-date information (in Dutch).
 • What precautions should I take?
  Take the usual precautions to prevent flu or cold.
  – Make sure you and your children wash hands regularly with water and soap. Dry with a paper towel.
  – Teach children to sneeze and cough in the inside of their elbow.
  – Use paper towels when sneezing or coughing. Trow away immediately.
  – Do not shake hands.

Payment and cancellation

 • Childcare facilities will stay closed till May 11, will parents be reimbursed till that time?
  Yes. Parents that pay the bill for the childcare, will be reimbursed by the government as long as the corona regulations for childcare and schools continue. Make sure to pay the bill of the childcare. This way you are ensured of your place at the childcare facilities and you will continue to receive childcare allowance.
 • My child will be required to stay at home from 16 March, do I have to continue paying for care?
  Yes.
  – Your care contract will remain valid, even if your children do not use this care at the moment.
  – Pay the bill for care as you always do.
  – Do not adjust anything at the Tax Authorities for your childcare allowance, this way you keep your right to childcare and the allowance, and it will be paid.
  – You don’t have to make any changes or stop your childcare at the Tax Authorities, unless your income changes. This is something you should tell the Tax Authoroties.
  – You will not receive any extra reimbursements for the care that has not been taken. The normal rules continue to apply.
  – This way, you will keep your spot at the daycare centre when it opens for everyone again.
  – Part of the daycare cost are own contribution. You must continue to pay the own contribution to the daycare organisation.
 • Do I have to pay own contribution to the daycare centre?
  Yes. You will be compensated later. But first, you have to pay the whole bill, also the owen contribution.
 • Will I receive repair of own contribution afterwards? Yes, the government and SKSG will compensate you 100%.
 • How is the 100% compensation of the own contribution organised?
  Option 1: your childcare allowance runs via SKSG
  Because your childcare allowance runs via SKSG, we can quickly arrange the compensation for you. You don’t have to do anything. Invoice March: The second week of April you will receive the overpaid part of your own contribution for the period 16 to 31 March on your account. Invoice April: You have already received the regular invoice for April. We will not collect for the time being.
  Option 2: You receive childcare allowance on your private account. Because you receive the childcare allowance yourself and the full invoice from SKSG, you first pay the contribution yourself. Tax Authorities will reimburse you in June or July. Invoice April: You have already received the regular invoice for April. We will collect the amount of this invoice this week. We will ensure that, as soon as the own contribution compensation from the Tax Authorities has been received by SKSG, we will refund your own contribution. You don’t have to do anything
 • How do I receive an advance on the compensation of the own contribution?
  If this corona situation causes you financial problems, we would like to offer you to get your own contribution back as an advance payment. You will have to pay the full invoice first. Asking for an advance payment on the compensation is not mandatory, because you will be fully compensated anyway! To apply for an advance on the own contribution, just send an e-mail to financien@sksg.nl, and mention the following: First name + last name, E-mail address, Phone number, childcare location, Debit number: (your debit number is on your monthly invoice). Please also include the specification* of your childcare allowance as an attachment in this e-mail so that we can calculate your own contribution.
  *) Request specification explanation:
  To do this, log in at www.toeslagen.nl with your Digid and go to the tab mijn beschikkingen. In the section kinderopvangtoeslag you can request the most recent specifications. Download/copy the most recent specification and add it as an attachment in the e-mail to financien@sksg.nl
 • My child is not allowed at the daycare centre. What is the cancellation policy in this situation? 
  The legal cancellation term will continue to be one month.
 • Can I temporarily stop daycare; for instance for 2 months? 
  A temporary cancellation is regarded as a regular cancellation (with one month cancellation term). Next, we can process your request as a new registration. In case of a waiting list at your specific daycare centre, you will have to cue at the end of the list. This means that we cannot guarantee your spot.

