Sluitingsdagen en vakantieweken

Zowel het Service Centrum als alle locaties van SKSG zijn gesloten op de door de Rijksoverheid erkende vrije dagen die op een doordeweekse dag vallen. Hieronder vind je hiervan een overzicht.

Woensdag 1 januari 2020 – Nieuwjaarsdag
Vrijdag 10 april 2020 – Goede vrijdag*
Maandag 13 april 2020 – Tweede Paasdag
Maandag 27 april 2020 – Koningsdag
Dinsdag 5 mei 2020 – Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaartsdag
Maandag 1 juni 2020 – Tweede Pinksterdag
Vrijdag 25 december 2020 – Eerste Kerstdag

* Dit geldt alleen voor de peuterspeelzalen

Extra sluitingsdag SKSG
Vrijdag 22 mei (de dag na Hemelvaart)

Vakantieweken
De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van OCW. Voor het kalenderjaar 2020 zijn er in de regio noord 11 schoolvakantieweken aangewezen.
Naast de genoemde vakantieweken volgens de site van het ministerie met 11 vakantieweken per schooljaar, bepalen de scholen in de stad of de regio wanneer de twaalfde vakantieweek is.

De elf vakantieweken 2020 vastgesteld door het Ministerie:

Kerstvakantie (tweede week kerstvakantie) 30 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020
Meivakantie 4 mei t/m 8 mei 2020*
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

* Dit geldt alleen voor de peuterspeelzalen

Bijzondere dagen

  • Goede vrijdag (10 april) 2020
    Goede vrijdag is een margedag voor SKSG. Wij zijn gewoon open. Wil je opvang voor deze dag aanvragen? Dat regel je eenvoudig via de SKSG App (via keuze ‘dag aanvragen’).
  • Gronings ontzet (Bommen Berend) 28 augustus 2020
    Bommen Berend valt in 2020 buiten de vakantie en is dus een margedag. Wil je opvang voor deze dag aanvragen? Dat regel je eenvoudig via de SKSG App (via keuze ‘dag aanvragen’).
  • Schoolsluitingsdag/margedag voor de BSO
    De schoolsluitingsdagen die ook margedagen worden genoemd tref je aan op de website van de school waar je zoon of dochter naar toe gaat. Via je eigen opvanglocatie word je zoveel mogelijk op de hoogte gebracht wanneer er weer een dergelijke dag aankomt.

Bij onze peuterspeelzalen betaal je voor opvang tijdens de veertig schoolweken. De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van OCW. Voor het kalenderjaar 2020 zijn er in Regio Noord elf schoolvakantieweken aangewezen. De extra (twaalfde) vakantieweek proberen wij zo goed mogelijk te laten aansluiten op de keuzes van scholen. Je wordt door jouw eigen peuterspeelzaal tijdig geïnformeerd over deze twaalfde week waarin zij gesloten zijn.