Veel gestelde vragen coronavirus

Datum:

Hier vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus. Deze pagina zullen we met enige regelmaat verversen. Wordt je vraag hier niet beantwoord, neem dan contact op met Klantadvies. Dit kan via mail: klantadvies@sksg.nl, WhatsApp: 06 49 49 49 21 of door te bellen naar 050 317 1390.

SKSG werkt nauw samen met de primair onderwijs organisaties VCOG, CSG, Quadraten en Openbaar Onderwijs Groningen.

Mondkapje en 1,5 meter

Het blijft belangrijk om 1,5 meter afstand te houden. Waar dat niet kan, blijven in elk geval tot en met de zomervakantie de huidige regels bij halen en brengen van kracht. Dat betekent dat kinderen zoveel mogelijk buiten worden overgedragen. Kan dat niet, zoals bij fysieke overdracht van een baby, dan geldt voor ouders en medewerkers: draag een mondkapje en houd afstand. Een oudergesprek op afspraak is in overleg mogelijk. Op deze manier beperken we de contacten, zodat medewerkers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, veilig kunnen werken.

Reizen en vakantie

Quarantaine

Voor iedereen die na vakantie terugkeert uit een zeer hoog risicogebied geldt een quarantaineplicht, óók als je gevaccineerd bent!

  • De actuele lijst van zeer hoge risicogebieden vind je hier.
  • Meer informatie over reizen tijdens corona vind je hier.

Kan ik tegoed opbouwen over de gemiste opvangdagen tijdens quarantaine?

Ja, dit kan. Door je kind in betreffende periode af te melden via de OuderApp, kun je de afwezige contractdagen terug krijgen in vorm van tegoeduren, mits de afmelding 48 uur van te voren is gedaan. Als dit niet meer haalbaar is kun je voor desbetreffende dag helaas geen tegoed ontvangen. Er is een maximum aan het tegoed dat opgebouwd kan worden, wat ook in dit geval geldt. Voor kinderdagopvang is dit 42 uur en voor de BSO is dit 27 uur per kalenderjaar. In geval van quarantaine gelden de reguliere regels over afmelden en tegoed opbouwen.

Er is een besmetting op onze locatie, en nu?

Zit jouw kind op een locatie waar een ander kind of een medewerker besmet is met corona? En is jouw kind in nauw contact geweest met dit kind of deze medewerker? Of heeft je kind juist geen direct contact gehad met deze medewerker of dit kind? Zowel wanneer je in nauw contact bent geweest, als wanneer er geen sprake is geweest van nauw contact, ontvang je een brief van de locatie. Hierin staat alle informatie die voor jou en je gezin van belang is, zoals over een eventuele quarantaineperiode en het maken van een testafspraak bij de GGD.

Staat bovenaan in de aanhef  ‘nauw contact’, dan behoort jouw kind tot de nauwe contacten. Staat bovenaan in de aanhef ‘overig contact’, dan is dat niet zo.

Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine?

In quarantaine ga je als een voorzorgsmaatregel: je bent niet ziek, maar in contact geweest met iemand die (mogelijk) besmet is en blijft daarom 10 dagen thuis. Je kunt al twee dagen voordat je klachten beginnen besmettelijk zijn voor anderen. In isolatie ga je als je klachten hebt die bij corona passen, of als je getest bent en de uitslag is positief. Je blijft dan thuis, zodat je het virus niet verder verspreidt. Houd ook thuis zoveel mogelijk afstand van je huisgenoten.

We hebben een brief gekregen, dat mijn kind behoort tot de nauwe contacten. Mag mijn kind nog wel naar de opvang? 

Nee, in principe moet je kind 10 dagen in quarantaine. Wel kun je je kind na 5 dagen door de GGD laten testen op corona (een thuistest volstaat in deze situatie niet). Is de testuitslag negatief? Dan mag jouw kind weer naar buiten en naar de opvang toe. Geeft dit dan zo snel mogelijk door aan SKSG.

Mijn kind vindt de test spannend. Hoe gaan we hiermee om?

Wij snappen dat het spannend kan zijn om je kind te laten testen. De GGD heeft een speciale teststraat voor kinderen waar ze meer tijd nemen voor het testen. Samen met de branchevereniging kinderopvang is er een speciaal filmpje gemaakt om te laten zien hoe het testen van jonge kinderen in zijn werk gaat.

Kan ik tegoed opbouwen over de gemiste opvangdagen tijdens quarantaine?

