Contract mogelijkheden

Wij bieden niet alleen alle soorten kinderopvang in Groningen en het Westerkwartier, maar we richten de opvang ook in zoals jij het wilt! Naast reguliere opvang waarbij je kind op vaste dagen op het kinderdagverblijf is, is het namelijk ook mogelijk om flexibele kinderopvang af te nemen. Daarnaast heb je de keuze tussen bijvoorbeeld 52-weekse opvang en 41-weekse opvang. Handig, als je jouw werk bijvoorbeeld rond de vakanties hebt ingericht! Maar misschien heb je juist alleen opvang in de vakanties nodig? Of wil je incidenteel extra opvang afnemen? Er is altijd wat te kiezen bij SKSG.

Inhoud

Keuze in aantal weken
Keuze in dagdelen
Flexibele kinderopvang
Incidentele kinderopvang
Opvang op margedagen
Verlengde kinderopvang
Contract wijzigen of beëindigen

Keuze in aantal weken

Bij SKSG kun je zelf bepalen hoeveel weken per jaar je gebruik wilt maken van de kinderopvang. Er zijn drie mogelijkheden:

 • 52 weken opvang (KDV & BSO). Bij 52 weken opvang krijg je alle weken van het jaar opvang, dus inclusief de 11 vastgestelde schoolvakanties.
 • 41 weken opvang (KDV & BSO). Bij 41 weken opvang krijg je alle schoolweken van het jaar opvang. Dit is handig voor ouders die hun werktijden hebben afgestemd op de 41 schoolweken per jaar, want tijdens de schoolvakanties neem je geen opvang af. SKSG biedt bij meerdere kindercentra een basispakket voor ouders die hun werktijden hebben afgestemd op 41 schoolweken per jaar. 41-weekse opvang is niet bij elk kindcentrum mogelijk.
 • Vakantieopvang BSO. Heb je alleen opvang nodig in de vakantieperiode? Dan kun je ook bij SKSG terecht. Het is dan mogelijk om een speciaal contract af te sluiten voor vakantieopvang. Via de OuderApp van SKSG geef je minimaal 6 weken van tevoren de gewenste opvangdagen in de vakantie door. Ouders met dit contract kunnen trouwens ook opvang aanvragen op margedagen.

Keuze in dagdelen

Bij SKSG neem je de kinderopvang per dagdeel af. Dat houdt in dat je er ook voor kunt kiezen om een halve dag (één dagdeel) opvang per dag af te nemen. Er geldt een minimale afname van twee dagdelen per week, maar deze dagdelen kunnen op verschillende dagen in de week afgenomen worden. Je kunt dus bijvoorbeeld elke woensdag alleen ochtendopvang afnemen en op maandag en dinsdag de hele dag.

 • Kinderdagopvang
  • Ochtendopvang: van 7.30 uur tot 13.00 uur
  • Middagopvang: van 12.30 uur tot 18.00 uur
  • Dagopvang: van 7:30 uur tot 18.00 uur
 • Buitenschoolse opvang
  • Hele dagopvang: 7.30 uur tot 18.00 uur
  • Halve dagopvang: vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.00 uur.
 • Peuterspeelzaal
  Ook bij de peuterspeelzaal neem je de opvang per dagdeel af met een minimale afname van twee dagdelen per week (40 weken per jaar). In Groningen en Leek ben je vrij om zelf dagdelen te kiezen, mits er uiteraard plek is op de gewenste dagdelen.

  • De volgende openingstijden gelden voor de peuterspeelzalen van SKSG:
   • Ochtendopvang: van 8.30 uur tot 12.30 uur
   • Middagopvang: van 13.00 uur tot 17.00 uur

Flexibele kinderopvang

Als je onregelmatige werktijden of een eigen bedrijf hebt, heb je behoefte aan flexibiliteit. Vooral bij de kinderopvang. Bij SKSG kun je daarom ook flexibele opvang afnemen bij de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang in Groningen. Met flexibele opvang bepaal je elke maand zelf op welke dagdelen jouw kind wordt opgevangen. Bij een jaarcontract van twee dagdelen per week neem je de ene week bijvoorbeeld opvang af op dinsdag en woensdag, de week daarna alleen op woensdag en de week daarna weer op drie andere dagen. Per week mag je dus andere dagdelen afnemen. De uren worden opgenomen in een flexibel maandrooster. Je vult elke maand vóór de 15e de kalender van de daaropvolgende maand in via de SKSG App. Hierin geef je aan op welke moment je opvang nodig hebt. Mits de bezetting het toelaat is het in overleg met de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum mogelijk om van het maandrooster af te wijken.

Incidentele kinderopvang

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat het voor jou makkelijker is als je kind een dag extra komt, wat eerder begint of wat langer blijft op de door jou afgesproken dagen. Met incidentele opvang biedt SKSG de mogelijkheid om zo nu en dan van extra opvang gebruik te maken. Incidentele opvang is mogelijk als aanvulling op je vaste contract en kan aangevraagd worden via de SKSG App. De pedagogisch medewerkers kijken dan of het mogelijk is op de groep, en zij zullen de aanvraag afhankelijk daarvan goedkeuren of afkeuren. Je krijgt hier dan direct een melding van. Je kunt kiezen of je deze opvang van je tegoed wil afhalen of het met de eerstvolgende factuur wilt verrekenen.

Opvang op margedagen

Elke basisschool stelt tijdens het schooljaar margedagen vast. Dit zijn voor de kinderen extra vrije (halve of hele) dagen naast de reguliere vakanties en erkende feestdagen. Tijdens deze margedagen kun je een hele dag of een halve dag buitenschoolse opvang aanvragen via de SKSG App. Onder ‘aanvragen’ vul je de gewenste dagen in. De opvang is gegarandeerd wanneer je de aanvraag minimaal 14 dagen van tevoren doorgeeft. De aangevraagde opvang kan je dus nu al doorgeven voor het hele jaar. Je kunt tot 48 uur van tevoren aangevraagde opvang kosteloos annuleren. Bekijk ook het instructiefilmpje over hoe je een vakantiedag of margedag aanvraagt. Margedagen kunnen aangevraagd worden voor dagdelen vanaf 08:30 uur tot einde schooltijd of van 14:00 uur tot 18:00 uur.

Verlengde kinderopvang

De reguliere opvangtijden van onze kinderdagopvang (KDV) en voor- en naschoolse opvang (BSO) zijn ruim, maar niet altijd voor iedereen voldoende. Misschien is de eindtijd van 18.00 uur voor jou niet haalbaar op sommige dagen of komt het beter uit als je je kind eerder naar de opvang brengt. Daarom biedt SKSG bij meerdere kindcentra de mogelijkheid om verlengde opvang af te nemen. Hierbij worden kinderen buiten de reguliere openingstijden opgevangen. Er geldt een minimum van een half uur per week.

Contract wijzigen of beëindigen?

Wil je je lopende contract wijzigen of beëindigen, dan kan dat eenvoudig door een e-mail te sturen naar planning@sksg.nl.  Als je uren wilt minderen of je contract volledig wilt opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van één maand per de 1e of de 16e van de maand.

Meer weten?

Weet je nog niet zeker welk contract het beste bij jou en je kind past? Wij helpen je graag verder. Reken uit wat je gewenste contractvorm kost met de kinderopvangcalculator of neem contact op met SKSG Klantadvies voor meer informatie (050 – 317 1390 of klantadvies@sksg.nl).