Verlengde schooldag voor kinderen in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

Datum:

Yeah, we gaan extra lang naar school!

Na schooltijd muziek maken, sporten, dansen, toneelstukken opvoeren, koken of technische opdrachten uitvoeren? Of juist onder begeleiding extra aandacht voor taal, rekenen of een ander vak dat moeilijk gevonden wordt? Dat is straks allemaal mogelijk onder de vlag van de verlengde schooldag. Na de herfstvakantie doen de leerlingen van alle basisscholen in Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk hieraan mee. De verlengde schooldag is voor alle deelnemende kinderen gratis.

Gelijke kansen voor álle kinderen

Met de verlengde schooldag willen de Gemeente Groningen, SKSG Kinderopvang, de basisscholen, VRIJDAG in de Buurt, WIJ Groningen en andere organisaties in de wijk ervoor zorgen dat kinderen meer kansen krijgen om hun talenten te ontdekken. Tegelijkertijd krijgen zij hiermee de mogelijkheid om hun onderwijsachterstanden weg te werken en te ontdekken waar ze goed in zijn.

Leren en leuke dingen doen

Projectleider Mirjam Pepplinkhuizen legt uit hoe het werkt: “Op maandag, woensdag en vrijdag organiseert iedere school eigen activiteiten. Bijvoorbeeld begrijpend lezen voor kinderen die daar moeite mee hebben, of topografie of rekenen. Op de dinsdag en donderdag is er een breed aanbod van leuke dingen: sport, cultuur, voeding, van alles. Dat kan op je eigen school zijn, een andere school of in een buurtcentrum of ergens buiten in de wijk. Je kiest een activiteit en die doe je dan zes weken. Na die zes weken kan je doorgaan of iets anders kiezen.”

natuurlijk speelmateriaal SKSG Kameleon Kinderopvang BSO Peuterspeelzaal Beijum

Ouders en bewoners welkom

Alle scholen zijn om 14.00 uit. De kinderen hebben dan eerst pauze tot half 3. Ze krijgen drinken, fruit of iets anders te eten, dat hoeven ze niet zelf mee te nemen. Tot 16.00 uur is het dan tijd voor actie. Mirjam hoopt dat ouders en bewoners uit de wijk zin hebben om mee te doen op de dinsdagen en donderdagen: “Het zou heel leuk zijn als ouders een kookclubje gaan leiden, of iets anders.”

Problemen lossen we op

Wat als kinderen niet zelf naar een activiteit mogen lopen of fietsen? “Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen oplossen”, zegt Mirjam. Ze hoopt dat heel veel kinderen, ouders en mensen uit de wijk gaan meedoen. “Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk hebben samen vier basisscholen. Ik heb eens zitten tellen: dat zijn wel zo’n zeshonderd tot zevenhonderd kinderen!”

“We hopen dat kinderen, ouders en mensen uit de wijk gaan meedoen”

Stap voor stap

Het betreft een project van twee jaar en heeft als werktitel Verlengde Schooldag (VSD). De Hanzehogeschool Groningen gaat onderzoek doen of het een succes is en wat de effecten van het project zijn. Alle naschoolse activiteiten komen overzichtelijk op een website. Mirjam: “Dat moet nog. We vinden het belangrijker om nu eerst met alle organisaties samen een mooi aanbod voor de kinderen te ontwikkelen.”

lego bij SKSG Kameleon Kinderopvang BSO Peuterspeelzaal Beijum