Exchange days and credits

 • I had applied for an exchange day before regular childcare had to close. The day I wanted to exchange falls in the crisis period.You haven’t been able to use our exchange service. SKSG is happy to compensate this for you. We do this by giving you an equal number of credit hours for the returned exchange day in the crisis period, which you can use in consultation with the location as soon as the regular childcare is reopened. If you have already cancelled the exchange day after 16 March 2020, you can send a request to klantadvies@sksg.nl to still receive your credit.
 • I applied for an exchange day after the regular childcare was already closed.The own contribution for a day you wanted to exchange in the crisis period, because your child could not make use of the regular childcare, will fortunately be compensated 100% by the Tax Authorities and SKSG. You did not incur any costs for this day. These days can therefore not be accrued. We will retroactively cancel the requested exchange days from 16 March 2020. Exceptions to this are exchange days within the crisis period for parents using the emergency care. In addition, we will also temporarily deactivate the possibility of exchanging via the parent app until regular care reopens.
 • Credits after early deregistration of a child
  At the start of the crisis period, when regular care was closed down, the possible financial consequences for you as a parent were still unclear. We also wanted to get a quick impression of how many children we could expect in the emergency care for children of parents working in vital professions. We therefore initially left the system of deregistration and credits as it was, so that when a child was deregistered, the credit could be built up to the maximum of 42 hours at childcare (KDV) and 27 hours at after-school facilities (BSO). Some of the parents deregistered their child during the crisis period and received credit hours for this. Because parents are fully compensated for the payments made during the closure of the regular childcare, accrued credits will lapse during the crisis period. We will correct all accrued credits between 16 March 2020 and the last day of closure as soon as the end date of these measures is final.
 • Flex contracts
  In the case of the flex contracts, too, the Tax Authorities and SKSG will compensate 100% of the own contribution. This means that you do not incur any costs for the hours that you have not been able to use during the period that regular childcare is closed. Because these hours are compensated 100%, we will also offset them against your credit balance. We will make a correction of the total number of hours you would have used in the regular childcare, taking into account school holidays. We will therefore correct the credits between 16 March 2020 and the last day of the closure as soon as the end date of these measures is final. Example: your child uses the flexible BSO 1 day a week for 3 hours and in school holidays 10 hours a day. We take 10 hours off your credit for the school holidays and 3 hours per week for the other weeks.

 

Emergency services vital professions

 • I work in a vital profession. Can my child come?
  Regular childcare is closed till 11 May. For children with one parent working in a vital profession, emergency care is arranged, also after May 11.If you work in a vital profession, and your children have no health issues, then your children are welcome at our emergency care. This also includes gastouders (nanny).
 • I am working in a vital profession and my partner has a medical indication. Can my child come to daycare? 
  Yes, if your partner is not able to care for your child due to his medical situation, your child may go to the daycare centre provided he /she has no health issues. This goes for all types of SKSG childcare, also gastouder care (nanny). Are you not working in a vital profession, your children must stay at home.
 • What are vital professions?
  On this page you can check whether you work with vital processes in a vital profession or sector.
 • What if I work in a vital profession but my partner doesn’t?
  If you can take care of your child at home, the request is to do so. If this really doesn’t work out, you can appeal to the school or childcare. Also try to discuss with your employer if it really is impossible to work from home. The list of vital professions may also be supplemented.
 • I am working in a vital profession. My child attends daycare, but he has mild health concerns (sneazing, sour throat, runny nose, light cough, a rise in temperature till 38 degrees). May I bring my child to daycare?   
  No, your child cannot attend daycare. If the symptoms worsen, please contact your physician by telephone. If your child has had health complaints for which they stayed at home, make sure that there have been no more complaints for at least 24 hours. For our pedagogical staff too, these are no easy times. You help them by following this rule.
 • I work in a vital profession which keeps my child going to day care. Do I have to pay extra for this? No,- There are no extra costs involved. You do not have to make a (new) request or pass on any changes (e.g. because you are taking extra hours).
  – If you work in a vital profession, our society needs you right now.
  – If you already received childcare allowance, you do not have to change anything. We ask you to continue to pay your normal invoice. If you use extra childcare because you work in a vital profession, no extra costs are added.
  – If you do not normally use childcare, but you need it now because you work in a vital profession, you do not have to apply for childcare allowance. You do not incur any costs for the use of this childcare.

After-school facilities

 • My child is welcome at school, but are after-school facilities available?
  Your child is welcome at school if you and your partner work in a vital profession and your child has no health problems. If your child normally makes use of after-school facilities, they are allowed to go there. We will pick up your child at the school. NB: This may change after Tuesday 17 March.

Gastouder (nanny)

 • Do these rules apply for gastouder care or a gastouder that cares for my children at our home?
  Yes, these rules apply to all childcare services SKSG offers, thus also for gastouder care.
 • I have flexible gastouder care. What should I do? 
  Should you use a different amount of hours every month at your gastouder, you should register the amount of hours that you would normally have used this month. This can be the instance when you work unregular hours. The administration stays the same as if the daycare would continue normally. This also applies for passing along changes to the Tax Authoroties.