Voor- en vroegschoolse educatie

VVE is vooral leuk. En leerzaam!

Voor- en vroegschoolse educatie is een verzamelnaam voor het werken met educatieve programma’s waarin verschillende thema’s behandeld worden. Bij SKSG werken we met Startblokken of met Piramide. Dit zijn programma’s waar scholen ook veel mee werken. Zo kunnen maken we de overgang naar de basisschool zo makkelijk mogelijk voor de kinderen.

  • We doen op alle locaties elk jaar mee aan de Nationale Voorleesdagen. Zes weken lang staat het thema van één boek centraal bij veel van de activiteiten met de kinderen. De kinderen maken er elk jaar weer een groot succes van!
  • Om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingsgebieden binnen een thema worden aangesproken, vinden er allerlei activiteiten plaats: van voorlezen tot knutselen, liedjes zingen, bouwen en uiteraard ook buiten spelen. Binnen het thema ‘restaurant’ is er bijvoorbeeld buiten een keuken waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Als er niet buiten gekookt kan worden, dan koken we binnen. Met pannen, pollepels, zand en fruitschillen. Op deze manier leren kinderen samen te werken, om te gaan met nieuwe materialen, initiatief te tonen, te wegen en te meten en ga zo maar door!

Hoe krijg je als ouder met VVE te maken?

Het kan gebeuren dat je op de groep komt en de groepsruimte van je kind is omgetoverd tot ziekenhuis of kasteel. Kijk er niet gek van op! We doen er alles aan om kinderen onder te dompelen in het thema zodat het helemaal gaat leven. Het kan ook zijn dat de pedagogisch medewerker aan ouders vraagt om materialen over een bepaald thema  te verzamelen. Bijvoorbeeld  pleisters, schorten en handschoenen bij het thema ‘ziekenhuis’.

Het is overbodig om te vertellen dat VVE bij ons leeft. SKSG staat achter VVE omdat we merken dat VVE het pedagogisch klimaat naar een hoger plan tilt en daarmee de optimale kindontwikkeling extra ondersteunt.

Ook gastouders bieden VVE

Het programma VVE-Kiki is een programma dat speciaal voor gastouders is ontwikkeld.  Kiki de Beer komt bij de gastouder thuis wonen en beleeft daar allerlei avonturen met kinderen van 0-4 jaar. VVE-Kiki werkt met 12 vaste thema’s en optionele extra thema’s, waarbij elk thema aansluit bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door bezig te zijn met de verschillende thema’s leren kinderen meer over de wereld om hen heen. Elk thema begint met een inleiding waarna het thema uitgewerkt wordt met activiteiten die de motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en rekenprikkels stimuleren.

Iedere maand biedt het VVE-programma een ander thema zoals de verschillende seizoenen, de boerderij of familie. Ook zijn er speciale thema’s die gebruikt kunnen worden als er bijzondere dingen gebeuren in het leven van de kinderen, zoals de komst van een broertje of zusje, naar de basisschool gaan of het overlijden van een familielid.