Ja. Als je je kind in de betreffende periode afmeldt via de OuderApp, kun je de afwezige contractdagen terugkrijgen in vorm van tegoeduren. Dat kan alleen als je niet al aan het maximale op te bouwen tegoed zit. Voor kinderdagopvang is dit 42 uur en voor de BSO is dit 27 uur per kalenderjaar. Dit zijn de normale regels voor afmelden en tegoed opbouwen.

Mijn kind is verkouden, en nu?

Voor nu houden we de volgende richtlijnen aan: heeft jouw kind last van verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en of keelpijn? Of heeft je kind klachten die gerelateerd zijn aan hooikoorts? Dan kan jouw kind gebruik maken van de opvang. In de volgende gevallen willen we je verzoeken je kind thuis te houden:

  • Wanneer je kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19. Denk hierbij aan koorts (38 graden Celsius of hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten en plotseling verlies van reuk/smaak.
  • Wanneer een gezinslid uit hetzelfde huishouden besmet is met COVID-19.
  • Wanneer een gezinslid klachten heeft die herkenbaar zijn voor besmetting met COVID-19 en dit gezinslid in afwachting is van een testuitslag.

Bekijk ook deze beslisboom van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), om in te schatten of je kind naar de opvang kan, of niet.

Is jouw kind in contact geweest met iemand die besmet is met COVID-19?

Moet één van de kinderen uit het huishouden in quarantaine, omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat er nauw contact is geweest met iemand die besmet is met COVID-19? Dan mag je andere kind wel naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet in nauw contact zijn geweest met de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag geen enkel kind uit hetzelfde gezin meer naar de opvang. Er gelden dan de quarantaineregels zoals voorgeschreven door de RIVM.

Wanneer spreken we over nauw contact?

Dit wil zeggen dat er minimaal 15 minuten contact is geweest binnen 1,5 meter. Dit kwartier geldt voor het opgeteld aantal minuten binnen 24 uur.

Praktische zaken

Kan ik nog een rondleiding inplannen?
Ja, rondleidingen vinden weer plaats op afspraak.

Kan ik langskomen bij SKSG Klantadvies?
Ja, fysieke bezoeken aan Klantadvies zijn weer mogelijk op afspraak. Voor een afspraak of vragen kun je contact opnemen via klantadvies@sksg.nl, telefonisch (050) 317 1390 of per Whatsapp 06 49 49 49 21.

Hoe word ik op de hoogte gehouden?
We zullen je middels berichten in het ouderportaal op de hoogte houden. Dit kunnen zowel nieuwsberichten met een pushbericht zijn als nieuwsbrieven die je per mail ontvangt. Houd je mailbox dus ook goed in de gaten.

English version

Mouthmask and 1,5 meters

It remains important to keep a distance of 1.5 meters. Where this is not possible, the current rules for picking up and dropping off will remain in force at least until the summer vacations. This means that children are handed over outside as much as possible. If this is not possible, such as the physical transfer of a baby, then the following applies to parents and staff: wear a mouth mask and keep your distance. A parent meeting by appointment is possible. In this way we limit contact, so that employees who have not yet been (fully) vaccinated can work safely.

Travel and vacation

Everyone who returns from a vacation in a high-risk area is subject to the quarantine obligation, even if you have been vaccinated!

  • The current list of high-risk areas can be found here.
  • More information about travel during corona can be found here.

Can I build up credit for missed days of care during quarantine?

Yes, you can. By canceling your child in that period through the ParentApp, you can get the absent contract days back in the form of credit hours, provided the cancellation is done 48 hours in advance. If this is no longer feasible, you can unfortunately not receive credit for that day. There is a maximum to the credit that can be built up, which also applies in this case. For childcare this is 42 hours and for the BSO this is 27 hours per calendar year. In case of quarantine, the regular rules about canceling and building up credit apply.

Practical matters

Can I still schedule a tour?
Yes, tours will again take place by appointment.

Can I still visit SKSG Customer Advice?
Yes, physical visits to Customer Advice are again possible by appointment. For an appointment or questions, please contact us via klantadvies@sksg.nl, by phone (050) 317 1390 or by Whatsapp 06 49 49 21.

How will I be kept informed?
We will keep you informed through messages in the parents’ portal. You will receive either news items with a push message or newsletters by email. So keep a close eye on your mailbox

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact Customer Advice klantadvies@sksg.nl, by telephone (050) 317 1390 or by Whatsapp 06 49 49 21.